Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Infectieziekten

Podcast over voorkomen van resistentie met A-teams

Vanaf nu kun je regelmatig luisteren naar een podcast over actuele ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten en de zorg rondom de patiënt. Elke keer schuift er een andere expert of ervaringsdeskundige aan tafel om over een bepaald onderwerp te praten. Experts als Jeroen Schouten (Radboudumc) en Miquel Ekkelenburg (UMC Utrecht) namen al plaats achter de microfoon.

Restrictief AB-gebruik en A-teams

Stoppen is essentieel


‘I love it when a plan comes together’, naar deze beroemde woorden van "Hannibal" uit de tachtiger jaren tv-serie wordt regelmatig gerefereerd in deze podcast over restrictief antibioticagebruik en A-teams. Aan het woord is Jeroen Schouten, intensivist Radboudumc Nijmegen, die in gesprek is met Dylan de Lange, internist-infectioloog UMC Utrecht en Bob Krijnen, innovator-presentator Medical Innovation Company. De podcast gaat over zowel de problematiek rondom restrictief gebruik van antibitioca, als het succesvol invoeren van A-teams. Ook in Nederland namen de afgelopen jaren de zorgen rondom toenemende resistentie toe. Vanuit de SWAB richtlijnen werd in 2011 bepaald dat in alle ziekenhuizen het antibtioticabeleid verbeterd moest worden. Dat statement heeft veel in gang gezet en tot politieke besluitvorming geleid: elk ziekenhuis moest gaan werken aan stewardship in de vorm van een antibiotic management team. Het zogenaamde A-team, zorgverleners die voor een deel worden vrijgesteld om taken te verrichten die antibioticabeleid bevorderen. In de podcast wordt dieper ingegaan op deze A-teams. Hoe komen zij tot stand? Wie zijn de hoofdrolspelers en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Na 45 mooie minuten is duidelijk waarom dit initiatief zo succesvol is, maar ook wat er nog ontbreekt en wat de teams in de toekomst nog willen bereiken.

Antibioticaresistentie

Eens per jaar komt er een superbacterie voorbij


Doordat de bacterie enkele aangrijpingspunten heeft veranderd, werkt medicatie niet meer en wordt de infectie niet behandeld. De zorgen over antibioticaresistentie nemen toe, vooral rondom MRSA. We moeten blijven oppassen. Met deze waarschuwing begint deze podcast over antibioticaresistentie. Joop Arends, internist-infectioloog UMC Utrecht, en Bob Krijnen, innovator-presentator Medical Innovation Company , gaan over de resistentieproblematiek in gesprek met Miquel Ekkelenkamp, arts-microbioloog uit het UMC Utrecht. Luister naar zijn visie op de situatie. Wat is antibioticaresistentie? Is er een relatie tussen resistentie en antibioticagebruik? Moeten we ons inderdaad zorgen maken over de toekomst? Miquel schetst een beeld van het huidige beleid in Nederland, maar ook dat van omringende landen, en mogelijke gevolgen. Stel we hebben over 10 jaar het scenario dat er multiple resistentie in de ziekenhuizen ontstaat. Wat zijn dan de gevolgen voor de patiënt? Aan het einde van de 40 minuten durende podcast is duidelijk dat een gewaarschuwd mens voor twee telt.