Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerken aan datagedreven gezondheidszorg

 

Lees meer

Data spelen een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Hoe maken we al gebruik van data om het leven van patiënten én de zorg te verbeteren? En hoe werken zorgpartijen samen aan datagedreven gezondheidszorg?
Het Healthcare Innovation Platform is een gezamenlijk initiatief van Pfizer bv en techbedrijven Google Cloud en ML6. Dit platform is in het leven geroepen om sneller doorbraken en innovaties bij de patiënt te krijgen via een community van experts in de gezondheidszorg die samen leren, delen en implementeren.

The Healthcare Innovation Platform (HIP)

HIP symposium januari 2020:

Samenwerken aan datagedreven gezondheidzorg

HIP webinar juni 2020: 

Zorg op afstand: de nieuwe standaard?

Versnelling implementatie datagedreven gezondheidszorg cruciaal

Er zijn veel mooie nieuwe ontwikkelingen op het gebied van innovatie in de gezondheidszorg, maar ook nog veel uitdagingen. Versnelling van de implementatie van datagedreven zorg is cruciaal voor het optimaliseren van patiëntuitkomsten. Danil Blinov van Pfizer: ’’Wij hebben voor deze bijeenkomst experts vanuit verschillende perspectieven samengebracht. Met als doel om hun kennis en visie te delen waarmee de kwaliteit van de patiëntenzorg verder kan worden geoptimaliseerd.’’

Lees hier het verhaal

Juiste zorg op de juiste plek

De zorg staat voor grote uitdagingen door de stijgende zorgvraag en het verder oplopend personeelstekort. De medisch specialistische zorg zal structureel heringericht moeten worden. Hierbij is van belang dat de juiste zorg op de juiste plek gegeven wordt. Datagedreven gezondheidszorg kan een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren hiervan. 

VISIE VANUIT DE PATIËNT

Hoe zorg op afstand zich ontwikkelt

Jiska de Wit is als chief design officer bij Ksyos verantwoordelijk voor innovatie en de gebruikerservaring. Ze vertelt over de zorg die het digitale ziekenhuis levert. ’’We werken op zo’n manier dat je als patiënt dichtbij huis of zelfs thuis aan je gezondheid kan werken.’’

VISIE VANUIT HET ZIEKENHUIS

De zorg in de regio moet je anders inrichten

De medisch specialistische zorg slibt dicht. Zorgkosten stijgen en de beschikbaarheid van medisch specialistische zorg neemt af. Hylke Kingma, Director Digital Strategy & Digital Health bij KPMG, pleit voor het anders inrichten van de zorg in de regio.

VISIE VANUIT HET ZIEKENHUIS

Stappen nemen om netwerkgeneeskunde te realiseren

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) is klaar voor de toekomst, maar veel andere zorgorganisaties in de regio of uit de zorgketen hebben hun infrastructuur, netwerken en IT nog niet op orde, vertelt Joep Veraart, dermatoloog en CMIO van het MUMC+.

VISIE VANUIT HET ZIEKENHUIS

Oproep tot opstellen dataconvenant in de zorg

’’Laten we met alle betrokken partijen in Nederland komen tot een dataconvenant. Daarin moeten we vastleggen hoe we met zorgdata omgaan’’. Deze oproep van Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de raad van bestuur van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, aan de sprekers en de deelnemers aan het HIP-symposium is glashelder.

Lees het verhaal

Durf stappen te zetten

Alle burgers in Nederland kunnen beschikken over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), waarin alle medische gegevens op een plek worden gebundeld. Wordt de patiënt straks de regisseur van zijn eigen data? Welke kaders en bescherming biedt de wet-en regelgeving op dit vlak en hoe ga je hiermee om als zorginstelling?

VISIE VANUIT HET ZIEKENHUIS

De patiënt als regisseur van zijn eigen data

Marcel Heldoorn, manager digitale zorg van Patiëntenfederatie Nederland, tijdens het HIP-symposium: ’’Elke vernieuwing brengt risico's met zich mee. Met datagedreven gezondheidszorg is dat niet anders. Iedereen is voorstander daarvan, maar voor die risico's moet oog zijn.’’

VISIE VANUIT OVERHEID EN WETGEVING

Ziekenhuis kan zelf stappen zetten in digitalisering zorg

Nederland gaat patiënten hun eigen data geven op basis van een afsprakenstelsel dat vertrouwen garandeert en gebruik maakt van moderne standaarden. Een bijzondere ontwikkeling, vindt Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid van het ministerie van VWS.

VISIE VANUIT OVERHEID EN WETGEVING

Digitalisering van zorg gaat soms langzaam, soms snel

Theo Hooghiemstra, tijdens het Health Innovation Platformsymposium: ’’Wij willen dat mensen beschikking krijgen over hun eigen gegevens. Maar denken dat we mensen alles zelf kunnen laten doen, is te simpel.’’

VISIE VANUIT DE LEVERANCIER

Met data, kennis en rekenkracht mooie oplossingen bouwen

Google Cloud is er volop mee bezig: het bedenken van slimme technische oplossingen waarmee de datagedreven gezondheidszorg verder op weg wordt geholpen. Rokesh Jankie, customer engineer en Jason Tan, healthcare lead bij Google Cloud vertellen erover.

Lees het verhaal 

Stevige uitdagingen

“De implementatie van datagedreven gezondheidszorg gaat gepaard met verschillende, stevige uitdagingen. We kunnen dit alleen samen met alle betrokken zorgpartijen voor elkaar krijgen.’’

VISIE VANUIT DE LEVERANCIER

Samen een oceaan vol mogelijkheden ontdekken

De hoeveelheid data in de gezondheidszorg neemt steeds verder toe, stelt Danil Blinov, business unit lead Inflammation & Immunology bij Pfizer Nederland. ’’De implementatie van datagedreven gezondheidszorg gaat samen met verschillende, stevige uitdagingen.’’

VISIE VANUIT DE LEVERANCIER

Met machine learning zoeken naar de beste oplossing

In de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van machine learning, afgekort ML. Het bedrijf ML6 is gespecialiseerd in ML en Steyn Heskes, country lead vertelt over toepassingen ervan binnen de gezondheidszorg.

 

Boekje en aftermovie van het HIP symposium Samenwerken aan datagedreven gezondheidszorg

Wil je de verhalen van alle sprekers nog eens nalezen? Download dan de PDF van het boekje Samenwerken aan datagedreven gezondheidszorg.

Je kunt hier ook de aftermovie bekijken om een indruk te krijgen van het HIP symposium.

Wordt Zorg op afstand de nieuwe standaard?

Verpleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals werkten afgelopen maanden keihard om de toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s te kunnen verwerken. Inmiddels kunnen we weer enigszins ademhalen en kijken wat we van de pandemie kunnen leren. Eén belangrijke les is dat zorg op afstand hard nodig is. Dit was dan ook het thema van het webinar van het Healthcare Innovation Platform.

Lees het verhaal

Heeft u interesse in de on-demand nascholing van de webinar 'Zorg op afstand: de nieuwe standaard?'

Naar nascholingen

Wat zijn de perspectieven?

Het thema Zorg op afstand: de nieuwe standaard? werd tijdens het webinar van het Healthcare Innovation Platform door experts vanuit verschillende perspectieven belicht: vanuit de behandelaar en de patiënt, de zorgverzekeraar en de wetgever.

VISIE VANUIT DE ZORGVERZEKERAAR

Zorgsector staat pas aan het begin van digitalisering

Beeldbellen met patiënten betekent nog geen digitalisering van de zorg. Op dat gebied staan zorginstellingen nog in de kinderschoenen. Dat stelt Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale zorg van Zilveren Kruis tijdens het webinar Zorg op afstand.

VISIE VANUIT DE BEHANDELAAR

Herinrichting zorgpaden: juiste zorg op de juiste plek

Om zorg op afstand efficiënt te kunnen inzetten, is het volgens Jan Gerard Maring, programmadirecteur van het Connected Care Center Isala, van groot belang dat de zorgpaden anders worden ingericht. De juiste zorg moet op de juiste plek worden aangeboden.

VISIE VANUIT DE WETGEVING

Juridische kant van digitalisering zorg

’’Bij het leveren van digitale zorg moet rekening worden gehouden met een groot aantal juridische aspecten.’’ Dat zegt Theo Hooghiemstra, jurist en gepromoveerd in recht.

MijnIBDCoach geeft arts en patiënt beter beeld van hoe het gaat

Het e-healthprogramma MijnIBDcoach zorgt voor halvering van het aantal ziekenhuisopnames en bijna veertig procent minder controleafspraken. Patiënten die meedoen zijn therapietrouwer en ervaren een hogere kwaliteit van zorg. Volgens Marieke Pierik, maag-darm-leverarts van het Maastricht UMC+ bewijst dit dat e-health een waardevolle aanvulling is op de reguliere zorg.

Lees het verhaal

Ervaring met zorg op afstand

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp naar de on-demand nascholing en download het boekje waarin alle artikelen zijn gebundeld.

Zet de coronacrisis datagedreven gezondheidszorg definitief op de kaart?

De coronacrisis benadrukt het belang van digitalisering en datagedreven gezondheidszorg. Hopelijk zorgt het ook voor een blijvende versnelling van de implementatie van datagedreven gezondheidszorg, schrijft Danil Blinov, hoofd van de business unit Inflammation & Immunology bij Pfizer Nederland, in zijn blog.

On-demand nascholing ‘Zorg op afstand: de nieuwe standaard?’ beschikbaar

Heeft u interesse in de nascholing over het thema ‘Zorg op afstand: de nieuwe standaard?’ Klik dan op de onderstaande link voor de nascholingspagina op Pfizer.nl

Boekje van het HIP webinar ‘Zorg op afstand: de nieuwe standaard?’ 

Wil je de verhalen van alle sprekers nog eens nalezen? Download dan de PDF van het boekje ‘Zorg op afstand: de nieuwe standaard?’