Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappelijke en economische impact van migraine in Nederland

Het is belangrijk dat migraine nog meer op de kaart komt als serieuze hersenziekte. Er moet een brede discussie op gang komen over migraine en de enorme impact die het kan hebben op het dagelijks leven van mensen. De overheid, beleidsmakers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, geneesmiddelenbedrijven en andere (zorg)partijen moeten met elkaar in gesprek gaan over hoe de zorg voor migrainepatiënten kan verbeteren.

In Nederland zijn er ongeveer 2,5 miljoen mensen die last hebben van migraine. Omgerekend hebben zij samen elke dag zo’n 70.000 aanvallen. Volgens de WHO hoort migraine bij de tien meest invaliderende aandoeningen. Verder hebben vrouwen er drie keer zoveel last van als mannen.1

Vaak worden de termen hoofdpijn en migraine door elkaar gebruikt. Echter, migraine is zoveel meer dan alleen hoofdpijn. Migraine is een chronische hersenziekte en een volksgezondheidsprobleem.2 Er is nu nog onvoldoende adequate hulp en zorg beschikbaar voor mensen met migraine. Het is belangrijk om daar met elkaar een brede maatschappelijke discussie over te voeren.
 

Impact op het dagelijkse leven

Hoewel migraine veel voorkomt, is het om uiteenlopende redenen een onzichtbare ziekte. Patiënten trekken zich vaak letterlijk terug tijdens een migraineaanval. Een dergelijke aanval kan enkele uren maar ook enkele dagen duren. Anders dan bij ‘gewone’ hoofdpijn, zit migraine meestal aan één kant van het hoofd. Vaak heb je bij migraine stevige, kloppende of bonzende pijn. Daarnaast kun je overgevoelig zijn voor licht, geluid of geur. Ook kun je misselijk zijn of zelfs moeten overgeven. Verder kun je last hebben van migraine met aura. Dit houdt in dat je vlekken of lichtflitsen ziet, je kunt tijdelijk minder goed zien en zelfs moeite hebben om uit je woorden te komen.2

De impact van migraine op het dagelijkse leven kan enorm zijn. Patiënten liggen tijdens een aanval liefst stil in bed, in een donkere omgeving omdat ze dan geen licht of geluid kunnen verdragen. Het enige wat ze kunnen doen is afwachten tot de aanval afzwakt en de pijn dragelijk genoeg is om alledaagse activiteiten op te pakken.2

Migraine zorgt niet alleen voor persoonlijk leed, maar ook voor hoge maatschappelijke kosten. Uit onderzoek van het wetenschappelijk instituut SEO Economisch Onderzoek blijkt dat een migrainepatiënt ruwweg een werkweek per jaar ziek is en daarnaast één tot twee werkweken aan arbeidsproductiviteit verliest. Naar schatting kost migraine werkgevers in Nederland zo’n 2,3 tot 4,2 miljard euro per jaar.3
 

Lang niet iedereen gaat met migraineklachten naar de huisarts

Wat migraine ook onzichtbaar maakt, is dat maar een betrekkelijk klein deel van de migrainepatiënten officieel de diagnose migraine krijgt. In 2019 stonden er bij de huisartsen ‘slechts’ 280.000 mensen ingeschreven als migrainepatiënt.4 Dat komt doordat zowel behandelaren als patiënten onvoldoende kennis hebben over wat migraine nu eigenlijk is. En omdat lang niet iedereen met migraineklachten naar de dokter gaat en de juiste behandeling krijgt.

Maar is er dan niets aan te doen om migraine draaglijker te maken voor patiënten? Het antwoord luidt simpelweg: ‘ja, zeker wel’. De afgelopen jaren zijn diverse programma’s en behandelopties ontwikkeld waarmee patiënten met migraine beter ondersteund kunnen worden. Helaas worden hier nog lang niet alle patiënten mee bereikt en heeft niet iedereen baat bij dezelfde aanpak.

Migraine zorgt niet alleen voor persoonlijk leed, maar ook voor hoge maatschappelijke kosten.

We kunnen samen zoeken naar betere oplossingen

Pfizer werkt iedere dag aan doorbraken die de levens van patiënten kunnen verbeteren. Daarnaast willen wij bijdragen aan een gezonder Nederland. In dat kader worden diverse projecten en initiatieven ontwikkeld, vaak samen met anderen. Ook voor patiënten met migraine willen we graag samen met andere partijen werken aan mogelijke oplossingen. Zodat de juiste zorg op de juiste plaats geboden kan worden en op het juiste moment.

De medische noodzaak om dit ook voor mensen met migraine voor elkaar te krijgen, is enorm groot. Laten we samen aan tafel gaan zitten als zorgpartijen en samen onderzoeken en bespreken waar de grootste knelpunten liggen.

Dat is belangrijk voor alle migrainepatiënten maar ook vanwege de ermee gemoeide maatschappelijke kosten. Door samen in gesprek te gaan, kunnen we ook samen zoeken naar nog betere oplossingen. Wij kijken uit naar uw reactie.

Download het volledige discussiestuk

 

Referenties:
1. https://www.nederlandsehoofdpijnvereniging.nl/over-nhv/informatie-voor/patienten/migraine/
2. https://www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/migraine
3. https://www.seo.nl/publicaties/economische-effecten-van-migraine/
4. https://www.tnnonline.nl/dagboekstudie-migraineaanvallen-heftiger-rondom-menstruatie/
5. https://open.overheid.nl/repository/ronl-98c53f96b9ec2f838e238fa1a83d72e3b2f08e88/1/pdf/wrr-rapport-kiezen-voor-houdbare-zorg.pdf

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.