Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Pfizer hijst de regenboogvlag

10 januari 2019 - Pfizer hijst de regenboogvlag naar aanleiding van de recente steun die de Nashville-verklaring vanuit enkele Nederlandse organisaties heeft gekregen.

Diversiteit en inclusie zijn cruciaal, laten we omarmen dat iedereen uniek is! Daarom wappert de regenboogvlag bij Pfizer.

Bij Pfizer vinden wij het belangrijk dat iedere collega zichzelf kan en mag zijn, met al zijn of haar persoonlijke karakteristieken en perspectieven. Alleen zo kunnen we een inclusieve cultuur creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Een cultuur die zich inzet om collega's te helpen hun volledige potentieel te bereiken en zo maximale impact te hebben op ons bedrijf.

Pfizer hijst de regenboogvlag

Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. Het gaat daarbij zowel om zichtbare kenmerken zoals geslacht, leeftijd en etniciteit als om minder zichtbare kenmerken zoals seksuele voorkeur en ziekte of handicap.

Diversiteit is net zo cruciaal voor het opbouwen van een succesvol bedrijf als voor het opbouwen van een levendige cultuur.

Bij Pfizer dragen collega's met verschillende achtergronden en vaardigheden unieke gezichtspunten en perspectieven bij aan alle aspecten van het bedrijf, van geneesmiddelenontwikkeling tot marketing.

Diversiteit binnen ons bedrijf leidt tot een meer persoonlijk begrip van de behoeften en zorgen van onze klanten. Teams met collega’s van verschillende achtergronden en voorkeuren werken nauwer samen, accepteren meer onderlinge verschillen en zijn geneigd om het evenwicht tussen voorzichtigheid en het nemen van risico's te belichamen.

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.