Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Roze Olifant

Oncologie Fysieke bijeenkomst

Programma Roze Olifant bespreekt het onderwerp seksualiteit & intimiteit

Legt jullie zorgteam het onderwerp seksualiteit & intimiteit op tafel? Programma Roze Olifant helpt bij borstkanker dit beter en gemakkelijker te bespreken. De werkgroep Seks in je gesprek, met daarin afgevaardigden van de Borstkankervereniging Nederland, Sick & Sex, zorgprofessionals, ervaringdeskundigen en Pfizer heeft een nascholingsprogramma samengesteld voor zorgprofessionals betrokken bij borstkanker om juist dat te bereiken. In 3 sessies met het hele borstkanker behandelteam. Dus hoe bespreken jullie de “roze olifant in de kamer’”

Achtergrond

Begin 2018 bracht Borstkankervereniging Nederland (BVN) de brochure Seksualiteit en Intimiteit bij borstkanker uit. Er was direct grote vraag naar deze brochure. In vervolg hierop is een educatietraject gestart om zorgverleners beter uit te rusten voor een gesprek over seksualiteit. In november 2018 vond een expertmeeting plaats: “Seks in je gesprek – tot hoe ver reikt jouw expertise?”  Verpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten oncologie, oncologen en seksuologen kwamen bijeen om kennis op te doen en te delen. De best practices en wensen uit deze expertmeeting hebben geleid tot deze toolbox, die je kan ondersteunen om seksualiteit en intimiteit binnen je oncologisch zorgteam op de kaart te krijgen. Zo kunnen we de zorg voor borstkankerpatiënten verder verbeteren. De Roze Olifant is een samenwerkingsproject van de werkgroep Seks in je gesprek, gevormd door vertegenwoordigers van Borstkankervereniging Nederland (BVN), Sick and Sex, zorgverleners die passie hebben voor het onderwerp en Pfizer Oncology.
 

Doelstelling

Een team dat zich committeert aan het onderwerp seksualiteit en intimiteit en aan de drie bijeenkomsten kan de toolbox Roze Olifant aanvragen. Deze bevat een gedetailleerd programma met werkmap, een aantal persoonlijke werkboekjes en verdere materialen die dienen ter ondersteuning van elk teamlid bij het steeds beter en vaker bespreekbaar maken van seksualiteit. Dit gebeurt op basis van status quo bepaling, intervisie en het maken van borgingsafspraken.


 

Leerdoelen

  • Achtergronden m.b.t. intimiteit en seksualiteit aanhalen
  • Op basis van intervisie met het team de Best Practices op de werkvloer bespreken
  • Zorgdragen voor borging van het thema met het borstkanker behandelteam binnen de instelling
     
Nascholing voor

Verpleegkundige eerste lijn (VK1)
Verpleegkundig specialist (VS)
Specialist
Radiotherapeut
Oncologen
Gespecialiseerde verpleegkundige (GVK)

Docent

Deze nascholing wordt niet door een docent gegeven. De toolbox Roze Olifant is geschreven door vertegenwoordigers van de borstkankervereniging Nederland, Stichting Sick & Sex, VSO Jannet Wiegersma en Pfizer. 

Duur nascholing

3 sessies van 1,5 uur met het multidisciplinaire borstkankerbehandelteam.

Accreditering

Accreditatie is door Pfizer bv, voor 4,5 uur, aangevraagd bij de NIV, VSR, V&VN, NVRO en NVVH . Accreditatie is op basis van aanwezigheid en deelname aan 3 teamsessies.
 

Aantal deelnemers

Maatwerk; per instelling georganiseerd met medewerking van uw Pfizer contactpersoon

Eigen bijdrage

Er is geen eigen bijdrage voor deelnemers voorzien. 

Datum en locatie

Datum en locatie worden in overleg met een geïnteresseerde groep bepaald

Deelname

Bent u geïnteresseerd? Uw contactpersoon bij Pfizer informeert u graag over de mogelijkheden om deze nascholing in uw directe omgeving of specifiek voor uw samenwerkingsverband te organiseren. Voorwaarde is wel dat er minimaal 8 deelnemers zijn.
 

Bevestiging

Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij uw inschrijving binnen 5 werkdagen. Een week voor aanvang van de nascholing zullen wij u nogmaals attenderen op uw deelname en ontvangt u tevens een deelnemerslijst.
 

Meer weten?

Heeft u de gegevens van uw contactpersoon bij Pfizer niet bij de hand? Neemt u dan gerust contact op met Pfizer Nascholing via 010 – 406 42 60 © 

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.