Skip directly to content

Inlyta®

Inlyta is een geneesmiddel dat de werkzame stof axitinib bevat. Axitinib vermindert de bloedtoevoer naar de tumor en vertraagt de groei van kanker.

Inlyta is geïndiceerd voor de behandeling van gevorderde/verspreide nierkanker (gevorderd/ gemetastaseerd niercelcarcinoom) bij volwassenen, wanneer een ander geneesmiddel (genaamd sunitinib of een cytokine) de voortgang van de ziekte niet langer stopt.

Neem contact op met uw arts als u vragen heeft over de werking van dit geneesmiddel of als u wilt weten waarom dit middel aan u is voorgeschreven.

Bijsluiter(s):

Inlyta 1 mg filmomhulde tabletten.pdf

Inlyta 5 mg filmomhulde tabletten.pdf

SPC(s) (artseninformatietekst):

Inlyta 1 mg filmomhulde tabletten.pdf

Inlyta 5 mg filmomhulde tabletten.pdf

                                                           PP-INL-NLD-0028