Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

21.03

Door de Verenigde Naties is 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie.

Pfizer zet zich in tegen racisme en is een 'equal opportunities' werkgever. 

Diversiteit en inclusie zijn cruciaal, laten we omarmen dat iedereen uniek is! 

Bij Pfizer vinden wij het belangrijk dat iedere collega zichzelf kan en mag zijn, met al zijn of haar persoonlijke karakteristieken en perspectieven. Alleen zo kunnen we een inclusieve cultuur creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Een cultuur die zich inzet om collega's te helpen hun volledige potentieel te bereiken en zo maximale impact te hebben op ons bedrijf.

Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Het gaat daarbij zowel om zichtbare kenmerken zoals geslacht, leeftijd en etniciteit als om minder zichtbare kenmerken zoals seksuele voorkeur en ziekte of handicap.

Diversiteit is net zo cruciaal voor het opbouwen van een succesvol bedrijf als voor het opbouwen van een levendige cultuur.
Bij Pfizer dragen collega's met verschillende achtergronden en vaardigheden unieke gezichtspunten en perspectieven bij aan alle aspecten van het bedrijf, van geneesmiddelenontwikkeling tot marketing.

Diversiteit binnen ons bedrijf leidt tot een meer persoonlijk begrip van de behoeften en zorgen van onze klanten. Teams met collega’s van verschillende achtergronden en voorkeuren werken nauwer samen, accepteren meer onderlinge verschillen en zijn geneigd om het evenwicht tussen voorzichtigheid en het nemen van risico's te belichamen.