Skip directly to content

Vyndaqel®

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Vyndaqel bevat het werkzame bestanddeel tafamidis.

Vyndaqel is een geneesmiddel voor de behandeling van een ziekte die transthyretine- (TTR-) amyloïde polyneuropathie genoemd wordt, ook wel bekend als familiaire TTR-amyloïde polyneuropathie (TTR-FAP). TTR-amyloïde polyneuropathie wordt veroorzaakt door een eiwit dat niet goed werkt. Dit eiwit heet TTR. TTR is een eiwit dat andere stoffen, zoals hormonen, door het lichaam vervoert.

Bij patiënten met deze aandoening valt het TTR uiteen. De eiwitfragmenten kunnen vezels vormen die amyloïd worden genoemd. Het amyloïd kan worden afgezet rondom zenuwen en op andere plaatsen in het lichaam. Hierdoor kunnen de zenuwen en organen niet meer normaal werken. Uiteindelijk veroorzaakt dit amyloïd de ziekteverschijnselen.

Vyndaqel kan voorkomen dat het TTR uiteenvalt en daarmee dat amyloïd wordt afgezet. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met deze aandoening bij wie de zenuwen zijn aangetast (mensen met symptomatische polyneuropathie) om verdere progressie te vertragen.

Bijsluiter(s):

Vyndaqel 20 mg, zachte capsules.pdf

SPC(s) (artseninformatietekst):

Vyndaqel 20 mg, zachte capsules.pdf

PP-TAF-NLD- 0013