Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Baanbrekend Oncologie Onderzoek Stimuleringsfonds

Leestijd: 3 minuten

Hierbij kondigen we BOOST 2020 aan, een Nederlands competitief onderzoeksprogramma voor borstkanker. BOOST staat voor Baanbrekend Oncologie Onderzoek Stimuleringsfonds en is een oproep aan alle wetenschappers met innovatieve ideeën een voorstel in te dienen om zo onderzoek te blijven stimuleren.

Baanbrekend onderzoek stimuleringsfonds

Pfizer wil de kwaliteit van zorg en de uitkomst van zorg voor patiënten verbeteren en ondersteunt daarom zorgprofessionals via een aantal onafhankelijke initiatieven zoals onderzoek.

In dit kader heeft Pfizer een zogeheten ‘Competitive Grant Programma’ opgezet. Hierbij wordt de medisch wetenschappelijke gemeenschap gevraagd om innovatieve ideeën binnen een specifiek kader van onderzoeksinteresse te delen. Met als doel om de beste voorgestelde ideeën voor onderzoek financieel te ondersteunen en onafhankelijk door te ontwikkelen.
 

Oproep nieuwe onderzoeksvoorstellen

Dit programma maakt gebruik van een oproep om nieuwe onderzoeksvoorstellen (RFP ofwel request for proposal) in te dienen die antwoord geven op vraagstukken die spelen binnen wetenschappelijk onderzoek, de klinische praktijk of de zorg in zijn algemeenheid.

De ingediende voorstellen worden door een onafhankelijke evaluatiecommissie (ERP, voluit external review panel) beoordeeld. Deze bestaat uit drie door wetenschap en praktijk gedreven oncologen en twee patiëntvertegenwoordigers.

Voor meer informatie en details voor indiening, kunt u de onderstaande voorwaarden en richtlijnen doorlezen.

Doel

Het doel van dit programma is het ondersteunen van klinisch onderzoek naar borstkanker en het bevorderen van kennis over gebruik van bepaalde Pfizer geneesmiddelen.

Een gedetailleerde uiteenzetting van de focusgebieden voor onderzoek (Areas of Research Focus) vindt u op Pfizerpro.nl. Hiervoor dient u zich aan te melden op dit portaal voor zorgprofessionals.

Criteria voor de selectie

De aanvragen voor het BOOST 2020 Borstkanker Competitieve Research Grant Programma zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke, externe evaluatiecommissie bestaande uit experts op het gebied van borstkanker.

De grants zullen worden toegekend op basis van:

  • Wetenschappelijke waarde van het onderzoeksvoorstel
  • Onderzoekskwalificaties van de aanvrager
  • Relevantie van het voorgestelde onderzoek ten behoeve van het doel van het programma (passend binnen de kaders van het programma)
  • Bewijs van toewijding van de aanvrager voor het doen van onderzoek (kort Curriculum Vitae)

Hoe aan te melden?

Baanbrekend Oncologie Onderzoek Stimuleringsfonds | Pfizer Nederland

De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen:

Fase 1: Letter of Intent indienen via het Pfizer Global Medical Grants systeem (de instructie treft u aan nadat u ingelogd bent op Pfizerpro.nl). Het ERP zal voorstellen selecteren voor de volgende fase.

Als uw Letter of Intent wordt geselecteerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt u verzocht een uitgebreid voorstel in te dienen met een gedetailleerde beschrijving van de benodigde financiering. Deze volledige voorstellen zullen grondig worden beoordeeld door het ERP, deze neemt ook de uiteindelijke beslissing over de voorstellen die in aanmerking komen voor financiering.

Fase 2: Indienen volledige onderzoeksaanvraag van de onderzoeken die zijn genomineerd door het ERP via het Pfizer Global Medical Grants systeem.

Tijdslijnen

  • Letter of Intent (LOI) Deadline: 12 maart 2020 (let op, de sluitingstermijn is lokale Nederlandse tijd om middernacht)
  • Verwachte reactie op uw LOI aanvraag is in de week van 13 april 2020
  • Sluitingsdatum indiening volledige voorstel*: 1 juni 2020  *Alleen geaccepteerde LOI’s zullen worden gevraagd een volledig voorstel in te dienen (let op, alle sluitingstermijnen zijn per middernacht lokale tijd)
  • Verwachte reactie op volledige voorstellen: Q3 2020
  • De toewijzing van de grant zal pas volgen na de ondertekening van het onderzoekscontract

Vragen of aanmelden voor BOOST 2020

Wilt u een onderzoeksvoorstel indienen? Op Pfizerpro.nl vind u -na aanmelding- meer informatie over de te volgen procedure.

Als u vragen heeft, kunt u deze e-mailen naar de Grant Officer Jo Habron ([email protected]) en Medical Science Liaison Anna Schegoleva ([email protected]), met als onderwerp BOOST 2020 Breast Cancer Research Program.

Baanbrekend onderzoek stimuleringsfonds