Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitgaven aan de gezondheidszorg

3 minuten

In Nederland investeren we veel geld in onze gezondheidszorg. Maar dit levert ook veel op. Volgens een jaarlijkse Europese ranglijst, die in januari 2017 is verschenen, is het Nederlandse zorgsysteem het beste zorgsysteem van Europa. De uitgaven aan zorg zijn sinds 1999 van bijna €40 miljard gestegen naar €96 miljard in 2016.

Uitgaven aan gezondheidszorg (1999 – 2018)
 • In de periode tussen 1999-2013 nemen de zorguitgaven jaarlijks toe van bijna €40 miljard in 1999 naar ruim €80 miljard in 2013 (volgens de definitie van het Centraal Planbureau).

 • Aan de jaarlijkse toename lijkt nog geen einde gekomen te zijn, ook al groeien de zorguitgaven in 2013, 2014 en 2015 minder hard dan de Nederlandse economie

 • In 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg. Dat is 1,7 miljard euro (1,8 procent) meer dan in 2015. 
  Ook namen de zorgkosten in 2016 minder toe dan het bruto binnenlands product (bbp, dit is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).

  Van de € 96 miljard aan zorguitgaven liep € 72,9 miljard via de Rijksbegroting 2016 (hierin staat hoeveel geld elk ministerie krijgt en welke uitgaven zij het komende jaar verwachten). 

  Al jarenlang worden de uitgaven voor geneesmiddelen in het Budgettair Kader Zorg honderden miljoenen euro’s naar beneden bijgesteld. Redenen hiervoor zijn dat de groei in het geneesmiddelengebruik lager uitvalt (€ 187 miljoen) dan waarmee in de raming rekening werd gehouden, als gevolg van onder meer lagere volumegroei, het verlopen van het patent van geneesmiddelen waardoor andere geneesmiddelbedrijven ze mogen namaken en ze goedkoper worden. Een andere oorzaak is het succesvol gevoerde preventiebeleid.  

 • Voor 2017 is in de Rijksbegroting € 73,5 miljard uitgetrokken voor het Budgettair Kader Zorg. Het Budgettair Kader Zorg (BKZ) is het financiële kader van de Rijksbegroting waarbinnen de zorguitgaven moeten blijven, overeenstemmend met de afspraken in de regering. 

  Volgens het ING Economisch Bureau  zullen de zorguitgaven in 2017 met ongeveer 2,5 procent toenemen. Hier wijst de ING een aantal oorzaken voor aan. 

  Op de eerste plaats wordt de huisarts duurder omdat deze verantwoordelijk wordt voor een aantal behandelingen die eerder in het ziekenhuis werden uitgevoerd. 
  Bovendien stijgen de kosten voor langdurige zorg van ouderen en gehandicapten. 

  Verder hebben de ziekenhuizen zelf te maken met 1 procent groei in de ‘zorgproductie’. En tot slot is er meer geld uitgetrokken voor de ouderenzorg. 

 • In 2018 zijn de grootste uitgaven voor de overheid de zorg (€ 80,4 miljard) en sociale zekerheid en arbeidsmarkt (€ 79,0 miljard). 

Pagina beoordelen Like Dislike
Bronnen

Bronnen

 • https://healthpowerhouse.com/files/EHCI_2016/EHCI_2016_report.pdf 
 • http://www.eengezondernederland.nl/Heden_en_verleden/Zorg/Zorguitgave
 • https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/20/zorguitgaven-stijgen-langzamer  
 • https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/20/zorguitgaven-stijgen-in-2016-met-1-8-procent
 • Bron: Rijksbegroting 2016, p. 147 http://www.rijksbegroting.nl/2016/voorbereiding/begroting,kst212352_24.html 
 • 2017
 • https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/gezondheidszorg/zorg-groeit-in-2017-sneller-dan-economie.html
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/miljoenennota-rijksbegroting-en-troonrede/overheidsfinancien-2018-in-beeld 
   
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.