Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Wereldwijde start vervolgonderzoek coronavaccin

27 juli 2020 - Pfizer en BioNTech hebben vandaag de start aangekondigd van een wereldwijd (m.u.v. China) fase 2/3 klinische veiligheids- en effectiviteitsonderzoek, naar een enkelvoudig nucleoside-gemodificeerd boodschapper RNA (modRNA)-kandidaat-vaccin uit hun BNT162-onderzoeksprogramma tegen SARS-CoV-2.

27 juli 2020 - Pfizer en BioNTech hebben vandaag de start aangekondigd van een wereldwijd (m.u.v. China) fase 2/3 klinische veiligheids- en effectiviteitsonderzoek, naar een enkelvoudig nucleoside-gemodificeerd boodschapper RNA (modRNA)-kandidaat-vaccin uit hun BNT162-onderzoeksprogramma tegen SARS-CoV-2.

Pfizer en BioNTech kiezen mRNA kandidaat-vaccin tegen COVID-19 en starten wereldwijde cruciale fase 2/3 vervolgstudie

  • De bedrijven gaan verder met het kandidaat nucleotide-gemodificeerd messenger-RNA-vaccin (modRNA) BNT162b2, dat voor een geoptimaliseerde SARS-CoV-2 spike glycoproteïne van volledige lengte codeert, bij een dosisniveau van 30 μg in een regime van 2 doses in fase 2/3-onderzoek.
  • Selectie van kandidaat- en dosisniveau is op basis van preklinische en klinische gegevens verkregen in fase 1/2-onderzoeken uitgevoerd in de Verenigde Staten (C4591001) en Duitsland (BNT162-01).
  • Het fase 2/3-studieprotocol volgt alle richtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) over het ontwerp van klinische onderzoeken voor COVID-19-vaccinonderzoeken.
  • Fase 2/3-studie met maximaal 30.000 deelnemers van 18 - 85 jaar is gestart in de Verenigde Staten en zal naar verwachting wereldwijd ongeveer 120 locaties omvatten.
  • Studieregio’s omvatten gebieden met significante verwachte SARS-CoV-2-transmissie om te beoordelen of kandidaat-vaccin BNT162b2 effectief is bij het voorkomen van COVID-19.
  • Uitgaande van klinisch succes, zijn Pfizer en BioNTech op schema om al in oktober 2020 de goedkeuringsprocedure te starten bij de regelgevende instanties en zijn - als deze wordt verkregen - voornemens om eind 2020 tot 100 miljoen doses te leveren en tegen het einde van 2021 ongeveer 1,3 miljard doses.

Na een uitgebreide evaluatie van de preklinische en klinische data van de fase 1/2-onderzoeken, en in overleg met het Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en andere wereldwijd regelgevende instanties, hebben Pfizer en BioNTech besloten om verder te gaan met hun kandidaat-vaccin BNT162b2 in een fase 2/3-onderzoek. Het kandidaat-vaccin wordt dan twee keer gegeven in een dosis van 30 μg. BNT162b2, waarvoor de FDA onlangs een ‘fast track designation’ (toestemming om deze versneld te ontwikkelen) heeft afgegeven, codeert voor een geoptimaliseerde SARS-CoV-2 spike glycoproteïne (S) van volledige lengte dat het doelwit is van virusneutraliserende antilichamen.
 

Resultaat van uitgebreid, samenwerkend en ongekend R&D-programma

’’Onze selectie van de BNT162b2-vaccinkandidaat en de voortgang ervan in een fase 2/3-studie, zijn het resultaat van een uitgebreid, samenwerkend en ongekend onderzoeks- en ontwikkelprogramma tussen Pfizer, BioNTech, klinische onderzoekers en deelnemers aan de studie, met als enige focus het ontwikkelen van een veilig en effectief COVID-19 RNA-vaccin.’’

’’Het fase 2/3-studieprotocol volgt alle richtlijnen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor het ontwerpen van klinische proeven voor COVID-19-vaccinstudies’’, zegt Kathrin Jansen, Senior Vice President en Head of Vaccine Research & Development van Pfizer.

’’De start van de fase 2/3-studie is een grote stap voorwaarts in onze vooruitgang om een mogelijk vaccin te leveren om de aanhoudende COVID-19-pandemie te helpen bestrijden. We kijken ernaar uit om aanvullende gegevens te genereren naarmate het programma vordert.’’

’Er zijn veel stappen gezet in de richting van deze belangrijke mijlpaal’

’Er zijn veel stappen gezet in de richting van deze belangrijke mijlpaal’

’’Vandaag starten we met onze wereldwijde late fase studie waaraan maximaal 30.000 deelnemers zullen deelnemen. We hebben BNT162b2 geselecteerd als onze ‘lead-kandidaat’ voor deze fase 2/3-studie na een zorgvuldige evaluatie van alle tot nu toe gegenereerde gegevens. Deze beslissing weerspiegelt ons primaire doel om zo snel mogelijk een goed verdragen, zeer effectief vaccin op de markt te brengen, terwijl we onze andere kandidaat-vaccins zullen blijven evalueren als onderdeel van een gedifferentieerd COVID-19-vaccinportfolio’’, zei Ugur Sahin, MD, CEO en medeoprichter van BioNTech. ’’Er zijn veel stappen gezet in de richting van deze belangrijke mijlpaal en we willen alle betrokkenen bedanken voor hun buitengewone inzet.’’
 

Over de BNT162b2-kandidaat

Tijdens preklinische en klinische studies van vier BNT162 RNA-vaccinkandidaten kwamen BNT162b1 en BNT162b2, op basis van beoordelingen van veiligheid en immuunrespons, naar voren als sterke kandidaten. Pfizer en BioNTech hebben BNT162b2 geselecteerd als kandidaat om door te gaan naar een fase 2/3-studie op basis van alle beschikbare gegevens uit onze preklinische en klinische studies, waaronder selectieve immuunrespons en tolerantieparameters. In de preklinische studies veroorzaakten kandidaten BNT162b1 en BNT162b2 gunstige virale antigen-specifieke CD4 + en CD8 + T-celreacties, hoge niveaus van neutraliserende antilichamen bij verschillende diersoorten en gunstige beschermende effecten in een SARS-CoV-2-challengemodel van primaten. Voorlopige klinische fase 1/2 -gegevens van bijna 120 patiënten, toonden een gunstig tolerantieprofiel voor BNT162b2, vergeleken met BNT162b1, met over het algemeen milde tot matige en voorbijgaande (1-2 dagen) systemische bijwerkingen, zoals koorts, vermoeidheid en koude rillingen en geen ernstige bijwerkingen.

Over de BNT162b2-kandidaat

Twee doses van 30 μg BNT162b2 veroorzaakten neutraliserende geometrische gemiddelde titers (GMT's), die over het algemeen vergelijkbaar waren met de GMT's die werden opgewekt door het kandidaat-vaccin BNT162b1, zoals blijkt uit gegevens die de bedrijven eerder op een preprint-server hebben gepost.

Bij oudere volwassenen (65-85 jaar), veroorzaakten twee doses van 30 μg, met een tussenpoos van drie weken, een GMT-neutraliserend antilichaam hoger dan de GMT in een panel van 38 sera van proefpersonen die SARS-CoV-2 hadden opgelopen. Met BNT162b2-gevaccineerde menselijke deelnemers, vertoonden -vergeleken met de BNT162b1-kandidaat- een gunstige breedte van epitopen, die worden herkend in T-celreacties die specifiek zijn voor het SARS-CoV-2-antigeen.

‘Er zijn veel stappen gezet in de richting van deze belangrijke mijlpaal en we willen alle betrokkenen bedanken voor hun buitengewone inzet.’

BNT162b2 vertoonde gelijktijdige hoge opwekking van CD4 + en CD8 + T-celreacties. BNT162b2 wekte T-celreacties op tegen het receptorbindende domein (RBD) en tegen de rest van het spike glycoproteïne, dat niet aanwezig is in de BNT162b1-vaccinkandidaat. De bedrijven zijn van mening dat immuunherkenning van meer T-celepitopen met spikes de potentie heeft om consistentere reacties te genereren bij diverse populaties en bij oudere volwassenen.
 

Peer review en mogelijke publicatie

De bedrijven gaan door met het verzamelen van gegevens van de fase 1/2-onderzoeken voor alle vier de kandidaat-vaccins en verwachten in de nabije toekomst gegevens over BNT162b2 in te dienen voor peer review en mogelijke publicatie. In overeenstemming met hun streven naar transparantie, zijn de bedrijven van plan het manuscript op dat moment ook op een preprint-server te plaatsen.

Kandidaatvaccin vervolgstudie

Over de fase 2/3-studie

Pfizer en BioNTech hebben het fase 2/3-studieprotocol afgerond als reactie op feedback van wereldwijde toezichthouders, waaronder de FDA en het Duitse Paul-Ehrlich-Institut. 

De fase 2/3-studie is een studie onder maximaal 30.000 deelnemers tussen de 18 en 85 jaar oud. De bedrijven zijn van plan om een diverse proefpersoonpopulatie deel te laten nemen, inclusief deelnemers in gebieden waar significante besmetting met SARS-CoV-2 wordt verwacht. 

De fase 2/3-studie is opgezet als een gerandomiseerde, geblindeerde studie met een controlegroep van gelijke grootte die een placebo krijgt, om veiligheids-, immuunrespons- en werkzaamheidsgegevens te verkrijgen die nodig zijn voor beoordeling door de regelgevende instanties. 

Onderzoeksdoel

De belangrijkste doelen (primaire eindpunten) van het onderzoek zijn het realiseren van preventie van COVID-19 bij mensen die niet eerder met SARS-CoV-2 zijn geïnfecteerd en preventie van COVID-19 ongeacht of mensen al eerder besmet zijn geraakt. Belangrijke secundaire eindpunten zijn onder andere het voorkomen van ernstige COVID-19 in die groepen. De studie zal ook de preventie van infectie door SARS-CoV-2 onderzoeken, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. De primaire werkzaamheidsanalyse is een gebeurtenis gestuurde analyse (‘event driven analysis’) op basis van het aantal deelnemers met symptomatische COVID-19-ziekte. Het ontwerp van de studie maakt tussentijdse analyses en ongeblindeerde reviews door een onafhankelijke externe data monitoring-commissie mogelijk.

120 klinische onderzoekslocaties

Aan het einde van het onderzoek zal de fase 2/3-studie naar verwachting ‘lopen’ in ongeveer 120 klinische onderzoekslocaties over de hele wereld, waaronder 39 staten in de Verenigde Staten en landen waaronder Argentinië, Brazilië en Duitsland.

Onderzoekslocaties worden geselecteerd op basis van factoren zoals wetenschappelijke expertise en capaciteiten, de epidemiologie van de ziekte en eerdere ervaring met het uitvoeren van klinische onderzoeken.

Ga voor meer informatie naar ClinicalTrials.gov met het nummer NCT04368728.

Pfizer en BioNTech zetten zich in om de gezondheidsverschillen in ondervertegenwoordigde populaties te verminderen door middel van het klinische onderzoeksproces. Om die reden bevinden zich veel onderzoekslocaties in gemeenschappen die hard zijn getroffen door COVID-19, zodat mensen die het hardst geraakt zijn de mogelijkheid hebben om deel te nemen. Pfizer en BioNTech werken ook samen met websites van onderzoekers en belangenbehartigers om het bewustzijn over het belang van deelname aan deze proef te vergroten.
 

kandidaat-vaccin

BNT162b2 blijft een kandidaat-vaccin in onderzoek en is momenteel niet goedgekeurd voor distributie waar ook ter wereld. Als de fase 2/3-studie succesvol is, verwachten Pfizer en BioNTech al in oktober 2020 klaar te zijn om toestemming voor noodgebruik of een vorm van wettelijke goedkeuring te vragen. Als toestemming of goedkeuring wordt verkregen, willen de bedrijven voor 2020 wereldwijd 100 miljoen doses leveren en voor 2021 ongeveer 1,3 miljard doses.

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.