Skip directly to content

Sutent®

Sutent bevat de werkzame stof sunitinib, die een proteïnekinaseremmer is. Het wordt gebruikt bij de behandeling van kanker; het voorkomt de activiteit van een speciale groep van proteïnen waarvan bekend is dat ze een rol spelen in de groei en de verspreiding van kankercellen.

Sutent wordt gebruikt om volwassenen met de volgende vormen van kanker te behandelen:

  • Gastro-intestinale stromatumor (GIST), een vorm van kanker van de maag en de darmen, wanneer imatinib (een ander antikankergeneesmiddel) niet langer werkt of wanneer u imatinib niet kunt gebruiken.

  • Gemetastaseerd niercelcarcinoom (MRCC), een vorm van nierkanker die zich verspreid heeft naar andere delen van het lichaam.

  • Neuro-endocriene tumoren van de pancreas (pancreasNET) (tumoren van de hormoonproducerende cellen in de pancreas), die voortgeschreden zijn of die niet operatief te verwijderen zijn.

Heeft u vragen over hoe Sutent werkt of waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven, raadpleeg dan uw arts.

 

                                                         PP-SUT-NLD-0041

Bijsluiter(s):

Sutent 12,5 mg harde capsules.pdf

Sutent 25 mg harde capsules.pdf

Sutent 50 mg harde capsules.pdf

SPC(s) (artseninformatietekst):

Sutent 12,5 mg harde capsules.pdf

Sutent 25 mg harde capsules.pdf

Sutent 50 mg harde capsules.pdf

15.PFE.3.273