Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Pfizer gecertificeerd als ‘Caring company’

21 november 2017

Als eerste werkgever in Nederland heeft Pfizer op 20 november na een succesvolle audit het certificaat ‘Caring Company’ ontvangen. Hiermee zijn medewerkers die getroffen worden door kanker of ernstige chronische aandoeningen verzekerd van optimale steun gedurende hun ziekte.

In samenwerking met Stichting Care in company ontwikkelde en borgde Pfizer interne richtlijnen over Werk en Ziek zijn. Hierin staat beschreven hoe medewerkers en leidinggevenden het beste kunnen handelen wanneer kanker of een andere ernstige aandoening een medewerker treft.

Er is een richtlijn voor medewerkers en een voor leidinggevenden. Alle medewerkers en leidinggevenden van Pfizer worden conform deze richtlijnen getraind. Medewerkers, leidinggevenden, collega’s, HR, bedrijfsarts en anderen kunnen altijd terugvallen op beschikbare informatie en afspraken die in de richtlijnen beschreven staan.

Het certificaat Caring company is een initiatief van Care in company. Deze stichting ondersteunt organisaties wanneer kanker een medewerker treft. Het certificaat helpt werkgevers bij het formuleren van een hanteerbaar verzuimbeleid en biedt concrete handvatten voor begeleiding. Een organisatie kan er zelf voor kiezen om haar maatregelen te laten auditen.

Pfizer is de eerste werkgever die dat heeft laten doen, door de onafhankelijke certificeringsinstantie Kiwa. Het laat zien dat Pfizer de materie zeer serieus neemt.

Goede ondersteuning en communicatie vergroten het welbevinden van medewerkers, het draagt bij aan herstel en geeft meer kans op een succesvolle terugkeer op het werk.

Het certificaat ‘Caring company’ richt zich op kanker en werk. Pfizer heeft het certificaat voor zichzelf uitgebreid naar alle vormen van ernstige en chronische aandoeningen met het risico op langdurig verzuim.

Care in company

Machteld de Bont-de Jongh, directeur van Stichting Care in company; “Door onze ervaringen zijn wij er van overtuigd dat werknemers in veel gevallen kunnen blijven werken, al dan niet in een aangepaste vorm. Vaak voelen mensen zich hier juist beter bij en draagt het bij aan hun herstel. Het is wel belangrijk dat je vanaf dag 1 weet wat je het beste kunt doen. Daarbij helpt het certificaat Caring company.”

Pfizer

Als maker van vooruitstrevende en innovatieve geneesmiddelen werkt Pfizer dagelijks aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, waardoor patiënten kunnen genezen, ziekten kunnen worden voorkomen of patiënten een betere levenskwaliteit kunnen krijgen.

Wiebke Rieb, algemeen directeur Pfizer Nederland; “In ons werk stellen wij de patiënt centraal. Als goed werkgever wil Pfizer ook eigen medewerkers die te maken krijgen met een ernstige aandoening zo goed mogelijk ondersteunen, zowel vooraf, tijdens als na afloop van de behandeling. Ik ben er trots op dat wij twee jaar nadat dit idee voortkwam uit een interne brainstormsessie onder alle Pfizer collega’s, nu gecertificeerd Caring company zijn."

Over Care in company

 

Care in company ondersteunt organisaties wanneer kanker een medewerker treft. Daartoe geven we workshops en bieden we individuele begeleiding. Het certificaat Caring company bestaat sinds 2014. Het is voortgekomen uit de behoefte van bedrijven om beter voorbereid te zijn wanneer kanker een medewerker treft. www.careincompany.nl

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.