Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Integriteit zit in ons DNA’

‘In ons werk staat de patiënt altijd centraal’, zegt Nathalie Maccow, legal director bij Pfizer. Zij en haar collega’s van de afdelingen legal en compliance bekijken bij alle nieuwe activiteiten van Pfizer of ze ‘compliant’, ofwel volgens de regels zijn. ‘En of mensen er écht baat bij hebben’.

Er zijn veel regels in de geneesmiddelensector en volgens Nathalie is dat belangrijk. ‘Je wil er zeker van zijn dat artsen geneesmiddelen voorschrijven omdat zij dat noodzakelijk vinden. En niet om andere redenen. De regels beschermen patiënten.’ Pfizer heeft een hoge moraal als het om wet- en regelgeving gaat. ‘Als legal- en compliance afdeling worden we van het begin af aan bij alle projecten betrokken.’

Van anti-corruptie naar privacywetgeving

Toen Nathalie net bij Pfizer begon hield ze zich met name bezig met anti-corruptie. ‘De Foreign Corrupt Practices procedure waarin staat waar je mensen (en dan vooral artsen/ziekenhuizen) wel en niet voor mag betalen, was pas net ontwikkeld. ’Inmiddels is de aandacht van de collega’s van de afdelingen legal en compliance langzaam verschoven van anticorruptie (of én wat je artsen mag betalen) naar privacywetgeving. ‘Hoe ga je om met persoonsgegevens van artsen en patiënten?’

Nathalie en haar collega’s vormen het geweten van Pfizer

Daarnaast ligt de focus op het mededingingsrecht. ‘Je krijgt steeds meer aanbestedingen van ziekenhuizen voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Ik kijk dan mee naar wat je mag aanbieden aan ziekenhuizen en mag bespreken met collega-bedrijven en wat niet.’ De juriste en haar collega’s vormen het geweten van Pfizer. ‘Als collega’s met commerciële voorstellen komen, stel ik kritische vragen. Wat gebeurt er als jouw voorstel op de voorpagina van de krant belandt. Ben je dan nog steeds trots?’ Nathalie en haar collega’s zoeken voortdurend naar werkbare oplossingen. ‘We zeggen nooit zomaar ‘nee’. Als ik advies geef, kijk ik naar de aard van regels, wat het doel is van een nieuwe activiteit en of dit binnen de regels past. Als dat niet zo is, bekijken we hoe het wel op een goede manier kan.’

‘Wij zijn een van de industrieën waar compliance heel goed is geregeld en ingebed. Integriteit zit in ons DNA.’

Goede compliance

Ze denkt dat goede compliance in de toekomst er toe kan bijdragen dat de argwaan richting de geneesmiddelensector verdwijnt. ‘Wij zijn een van de industrieën waar compliance heel goed is geregeld en ingebed. Integriteit zit in ons DNA. ’Patiënten nemen een steeds belangrijkere positie in, binnen de gezondheidszorg en de wet- en regelgeving. ‘Je ziet dat de CGR langzaam met regels komt over wat je wel en niet mag doen met patiënten. Bij Pfizer hebben we onlangs ook richtlijnen gemaakt over welke relaties je mag onderhouden met patiënten.’
Volgens Nathalie is dit goed én noodzakelijk. ‘De rol van de patiënt wordt steeds belangrijker. Vroeger bepaalde de arts alles. Nu praten patiënten steeds meer mee.’

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.