Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Pfizer voorbereid op alle Brexit-scenario’s

2 minuten

Pfizer is goed voorbereid op alle Brexit-scenario’s, inclusief een ‘harde’ Brexit.

In de afgelopen periode hebben wij, voor alle patiënten die op onze geneesmiddelen vertrouwen, er alles aan gedaan om de mogelijke gevolgen van de Brexit te minimaliseren.

Om dit te bereiken heeft Pfizer in het afgelopen jaar diverse stappen genomen om ervoor te zorgen dat Pfizer haar geneesmiddelen in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kan blijven leveren. Dit met alle Brexit-scenario’s in ogenschouw genomen. Inclusief een ‘harde’ Brexit.

Zo zijn voor onze geneesmiddelen die als vergunninghouder een adres in het Verenigd Koninkrijk hadden, deze registraties overgezet op een nieuwe Europese vergunninghouder. Zodoende zijn alle vergunningen (weer) op orde, zijn alle Nederlandse databanken (o.a. Z-Index) bijgewerkt en kunnen zorgverleners en zorgverzekeraars die deze vergunningen/registraties/ databanken nodig hebben bij veel van hun processen - zoals voorschrijven, declareren en vergoeden - deze gebruiken zoals zij altijd al gewend waren.

Tevens hebben wij uitgebreide beoordelingen uitgevoerd van de bevoorrading van al onze geneesmiddelen, met als doel om ervoor te zorgen dat we ze beschikbaar hebben voor onze patiënten.

Dat gezegd, op dit moment wordt er voor twee van de ruim 120 geneesmiddelen die door de Brexit worden geraakt, nog de laatste hand gelegd op het afronden van de procedure met betrekking tot de EU-release (‘vrijgifte’). Dit betreft de geneesmiddelen Arthrotec (75 mg tabletten in 30 stuks verpakking) en Cytotec. De fabriek die deze middelen produceert bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk en met oog op de Brexit is men nu bezig een Europese test- en vrijgiftefabriek in Nederland te openen. Het verkrijgen van de verplichte vergunningen wordt medio oktober verwacht.

Vanwege de lange doorlooptijden die we hebben in onze toeleveringsketens, en in het belang van alle patiënten in heel Europa, hebben we de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gevraagd om passende regelingen te treffen voor afstemming en samenwerking voor geneesmiddelenregulering en -levering.

Samenvattend, voor alle patiënten die op onze geneesmiddelen vertrouwen, hebben wij er alles aan gedaan om de mogelijke gevolgen van de Brexit te minimaliseren. Pfizer is goed voorbereid op alle Brexit-scenario’s, inclusief een ‘harde’ Brexit.