Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Infectieziekten

Een luisterend oor voor complexe beelden in infectieziekten

Vanaf nu kun je regelmatig luisteren naar een podcast over actuele ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten en de zorg rondom de patiënt op de intensive care afdeling. Elke keer schuift er een andere expert of ervaringsdeskundige aan tafel aan om over een bepaald onderwerp te praten. Experts als Jeroen Schouten (Radboudumc). Miquel Ekkelenburg (UMC Utrecht) en Ellen Smit (Spaarne ziekenhuis Haarlem) namen al plaats achter de microfoon.

Antibioticaresistentie

Je wilt als arts de patiënt niet besmetten.

Handhygiëne, het kan zomaar maar een bijzondere interesse van je worden. Toen Andreas aan zijn studie geneeskunde begon, had hij ook niet voorzien dat handenwassen zo’n centrale rol in zijn leven zou gaan spelen. Dylan de Lange, internist-infectioloog UMC Utrecht en Bob Krijnen, innovator-presentator Medical Innovation Company, zijn te gast in Nijmegen bij Andreas Voss, hoogleraar Infectiepreventie in het Radboud MC. Andreas Voss haalde onlangs de landelijke pers vanwege zijn studie naar bankbiljetten waarmee hij de Ig Nobelprijs voor ontving. Een prijs voor onderzoek dat je eerst laat lachen en dan aan het denken zet. Volgens Voss moet handhygiëne niet alleen een regel zijn, maar een integraal onderdeel van het medisch handelen worden. Dat betekent gedragsverandering, hetgeen volgens hem inherent is aan het vak infectiepreventie. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Mensen moeten zich bewust worden van het belang van handenwassen. Infecties kunnen daarmee voorkomen worden, hetgeen weer positief gevolg kan hebben voor antibioticaresistentie. De podcast met Andreas Voss is doorspekt met humor, maar met een serieuze boodschap over handhygiëne. 
 

Sespis is voor een deel handelen in onzekerheid

Sepsis is een veel voorkomend probleem op de IC en spoedeisende hulp. Het ziektebeeld is meestal voor veel artsen moeilijk te herkennen, zeker in het begin, en lastig te definiëren. Sepsis is eigenlijk een klinische beschrijving van een ziektebeeld waarbij levensbedreigend orgaanfalen op de voorgrond staat, met meestal een infectie als onderliggende oorzaak. De infectie is dan bepalend voor de behandeling. Dylan de Lange, internist-infectioloog UMC Utrecht en Bob Krijnen, innovator-presentator Medical Innovation Company verwelkomen aan hun tafel Dr. Mark de Boer, internist-infectioloog in het LUMC en voorzitter van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid in Nederland (SWAB). Met Mark de Boer wordt tijdens deze 35-minuten durende podcast gesproken over de aandoening sepsis, het antibioticabeleid, en de richtlijn die in ontwikkeling is rondom de sepsispreventie en -behandeling. Een richtlijn met één ultiem doel wat Mark de Boer betreft: de behandeling met de patiënt wordt beter!

Je wordt weer een beetje mens
 


Ellen Smit, internist-intensivist Spaarne ziekenhuis en medeoprichtster van Muziek op de IC is te gast bij Dylan de Lange, internist-infectioloog UMC Utrecht en Bob Krijnen, innovator-presentator Medical Innovation Company. 

Muziek op de IC was een onontgonnen gebied maar het krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht, zowel in de media als in de medische wereld. Musici worden er speciaal voor opgeleid. Het MusIC project, dat met een pilot startte vanuit een unieke samenwerking tussen het Spaarne Gasthuis en UMC Utrecht, wordt inmiddels uitgerold over heel Nederland. 

Een mens is niet alleen een ziektebeeld, er komt meer bij kijken. De hulp bij het herstel is niet alleen afhankelijk van medicamenten, maar juist ook de aandacht voor het systeem, het brein, en de rust in de omgeving. Wat is de toegevoegde waarde van muziek op de intensive care afdeling? Welke positieve effecten kan deze mensgerichte zorg hebben op de patiënt? En hoe ervaren de familie en IC-medewerkers deze nieuwe vorm van afleiding? Luister naar Ellen tijdens deze 40 minuten durende podcast en ontdek waarom muziek als niet-medicamenteuze interventie zo bijzonder kan zijn.
 

Restrictief AB-gebruik en A-teams

Stoppen is essentieel


‘I love it when a plan comes together’, naar deze beroemde woorden van "Hannibal" uit de tachtiger jaren tv-serie wordt regelmatig gerefereerd in deze podcast over restrictief antibioticagebruik en A-teams. Aan het woord is Jeroen Schouten, intensivist Radboudumc Nijmegen, die in gesprek is met Dylan de Lange, internist-infectioloog UMC Utrecht en Bob Krijnen, innovator-presentator Medical Innovation Company.

De podcast gaat over zowel de problematiek rondom restrictief gebruik van antibiotica, als het succesvol invoeren van A-teams. Ook in Nederland namen de afgelopen jaren de zorgen rondom toenemende resistentie toe. Vanuit de SWAB richtlijnen werd in 2011 bepaald dat in alle ziekenhuizen het antibtioticabeleid verbeterd moest worden. De statement heeft veel in gang gezet en tot politieke besluitvorming geleid: elk ziekenhuis moest gaan werken aan stewardship in de vorm van een antibiotic management team.

Het zogenaamde A-team, zorgverleners die voor een deel worden vrijgesteld om taken te verrichten die antibioticabeleid bevorderen. In de podcast wordt dieper ingegaan op deze A-teams. Hoe komen zij tot stand? Wie zijn de hoofdrolspelers en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Na 45 mooie minuten is duidelijk waarom dit initiatief zo succesvol is, maar ook wat er nog ontbreekt en wat de teams in de toekomst nog willen bereiken.

Antibioticaresistentie

Eens per jaar komt er een superbacterie voorbij


Doordat de bacterie enkele aangrijpingspunten heeft veranderd, werkt medicatie niet meer en wordt de infectie niet behandeld. De zorgen over antibioticaresistentie nemen toe, vooral rondom MRSA. We moeten blijven oppassen. Met deze waarschuwing begint deze podcast over antibioticaresistentie.

Joop Arends, internist-infectioloog UMC Utrecht, en Bob Krijnen, innovator-presentator Medical Innovation Company, gaan over de resistentieproblematiek in gesprek met Miquel Ekkelenkamp, arts-microbioloog uit het UMC Utrecht. Luister naar zijn visie op de situatie. Wat is antibioticaresistentie? Is er een relatie tussen resistentie en antibioticagebruik? Moeten we ons inderdaad zorgen maken over de toekomst?

Miquel schetst een beeld van het huidige beleid in Nederland, maar ook dat van omringende landen, en mogelijke gevolgen. Stel we hebben over 10 jaar het scenario dat er multiple resistentie in de ziekenhuizen ontstaat. Wat zijn dan de gevolgen voor de patiënt? Aan het einde van de 40 minuten durende podcast is duidelijk dat een gewaarschuwd mens voor twee telt.