Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Nascholing

Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen in de medische praktijk en apotheek

Groepsbijeenkomst Praktijkvoering ACCR PT: 3

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Een patiënt vraagt u om inzage in zijn of haar dossier. U bent van mening dat deze informatie niet goed voor uw patiënt zal zijn. Kunt u inzage weigeren? Mogen laboratoriumuitslagen telefonisch worden medegedeeld aan een ander dan de patiënt?

Een moeder wil weten of haar 15-jarige dochter aan de pil is. Mag u de moeder informeren? Is dat anders indien de moeder informatie wil over een sportblessure van haar dochter? Wat is de juridische status van standaarden en protocollen? Heeft de familie van uw demente patiënt recht op informatie over deze patiënt?

Doelstelling

Deze nascholing beoogt u zo adequaat mogelijk te informeren over de (veranderende) juridische aspecten in de relatie hulpverlener/patiënt.

In dit licht worden wettelijke bepalingen besproken die directe invloed hebben op uw dagelijks functioneren in de praktijk. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie en casuïstiek.

Inhoud nascholing

De bepalingen van de WGBO worden toegespitst op de bijzondere aard van de verschillende beroepsgroepen.

Relevante onderwerpen zijn:

  • de juridische status van standaarden, richtlijnen en protocollen;
  • inhoud en omvang van de informatieplicht;
  • (elektronische) dossier -voering;
  • uitwisseling van patiëntgegevens;
  • aspecten van het beroepsgeheim;
  • juridische status van schriftelijke wilsverklaringen;
  • bepaling van de wilsbekwaamheid van de patiënt;
  • beslissingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger van de patiënt; 
  • de positie van minderjarigen in de gezondheidszorg.
Nascholing voor

Apotheker
Huisarts
Specialist

Docent

Mw. mr J.J.A. van Boven is gezondheidsjuriste en directeur van Van Boven Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg.

 

Haar bureau geeft onderwijs en adviezen op het gebied van gezondheidsrecht en arbeidsrecht aan instellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

 

Mevrouw van Boven is daarnaast voorzitter van klachtencommissies en van een medisch-ethische toetsingscommissie.

Duur nascholing

3 uur

Accreditering

Heraccreditering kan door Pfizer bv voor drie uur worden aangevraagd bij:

College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG

Accreditatie Bureau Medisch Specialisten

KNMP

Aantal deelnemers

8 tot 15

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage ligt tussen de € 95,- en € 180,- p.p. (incl. 21% BTW).

 

In overleg met uw Pfizer contactpersoon wordt de definitieve eigen bijdrage vastgesteld.

 

De eigen bijdrage is afhankelijk van de kosten die door uzelf worden gedragen, zoals accreditatie, locatie en catering.

Datum en locatie

In uw directe omgeving

Deelname

Deelnemen aan een nascholing doet u meestal in de avonduren na een drukke werkdag. Daarom stelt Pfizer u graag in de gelegenheid om deze nascholing in uw directe omgeving bij te wonen.

Met als bijkomend voordeel dat u naschoolt met voor u bekende collegae en ook de mogelijkheid heeft om regionale casuïstiek in te brengen. Bent u geïnteresseerd? Uw contactpersoon bij Pfizer informeert u graag over de mogelijkheden om deze nascholing in uw directe omgeving of specifiek voor uw samenwerkingsverband te organiseren. Voorwaarde is wel dat er minimaal 8 deelnemers zijn.

 

Bevestiging

Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij uw inschrijving binnen 5 werkdagen. Een week voor aanvang van de nascholing zullen wij u nogmaals attenderen op uw deelname en ontvangt u tevens een deelnemerslijst.

 

Meer weten ?

Heeft u de gegevens van uw contactpersoon bij Pfizer niet bij de hand? Neemt u dan gerust contact op met Pfizer Partners in Practice via telefoonnummer 010 - 406 42 60.