Skip directly to content

Torisel®

Torisel bevat de werkzame stof temsirolimus.

Temsirolimus is een selectieve remmer van het enzym mTOR (“mammalian target of rapamycin”) dat de tumorcelgroei en -deling blokkeert.

Torisel wordt gebruikt om de volgende types kanker te behandelen bij volwassenen:

  • Uitgezaaide kanker van de nier (nierkanker).
  • Eerder behandelde mantelcellymfoom, een type kanker die de lymfeklieren aantast.

Bijsluiter(s):

Torisel 30 mg concentraat en verdunningsmiddel voor oplossing voor infusie.pdf

SPC(s) (artseninformatietekst):

Torisel 30 mg concentraat en verdunningsmiddel voor oplossing voor infusie.pdf

                                                                                                                                                                                                                         PP-PFE-NLD-0112