Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Nationale Kanker en Werkdag: Doe het samen!

Leestijd: 6 minuten

Dat werken met kanker niet vanzelfsprekend is, weet Edith Idoe-Stap uit eigen ervaring. Toen zij slokdarmkanker kreeg en weer aan het werk wilde, liep ze tegen een heleboel problemen aan. Nu, 15 jaar later, is Edith vanuit haar rol in de Groep Werk en Kanker een van de initiatiefnemers van de Nationale Kanker en Werkdag, een dag voor iedereen die in relatie tot werk geconfronteerd wordt met kanker.

“Ik ben ervan overtuigd dat werken bijdraagt aan herstel.” Vanuit dit oogpunt richtte de uit Den Bosch afkomstige Edith ‘Stap Nu’ op. Het bedrijf is in 15 jaar tijd uitgegroeid tot een landelijke organisatie die werkgever en werknemer bijstaat met coaching en advies in werkbehoud en re-integratie in duurzame inzetbaarheid rondom het thema kanker en werk.

Werk als onderdeel van herstel

In 2018 kregen 116.537 mensen in Nederland de diagnose kanker, 55.000 van hen vallen onder de beroepbevolking. Maar omdat het aantal mensen dat kanker overleeft stijgt en de behandeling van kanker en de kwaliteit van leven tijdens de behandelingen is verbeterd, komt terugkeer naar werk - tijdens of na de behandelingen - steeds vaker voor. Een positieve ontwikkeling, zo stelt Edith, want werk is een belangrijk onderdeel van herstel.

“Ik zie tijdens mijn werk bij mensen het verlangen om hun kwaliteiten weer in te zetten na een periode van ziekte. Ze willen terugkeren op de werkvloer, want dit draagt bij aan de kwaliteit en de zin van het leven. Daarnaast geeft het werken structuur en draagt het bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Je wilt weer de regie en je leven léven. Van overleven naar leven is het verlangen.”

“Maar terugkeren in je werk is niet altijd ‘zomaar’ mogelijk. Een ziekteproces heeft niet alleen impact op de zieke werknemer, maar ook op de collega’s en leidinggevenden. De impact, het herstel en de korte en lange termijn gevolgen van de behandelingen moeten geïntegreerd worden in duurzame terugkeer in werk. Dat vraagt kennis op de inhoud en maatwerk in de verschillende fasen.”

Werken met kanker

Werk is een belangrijk onderdeel van het leven. Dat is misschien nog wel meer het geval voor iemand die ernstig ziek wordt.

Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) uit 2018 onder 3600 ex-kankerpatiënten blijkt echter dat werkgevers, leidinggevenden en collega’s (te) weinig begrip hebben voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad en na hun behandeling nog steeds kampen met vermoeidheid en andere klachten.

Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat ze de betreffende werknemer, diens leidinggevende en diens directe collega's kunnen begeleiden. Het is niet alleen belangrijk dat werkgevers beseffen welke mogelijkheden er zijn om te blijven werken en om terug te keren na ziekte, maar ook dat ze leren hoe ze om moeten gaan met een indirect of direct door kanker getroffen collega.

 

Nationale Kanker en Werkdag. Doe het samen! | Pfizer Nederland

Je bent samen aan zet

“Awareness bij werkgevers is heel belangrijk. Ze zijn vaak betrokken bij hun zieke werknemer en hebben de beste bedoelingen, maar er heerst toch een bepaalde onwetendheid.” De Brabantse kan dit vertellen vanuit haar eigen ervaringen als kankerpatiënt.

“Als je na of tijdens je ziekte wilt terugkeren in je werk, is het belangrijk dat je hierbij wordt ondersteund door zowel je werkgever als je collega’s. Ons motto is ‘doe het samen’, je bent samen aan zet!”

“Tijdens de Nationale Kanker en Werkdag nodigen we werkgevers en werknemers uit om kennis en kunde te delen. We willen informeren, handvatten aanreiken en mensen met elkaar verbinden.”

Nationale Kanker en Werkdag

In Nederland krijgt een op de drie mensen kanker. Dat betekent dat bijna iedereen te maken krijgt met deze ziekte: als patiënt of wanneer iemand uit je omgeving kanker krijgt. Steeds meer mensen leven langer met of na kanker. Dit heeft een grote impact op onze samenleving.

De Nationale Kanker en Werkdag is een dag voor iedereen die in relatie tot werk hiermee wordt geconfronteerd. Het unieke van deze dag is dat zowel werkgevers als werknemers kennis opdoen, praktische informatie krijgen, en natuurlijk ook elkaar ontmoeten en op een ontspannen manier van elkaar leren.

De Nationale Kanker en Werk Dag wordt georganiseerd door de gelijknamige stichting, die is opgericht door Groep Werk & Kanker - waar Stap Nu een van de initiatiefnemers van is - en de Stichting Jij Speelt de Hoofdrol. Deze dag wordt georganiseerd voor zowel werkgevers als werknemers, maar ook voor geïnteresseerde bedrijfsartsen en andere professionals.

Kijk op nationalekankerenwerkdag.weebly.com voor meer informatie over de Nationale Kanker en Werkdag.

Waarde toevoegen aan de hele zorgketen

Christiane Liebrand, partnership manager bij Pfizer, vertelt over de rol van Pfizer bij de Nationale Kanker en Werkdag.

“Bij Pfizer willen we dat iedereen op z’n best is, ook als je werkt en ziek wordt. Want als je ziek wordt, staat je leven op zijn kop. Eerst krijg je een diagnose die je moet verwerken en dan moet je wennen aan het leven met een aandoening die je misschien wel de rest van je leven hebt. Maar na een tijdje verlang je weer naar een ding: een zo zorgeloos mogelijk leven leiden. Daar hoort werken bij. Het geeft energie, plezier, dagstructuur, financiële onafhankelijkheid en het is goed voor sociale contacten.’’

‘’Onze geneesmiddelen kunnen bijdragen door je een betere kwaliteit van leven te geven. Maar met alleen medicijnen zijn we er niet. Nu verliezen nog altijd veel mensen hun baan als ze ziek worden. Of lukt het niet om weer aan de slag te gaan. Daar willen wij iets aan doen in samenwerking met allerlei partijen, op allerlei manieren en op alle niveaus. Daarom vinden we het een belangrijk initiatief om de Nationale Kanker en Werkdag te steunen.’’

‘Wij willen dat iedereen op z’n best is, ook als je werkt en ziek wordt.’

Pfizer is een 'Caring Company’ en werkbehoud bij ziekte staat hoog op de agenda. “Dit geven we vorm door niet alleen zelf een goede werkgever te zijn voor zieke medewerkers, maar ook door samenwerkingsprojecten aan te gaan,” benadrukt Christiane Liebrand.

“Bewustwording bij werkgevers is belangrijk. Samen met partijen ontwikkelden we daarom ook algemene richtlijnen die door elk bedrijf en werknemer gebruikt kunnen worden.Tijdens de Nationale Kanker en Werkdag in 2019 zijn deze richtlijnen beschikbaar gesteld. Op deze manier wil Pfizer waarde toevoegen aan de zorgketen."

Samen zorgen voor de zorg van morgen

Pfizer zet zich in om werkbehoud bij kanker en chronische ziekte onder de aandacht te brengen. Liebrand stelt: ’’We spelen wereldwijd een belangrijke rol bij de inrichting van de zorg, maar dat kunnen we niet alleen. We doen dit samen met overheden, zorg- en onderzoeksinstellingen, patiëntenorganisaties en andere geneesmiddelenbedrijven.’’

Lees hier meer over de manier waarop Pfizer samenwerkingen inzet om de zorg van morgen te verbeteren.

Bronnen:

Bronnen:

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.