Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Pfizer treedt toe tot Long Alliantie Nederland

Pfizer is toegetreden tot de Long Alliantie Nederland (LAN). Deze vereniging richt zich op het verbeteren van de preventie en de zorg voor de 1,2 miljoen mensen in Nederland met een chronische longziekte. Binnen de LAN bundelen partijen zoals patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven hun krachten. 

In Nederland hebben naar schatting 517.200 mensen astma en 545.900 mensen COPD. Daarnaast zijn er nog allerlei andere chronische longziekten.

Pfizer intensiveert samenwerking met de Long Alliantie Nederland

‘Samen werken we aan oplossingen voor mensen met longziekten’

De LAN zet zich in om de zorg voor, en de kwaliteit van leven van, mensen met chronische longziekten te verbeteren. Ook spant de LAN zich in om het aantal longpatiënten en de sterfte onder hen terug te dringen, onder meer door te voorkomen dat mensen ziek worden.   

Met Pfizer erbij telt de federatieve vereniging nu 35 leden. Naast bedrijven zoals Pfizer zijn ook patiënten-, beroeps- en brancheverenigingen, zorgverzekeraars, fondsen en onderzoek- en kennisinstellingen lid van de LAN. ’’Samen werken we aan oplossingen voor mensen met longziekten,’’ legt LAN-voorzitter drs. Clémence Ross-Van Dorp uit over de doelstelling van de LAN. ’’Dat doen we op het gebied van onderzoek, zorgverbetering en eigen regie.’’  

De LAN is blij met toetreding van Pfizer tot de alliantie. ’’Met Pfizer werken we al langer samen. O onder meer op het gebied van COVID-19, vaccinaties, stoppen-met-roken-medicatie en op het gebied van arbeidsgeneeskundige zorg’’, zegt Ross-Van Dorp. ’’Met het bedrijfslidmaatschap willen we de plezierige samenwerking voortzetten en intensiveren.’’

Krachten bundelen en expertise delen

Ook Pfizer is verheugd over de samenwerking. ’’Wij streven na dat gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is en dat we met elkaar door verantwoorde, toekomstbestendige geneesmiddelenuitgaven bijdragen aan zinnige zorg,’’ zegt Leonie Beljaars, strategic healthcare partner bij Pfizer. 

Toetreding tot de LAN past volledig bij de visie van Pfizer dat samenwerking tussen alle betrokken partijen de sleutel tot de oplossing voor patiënten is. ’’Dit doen we door onze krachten te bundelen en expertise te delen.’’

De LAN

De LAN was een van de gesprekspartners bij de totstandkoming van het Nationaal Preventieakkoord en praat nog steeds mee over de voortgang van het akkoord. Ook zit de vereniging aan tafel bij de ‘tabakstafel’ die onderdeel is van het Nationaal Preventieakkoord. Het doel hiervan is om toe te werken naar een rookvrije toekomst. Verder droeg de LAN bij aan het oprichten van de patiëntenvereniging PostCOVID voor mensen met langdurige COVID-klachten. 

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.