Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen

Praktijkvoering Online bijeenkomst ACCR. PT. 2

Deze online groepsbijeenkomst beoogt u zo adequaat mogelijk te informeren over de actuele juridische aspecten op dit moment. In dit licht worden wettelijke bepalingen besproken die directe invloed hebben op uw dagelijks functioneren in de praktijk. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van recente jurisprudentie en casuïstiek. 

Inschrijven

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Een patiënt vraagt u om inzage in zijn of haar dossier. U bent van mening dat deze informatie niet goed voor uw patiënt zal zijn. Kunt u inzage weigeren? Mogen laboratoriumuitslagen telefonisch worden medegedeeld aan een ander dan de patiënt?

Een moeder wil weten of haar 15-jarige dochter aan de pil is. Mag u de moeder informeren? Is dat anders indien de moeder informatie wil over een sportblessure van haar dochter? Wat is de juridische status van standaarden en protocollen? Heeft de familie van uw demente patiënt recht op informatie over deze patiënt?
 

Inhoud nascholing

De bepalingen van de WGBO worden toegespitst op de bijzondere aard van de verschillende beroepsgroepen.

Relevante onderwerpen zijn:

 • de juridische status van standaarden, richtlijnen en protocollen;
 • inhoud en omvang van de informatieplicht;
 • (elektronische) dossier -voering;
 • uitwisseling van patiëntgegevens;
 • aspecten van het beroepsgeheim;
 • juridische status van schriftelijke wilsverklaringen;
 • bepaling van de wilsbekwaamheid van de patiënt;
 • beslissingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger van de patiënt; 
 • de positie van minderjarigen in de gezondheidszorg.
   

Docent

Mw. mr J.J.A. van Boven is gezondheidsjuriste en directeur van Van Boven Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg. Haar bureau geeft onderwijs en adviezen op het gebied van gezondheidsrecht en arbeidsrecht aan instellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Mevrouw van Boven is daarnaast voorzitter van klachtencommissies en van een medisch-ethische toetsingscommissie.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG
 • KNMP
 • NVvPO
 • VSR
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.