Skip directly to content

Somavert®

Somavert wordt gebruikt voor de behandeling van acromegalie, een hormonale afwijking die het resultaat is van de toegenomen afscheiding van groeihormoon (GH) en IGF-I (Insuline-achtige groeifactoren), gekarakteriseerd door het te snel groeien van bot, zwelling van de weke delen, hartaandoeningen en daarmee samenhangende afwijkingen.

Somavert is een biotechnologisch product. De werkzame stof van Somavert, pegvisomant, staat bekend als een groeihormoonreceptorantagonist. Deze middelen verminderen de werking van GH en de hoeveelheden IGF-I die in het bloed circuleren.

Bijsluiter(s)*:

Somavert 10 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Somavert 15 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Somavert 20 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Somavert 25 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Somavert 30 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

*Nota bene: Onlangs is voor Somavert de nieuwe farmaceutische vorm geregistreerd, de voorgevulde spuit. Het kan zijn dat de oude vorm, injectieflacon met oplosmiddel, nog in omloop is en door de patiënt wordt gebruikt. Om deze reden plaatsen wij hier ook de gebruiksinstructie voor het bereiden en toedienen van de Somavert injectie waarbij de injectieflacon met oplosmiddel wordt gebruikt. Voor de volledige productinformatie verwijzen wij naar de huidige, vigerende SPC en bijsluiter omdat deze de meest actuele informatie bevat. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de afdeling Medische Informatie van Pfizer, rechtstreeks te bereiken via telefoonnummer: 0800 6334636.

PP-SOM-NLD-0026

Instructies voor het bereiden en toedienen van de Somavert injectie met oplosmiddel in injectieflacon

SPC(s) (artseninformatietekst):

Somavert 10 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Somavert 15 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Somavert 20 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Somavert 25 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Somavert 30 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

15.PFE.3.273