Skip directly to content

Xalkori®

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring

XALKORI is een geneesmiddel tegen kanker dat de werkzame stof crizotinib bevat. Deze stof wordt gebruikt voor de behandeling bij volwassenen van een type longkanker, genaamd niet-kleincellige longkanker, welke wordt gekenmerkt door een specifieke herschikking (een defect) in ofwel een gen met de naam anaplastisch lymfoomkinase (ALK) ofwel een gen met de naam ROS1.

XALKORI kan als eerste behandeling aan u worden voorgeschreven als uw longkanker in een gevorderd stadium is.

XALKORI kan aan u worden voorgeschreven als uw ziekte in een gevorderd stadium is en eerdere behandeling niet heeft geholpen om uw ziekte te stoppen.

XALKORI kan de groei van longkanker vertragen of stoppen. Het middel kan helpen om tumoren te laten slinken.

Neem contact op met uw arts als u vragen heeft over de werking van XALKORI of als u wilt weten waarom dit geneesmiddel aan u is voorgeschreven.

 

Bijsluiter(s):

XALKORI 200 mg harde capsules.pdf

XALKORI 250 mg harde capsules.pdf

SPC(s) (artseninformatietekst):

XALKORI 200 mg harde capsule.pdf

XALKORI 250 mg harde capsule.pdf

PP-XLK-NLD-0032