Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze visie voor de zorg voor morgen

 |  Dirk Vander Mijnsbrugge

We hebben een sluipend probleem met de zorg. Maar eerst het goede nieuws. Want ondanks dat er altijd punten ter verbetering zijn, nemen de overlevingskansen voor patiënten met ernstige ziekten, zoals kanker, nog steeds jaarlijks toe. En ook zorgen allerlei medische innovaties ervoor dat de kwaliteit van leven nog steeds verbetert.

Dirk vander Mijnsbrugge

Maar Nederland vergrijst in rap tempo. Het aantal (chronische) aandoeningen neemt daarmee toe en tegelijkertijd nemen de arbeids- en mantelzorgpopulatie af. Dit gaat in de toekomst tot nog grotere problemen leiden dan het nu al is. Want vergrijzing en innovatieve zorgoplossingen zullen de kosten verder opdrijven. En nog los van de financiering van de zorguitgaven zullen beschikbare ‘handen aan het bed’ in de niet al te verre toekomst echt problematisch gaan worden. Hier moeten we nu al goed over nadenken en nu al maatregelen voor treffen.

Het is dus volkomen terecht dat er momenteel een discussie wordt gevoerd over de houdbaarheid van onze zorg. Het is alleen jammer dat bij de huidige gesprekken de nadruk veelal ligt op het bezuinigen op de zorg van vandaag. Voorbeelden van dit korte-termijn-denken zijn het terugschroeven van geboden hulp, of het vertalen van passende zorg naar vooral minder gebruik van medicijnen. Dit soort maatregelen bieden alleen op de korte termijn soelaas en zullen niet kunnen voorkomen dat de zorgvraag - en daarmee de zorgkosten - exponentieel blijven toenemen.
 

Gezamenlijk

Als je op de lange termijn de zorg in Nederland beschikbaar en betaalbaar wilt houden, zal je de focus op de gehele zorgketen moeten richten: op het voorkomen van zorg in de toekomst, het voorbereid zijn op zorgcrises én inzet op snelle detectie en behandeling in een vroeg stadium. Bovendien, en dit is heel belangrijk, kan je dit alleen in gezamenlijkheid doen. We moeten de handen ineenslaan. Alle publieke en private stakeholders in het zorgveld hebben een gezamenlijke rol en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

‘Onze visie is gericht op drie belangrijke pijlers: preventie, pandemische paraatheid en protectie.’

Wij zijn ons terdege bewust van deze verantwoordelijkheid. En wij willen een bijdrage leveren aan zinnige, passende zorg. Onze visie is daarbij zoals gezegd gericht op drie belangrijke pijlers: preventie, pandemische paraatheid en protectie.
 

Preventie

Het voorkomen van ziekten wordt door heel veel partijen in het zorgveld en binnen de politiek omarmd, al blijft de discussie (te) vaak beperkt tot goede voeding en beweging. Beide zijn zeker belangrijk, maar er is meer nodig. Vaccinaties zijn een belangrijk onderdeel van te nemen preventieve maatregelen. Zo beschermt bijvoorbeeld een pneumokokkenvaccin voor ouderen tegen longontsteking en andere aandoeningen. Het levert daarmee niet alleen gezondheidswinst op voor individuele personen, maar voorkomt ook ziekenhuisopnames en hiermee gepaard gaande hoge zorgkosten. Oftewel, innovatieve en beschermende vaccinaties leveren een bijdrage aan het voorkomen, dan wel verminderen, van ziektes bij de gehele populatie en ze verhogen de kwaliteit van leven. Daarom blijven wij ons inzetten voor een snelle opname van diverse vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma. Het duurt in Nederland vaak enkele jaren voordat een vaccin, na een positief advies van de Gezondheidsraad, in het budget van VWS terecht komt en ingezet kan worden. Dat kan veel sneller, zo bewijzen landen om ons heen.
 

Pandemische paraatheid

Tijdens de COVID-19-pandemie heeft Pfizer alles op alles gezet om zo snel mogelijk een goed en werkzaam vaccin te ontwikkelen om uit de crisis te geraken. Hoe snel een volgende pandemie zal toeslaan weten we niet, maar we kunnen maar beter voorbereid zijn. Pandemische paraatheid is cruciaal voor een adequate en snelle reactie op toekomstige gezondheidscrises. Hier kan Pfizer een belangrijke bijdrage aan leveren door het opzetten van een snel responssysteem met publieke autoriteiten, het beschikbaar stellen van gegevens over potentiële virusinfecties en het inzetten van haar expertise en ervaring voor de ontwikkeling van vaccins en antivirale medicijnen.

Ondertussen zitten we nog in de nasleep van de COVID-19 pandemie. Ook hier nemen wij onze verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen dat COVID boosters steeds snel na goedkeuring door de autoriteiten kunnen worden ingezet.

Dirk van der mijnsbrugge

Protectie

Tenslotte is ook vroegtijdige detectie en behandeling van ziektes cruciaal voor de bescherming van patiënten. Zoals wij intern zeggen: ‘disruption calls for innovation’. Je kan gerust stellen dat de toename van de zorgbehoefte en -kosten de maatschappij kunnen ontwrichten. Daarom werken wij hard aan manieren om innovaties sneller te ontwikkelen, bijvoorbeeld door nu al volop gebruik te maken van Artificiële Intelligentie (AI). Medicijnen zullen in de toekomst ook veel meer afgestemd kunnen worden op de individuele patiënt, waardoor mensen gerichter en effectiever behandeld kunnen worden. Vroegtijdige en effectieve behandeling draagt zo bij aan het voorkomen of beperken van verdere zorg en bijbehorende kosten. En daarmee ook aan houdbare, zinnige en passende zorg.

Natuurlijk zijn de bovengenoemde drie pijlers niet zaligmakend. Maar ze zijn met het oog op de toekomst wel uitermate belangrijk. Medicijnen en vaccins vormen één van de cruciale schakels die bijdragen aan het behoud van goede zorg voor een vergrijzende bevolking.

We kunnen echter alleen bouwen aan de zorg van morgen door gezamenlijk met overheid, zorginstanties, farmaceuten én patiëntenorganisaties te bouwen aan ons toekomstige zorgsysteem. Laten we dan ook samen de handschoen oppakken, samen plannen maken en deze belangrijke drie ingrediënten opnemen in de implementatie van de zorg voor morgen.

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.