Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Workshop Gesprekshulp Werk en Kanker

Oncologie E-Learning ACCR. PT. 2

Jaarlijks krijgen 45.000 mensen van de beroepsbevolking de diagnose kanker. Dat komt neer op 1 op de 200 werknemers. Een groot deel (75%) stopt (tijdelijk) met werken tijdens de behandelingen. Circa 25% verliest zijn/haar baan na kanker. Ervaring leert dat patiënten behoefte hebben aan ondersteuning van hun artsen en verpleegkundigen op het gebied van wel of niet werken tijdens de behandeling of ziekte. Met deze workshop geven we een inleiding op het thema werk en kanker en bieden we kennis en een praktische tool. Bij intersesse kunt u contact opnemen met Pfizer Nascholing.

Contact opnemen met Pfizer Nascholing

Doelstelling workshop:

De workshop is gericht op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die vaak meer dan een medisch specialist de ruimte hebben om onderwerpen te bespreken die van invloed zijn op de kwaliteit van leven.

De workshop heeft als doelstellingen:

 • Bewustzijn creëren over het thema werk, dat bij kan dragen aan een goede kwaliteit van leven;
 • Vergroten van kennis bij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten over de problematiek, wetgeving, doorverwijsmogelijkheden/bestaande en bewezen oplossingen rondom het thema werk & werkhervatting;
 • Het aanbieden van de gesprekshulp werk en kanker, een praktische handleiding voor werknemer, werkgever en zorgverlener;
 • Uitleg over de inzet van de gesprekshulp en de rol van de verpleegkundige in het kader van dit thema.
   

Beoogd resultaat

Door inzicht te verkrijgen in hoe en waarom het werk(en) wel of niet belangrijk is voor de patiënt, kan de verpleegkundige hem/haar beter coachen, adviseren en wijzen op bestaande oplossingen.
 

Inhoud

De workshop duurt 1,5 uur en wordt zowel online als fysiek aangeboden. De volgende onderdelen komen aan de orde:

Werk en kanker in Nederland (15 minuten)

 • Feiten en cijfers over werk en kanker in Nederland;
 • Het werkvermogen gerelateerd aan de verschillende ziekte- en behandelfases bij kanker.

Gesprekshulp werk & kanker (30 minuten)

 • Inhoud, opbouw, doelstellingen;
 • Fasen van ziekte en behandeling in relatie tot Wet verbetering poortwachter;
 • Inhoudelijke onderwerpen uit de gesprekshulp;
 • Rol van de bedrijfsarts;
 • De wettelijke kanten/de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
 • Deskundige ondersteuning voor werknemers en ZZP’ ers met kanker.

Hulp bieden vanuit je verpleegkundige rol (45 minuten)

 • Hoe en wanneer uitreiken van de gesprekshulp;
 • Hulp bieden vanuit je verpleegkundige professie;
 • Inbedden onderwerp ‘werk‘ in zorgpad;
 • Vervolg en sociale kaart ‘werk & kanker’;
 • Meest voorkomende vragen in de kliniek (interactief).
   

Docent
 

De workshop wordt gegeven door de Groep Werk en Kanker. De expertisebedrijven in de Groep Werk & Kanker (GWK) ondersteunen dagelijks tientallen individuele organisaties en mensen. Daarnaast stellen zij hun kennis breder beschikbaar, onder andere via www.kenniscentrumwerkenkanker.nl en de jaarlijks terugkerende Nationale kanker en werkdag. De Groep is een bron van praktijkkennis over werken tijdens en na kanker en een laagdrempelige vraagbaak en klankbord voor de overheid, verzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgverleners en werkgeversplatforms.

De GWK bestaat uit drie samenwerkende organisaties:

 • Re-turn (gespecialiseerd in verzuim- en re-integratiebegeleiding bij kanker);
 • Care In Company (bedrijf gespecialiseerd in het begeleiden, adviseren en van trainen van organisaties op het gebied van werk en kanker);
 • StapNu (re-integratiebureau voor mensen met kanker).

De workshop wordt gegeven door Ragna Hummel (oprichter en Directeur Re-turn) en Machteld de Bont (oprichter en directeur).
 

Doelgroep


De workshop is gericht op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten oncologie. Ook oncologen, beleidsmedewerkers, revalidatieartsen en maatschappelijk ondersteuners kunnen aansluiten bij de workshop om ook een ieders rol te bespreken in een multidisciplinaire aanpak rondom werk en kanker.
 

Accreditatie


De workshop is geaccrediteerd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten door de VSR en V&VN voor 2 punten. 
 

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.