Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Big data staat centraal op HIP-symposium

Leestijd: 2 minuten

Het gebruik van big data in de gezondheidszorg wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. Wat betekent dat voor patiënten, zorgprofessionals, de overheid en andere partijen zoals geneesmiddelenbedrijven die in de zorg actief zijn. Hoe kunnen zij samenwerken, kennis delen en leren van elkaars ervaringen? Over deze vragen buigen deskundigen zich op 21 januari tijdens het symposium van het Healthcare Innovation Platform (HIP).

Big data centraal op symposium Healthcare Innovation Platform | Pfizer Nederland

Het Healthcare Innovation Platform is een samenwerkingsverband van techbedrijven Google en ML6 en geneesmiddelenbedrijf Pfizer.

Tijdens het symposium dat wordt gehouden bij Google in Amsterdam laten experts op verschillende terreinen hun licht schijnen op beleid en ontwikkelingen op het gebied van datagedreven gezondheidszorg.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de medisch specialistische zorg vanuit verschillende invalshoeken? En wat is er al mogelijk?
 

Informationele zelfbeschikking

Na een introductie door Pfizer, ML6 en Google spreekt Theo Hooghiemstra, van Hooghiemstra + Partners, adviesbureau op het gebied van technologie en recht. Hij is ook bestuurder van MedMij - een digitaal platform dat mensen laat beschikken over hun eigen gezondheidsgegevens en vertelt over bescherming van persoonsgegevens, privacy en informationele zelfbeschikking.

Daarna steekt Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid van het ministerie van VWS een verhaal af over waarom vertrouwen in data en data-analyses cruciaal is voor datagedreven zorg.

Hij doet een oproep om datagedreven gezondheidszorg te implementeren, vooral ook aan bestuurders van ziekenhuizen.

Een duurzaam digitaal informatiestelsel

Hylke Kingma, directeur digitale strategie en digitale gezondheidszorg van de KMPG heeft een rapport geschreven, in opdracht onder meer van VWS met de titel ‘Outcome doelen in kaart’ over het bouwen van een duurzaam digitaal informatiestelsel voor het hele zorgveld en vertelt hoe het zorglandschap volgens hem verbonden kan raken.

 

Ook vanuit de visie van de ziekenhuiswereld spreekt Joep Veraart. Hij is dermatoloog en chief medical information officer van het Maastricht UMC+. Zijn presentatie gaat over netwerkgeneeskunde. Maastricht UMC+ werkt aan datastandaardisatie om informatie tussen verschillende partijen in de zorg uit te kunnen wisselen. Het ziekenhuis is klaar voor de toekomst maar de infrastructuur, netwerken en IT van veel organisaties in de regio en de keten zijn niet op gelijk niveau en dus gebeurt er nog te weinig om de goede zaak echt te kunnen dienen, zo vindt Veraart.

De kant van de patiënt

Tijdens het symposium belicht Marcel Heldoorn, manager digitale zorg van de koepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland, de kant van de patiënt. De titel van zijn presentatie is dan ook de patiënt als regisseur van zijn eigen data.

Tot slot geven Jason Tan en Rokesh Jankie van Google Cloud de visie van Google weer op de gezondheidszorg van de toekomst en geven voorbeelden hoe Google Cloud hieraan een bijdrage zal leveren.Ook zullen de verschillende sprekers in een interactieve sessie antwoord geven op vragen van het publiek.

Big data centraal op symposium Healthcare Innovation Platform | Pfizer Nederland

Verslag van het HIP-symposium

De laatste spreker van het symposium is Jiska de Wit, chief innovation officer van Ksyos, de grootste digitale zorginstelling van Nederland.

Een verslag van het HIP-symposium vind je na afloop op deze website.

Het Healthcare Innovation Platform zal rond de zomer een nieuwe bijeenkomst houden om dan opnieuw ervaringen en kennis uit te wisselen en mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken.

Verslag HIP symposium

Lees alle verslagen van het HIP symposium in ons dossier Datagedreven gezondheidszorg.

Pagina beoordelen Like Dislike