Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Goed nieuws

 |  Dirk Vander Mijnsbrugge

Het heeft even geduurd maar het is zover. Nederland heeft een nieuwe regering. En dat is goed nieuws. Want er is veel te doen in Nederland en de wereld om ons heen. Een van de dingen die de kersverse zorgminister Fleur Agema (PVV) al heeft aangekondigd, is dat zij zich “vol gaat inzetten om het personeelstekort van catastrofale omvang” terug te dringen.1

Vergrijzing grote uitdaging

Ook dit is goed nieuws, want Nederland heeft grote uitdagingen in de zorg. De steeds verder oplopende vergrijzing zorgt er immers voor dat er meer en meer vraag naar zorg is. Maar tegelijkertijd zijn er, zoals de minister aangeeft, steeds minder mensen om die zorg te verlenen.

Dirk

De vergrijzing kunnen we niet tegenhouden, maar wellicht  kunnen we wél de groeiende vraag naar zorg indammen. Preventie in alle mogelijke vormen is dan ook heel belangrijk. Want wie gezond is, heeft geen zorg nodig. Goed eten, voldoende bewegen, insmeren als je de zon ingaat, niet roken, weinig of geen alcohol drinken en genoeg slapen zijn allemaal superbelangrijk. En er is nog een andere, heel effectieve manier om je te beschermen tegen ziektes: door jezelf, je kinderen en je geliefden te beschermen met behulp van vaccinaties.
 

Preventie

Daarom is het óók goed nieuws dat het voorkomen van ziekten door heel veel partijen in het zorgveld en binnen de politiek wordt omarmd. De discussie over preventie wordt echter vaak nog beperkt tot een discussie over die goede voeding en voldoende beweging. Nogmaals, deze onderwerpen zijn zeker belangrijk, maar er is meer nodig.

Daarom is het tevens goed om te zien dat in de portefeuilleverdeling van het kabinet-Schoof preventie én vaccinaties een duidelijke plek hebben gekregen in de lijst van verantwoordelijkheden van staatssecretaris Karremans.2

dirk

Vaccins

Vaccinaties zijn namelijk een belangrijke, effectieve en kosteneffectieve preventieve maatregel. Zo beschermt een pneumokokkenvaccin ouderen tegen longontsteking en andere aandoeningen. Maar het levert niet alleen gezondheidswinst op voor de ouderen zelf. Vaccineren voorkomt ook ziekenhuisopnames en de hiermee samengaande hoge/oplopende zorgkosten. En in april deden kinderartsen nog een oproep aan ouders om hun kind te laten vaccineren tegen alle ziektes in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat deden ze naar aanleiding van het overlijden van vier baby's aan de gevolgen van kinkhoest.3

Oftewel, innovatieve en beschermende vaccins leveren een bijdrage aan het voorkomen en verminderen van ziektes bij de hele bevolking (jong en oud), ze verhogen de kwaliteit van leven én dragen bij aan de doelstelling van de nieuwe minister van VWS om het personeelstekort in de zorg op te vangen.

Nederland moet daarom samen heel snel inzetten op innovatieve zorg, om te voorkomen dat we straks niet meer de zorg krijgen die we verlangen en nodig hebben.

Kortom, allemaal goed nieuws. Alle neuzen staan dezelfde kant op. Want door het dreigende zorginfarct komt de toegankelijkheid van de zorg steeds meer in het geding. En dat raakt ons allemaal. Nederland moet daarom samen heel snel inzetten op innovatieve zorg, om te voorkomen dat we straks niet meer de zorg krijgen die we verlangen en nodig hebben. Maar u voelt al een ‘maar’ opkomen, nietwaar? Klopt. Die is er ook.
 

Sneller in gang zetten

Het duurt in Nederland namelijk vaak enkele jaren voordat een vaccin, zelfs na een positief advies van de Gezondheidsraad, in het Rijksvaccinatieprogramma wordt opgenomen en dus ingezet kan worden. Dat kan veel sneller, zo bewijzen landen om ons heen. Dat moet veel sneller. Daarom ook willen wij de handen ineenslaan met de overheid. En ons gezamenlijk inzetten voor een snelle(re) opname van diverse vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma en een bijdrage leveren aan het wegnemen van hobbels die de toegang van vaccins vertragen.

Ik wil eraan bijdragen om oplossingen te bieden om Nederland te helpen beschermen tegen diverse infectieziekten

Net als minister Agema ben ik van mening dat we “de ingezette lijn niet drastisch om hoeven te gooien, maar er wel accenten verlegd moeten worden”. Want hoe kunnen we mensen zo optimaal mogelijk behandelingen aanbieden? Hoe kunnen we dit versnellen? Dat vraagt om reflectie en om oplossingen. Maar vooral ook om dialoog. En ja, ook met innovatieve geneesmiddelenbedrijven zoals Pfizer als verantwoorde gesprekspartner.
 

Gesprek aangaan

Daarom wil ik eraan bijdragen om oplossingen te bieden om Nederland te helpen beschermen tegen diverse infectieziekten. Het gesprek met minister Agema en staatssecretaris Karremans hierover ga ik dan ook graag aan.4 Wat mij betreft morgen al. Ook dat zou goed nieuws zijn...

 

  1. https://nieuws.nl/algemeen/20240702/agema-wil-als-zorgminister-personeelstekort-terugdringen/
  2. https://www.kabinetsformatie2023.nl/documenten/publicaties/2024/07/02/portefeuilleverdeling-kabinet-schoof
  3. https://nos.nl/artikel/2517741-artsen-slaan-alarm-met-vaccinatiecampagne-juiste-informatie-hard-nodig
  4. Pfizer_Corporatebrochure_2024.pdf pagina 58 – 59
Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.