Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Podcast: Antibiotic Stewardship

Infectieziekten Podcast

‘I love it when a plan comes together’, naar deze beroemde woorden van "Hannibal" uit de tachtiger jaren tv-serie wordt regelmatig gerefereerd in deze podcast over restrictief antibioticagebruik en A-teams. Aan het woord is Jeroen Schouten, intensivist Radboudumc Nijmegen, die in gesprek is met Dylan de Lange, internist-infectioloog UMC Utrecht en Bob Krijnen, innovator-presentator Medical Innovation Company.

Restrictief AB-gebruik en A-teams

De podcast gaat over zowel de problematiek rondom restrictief gebruik van antibiotica, als het succesvol invoeren van A-teams. Ook in Nederland namen de afgelopen jaren de zorgen rondom toenemende resistentie toe. Vanuit de SWAB richtlijnen werd in 2011 bepaald dat in alle ziekenhuizen het antibtioticabeleid verbeterd moest worden. De statement heeft veel in gang gezet en tot politieke besluitvorming geleid: elk ziekenhuis moest gaan werken aan stewardship in de vorm van een antibiotic management team.

Het zogenaamde A-team, zorgverleners die voor een deel worden vrijgesteld om taken te verrichten die antibioticabeleid bevorderen. In de podcast wordt dieper ingegaan op deze A-teams. Hoe komen zij tot stand? Wie zijn de hoofdrolspelers en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Na 45 mooie minuten is duidelijk waarom dit initiatief zo succesvol is, maar ook wat er nog ontbreekt en wat de teams in de toekomst nog willen bereiken.

SpotifyApple

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.