Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Zorg op afstand: de nieuwe standaard?

Praktijkvoering E-Learning ACCR PT: 2

Een nascholing vanuit het Healthcare Innovation Platform (samenwerking tussen Pfizer bv, Google Cloud en ML6) met als thema Zorg op afstand. Hierin worden praktische handvatten gegeven voor het starten en opschalen van zorg op afstand door experts uit het veld vanuit verschillende perspectieven.

Online inschrijven

Doelstelling en inhoud

Mede door de COVID-19 crisis en het groeiend personeelstekort in de zorg is versnelling van de implementatie van zorg op afstand van groot belang voor de continuïteit van de kwalitatief hoogwaardige zorg waar Nederland bekend om staat. Zorg op afstand biedt ook grote voordelen voor patiënten, zoals reductie van het aantal onnodige bezoeken aan het ziekenhuis en betere zorg op maat. Voor een efficiënte implementatie dient u rekening te houden met verschillende aspecten, zoals het aanpassen van het zorgpad, het betrekken van het gehele team en de patiënten en met de financiering. Tevens dient u rekening te houden met een aantal juridische aspecten.

De nascholing duurt twee uur. Hierin worden door experts vanuit verschillende perspectieven - vanuit het ziekenhuis, de patiënt, de zorgverzekeraar en de jurist- met behulp van slides en video’s bovengenoemde aspecten en aanbevelingen bij het opstarten en opschalen van zorg op afstand besproken. Na het volgen van deze e-learning bent u hiermee bekend.

Dr. Marieke Pierik, MDL-arts Maastricht UMC+ en bestuurslid stichting mijnIBDcoach

MijnIBDcoach is een aantal jaren geleden opgezet door een multidisciplinair team van artsen en IBD-verpleegkundigen van een aantal ziekenhuizen en patiëntenvereniging CCUVN. Marieke Pierik is een van de grondleggers van het programma, dat inmiddels in 14 ziekenhuizen is geïmplementeerd.  Met mijnIBDcoach is het aantal ziekenhuisopnames gehalveerd, zijn er bijna veertig procent minder controle afspraken en patiënten die meedoen zijn therapietrouwer en ervaren een hogere kwaliteit van zorg. Dit alles tegen lagere kosten. Marieke Pierik deelt haar ervaringen over zorg op afstand en haar visie over de transitie die ze wil maken van het voorkomen van progressie van de ziekte naar het meten van gezondheid vanuit het perspectief van de patiënt. Aansluitend vertellen twee patiënten over hun ervaringen met mijnIBDcoach.

Dr. Jan Gerard Maring, ziekenhuisapotheker en programmadirecteur Isala Connected Care Center

Isala had in 2018 de ambitie geuit om voor het einde van 2021 tenminste 10 procent van de ziekenhuiszorg thuis te laten plaatsvinden. Hiervoor werd het Connected Care Center opgericht, waarvan Jan Gerard Maring programmadirecteur is. Inmiddels is men nu twee jaar bezig om zorg op afstand te realiseren. Door de coronacrisis is de ambitie zelfs verhoogd naar 25 procent. Om zorg op afstand efficiënt te kunnen inzetten, is het volgens Jan Gerard Maring van essentieel belang om te starten met het opnieuw inrichten van het zorgpad. In deze nascholing deelt hij zijn ervaringen en geeft hij adviezen over wat er voor nodig is om deze strategische omslag als ziekenhuis te maken.

Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale zorg bij Zilveren Kruis

Vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar geeft Jan Christiaan Huijsman een aantal concrete tips en aanbevelingen voor de implementatie van digitale zorg in de dagelijkse praktijk. Zijn stelling is: nieuwe technologie met oude processen zorgt voor dure processen. Hij pleit onder meer voor een ‘vijf-V-model’.  Naast het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg bespreekt hij de vierde ‘V’, het verbeteren van zorg met een datagedreven aanpak, en de vijfde ‘V’ over het verlagen van bedrijfskosten door transformatie.  
 

Mr. Dr. Theo Hooghiemstra, directeur Hooghiemstra & Partners en bestuurder MedMij

Bij het leveren van digitale zorg moet rekening worden gehouden met een aantal belangrijke juridische aspecten. Er is meer dan alleen de AVG. Zo is er recent een recht bijgekomen voor de patiënt: de elektronische inzage en afschrift. En er is ook nieuwe wetgeving in de maak, waaronder de Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg  voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Theo Hooghiemstra geeft in deze nascholing een aantal praktische juridische adviezen en tips voor verdere digitalisering van de zorg.
 

Nascholing voor

Specialist
Ziekenhuisapotheker

Docent

De nascholing is mede tot stand gekomen door medewerking van Dr. Marieke Pierik, MDL-arts en bestuurslid stichting mijnIBDcoach, Dr. Jan Gerard Maring, programmadirecteur Isala Connected Care Center, de heer Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale zorg van Zilveren Kruis, en Mr. Dr. Theo Hooghiemstra, directeur Hooghiemstra & Partners en bestuurder MedMij.

Duur nascholing

2 uur

Accreditering

Accreditatie is door Pfizer bv voor twee uur aangevraagd bij:
- Accreditatie Bureau Medisch Specialisten
- NVZA

Eigen bijdrage

Geen eigen bijdrage

Datum en locatie

Online

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.