Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Dostinex®

Dostinex verlaagt de concentratie van prolactine in het bloed. Prolactine is een hormoon dat noodzakelijk is voor het op gang brengen en in stand houden van de melkproductie na de geboorte van een kind.

Dostinex kan worden gebruikt bij het voorkómen of onderdrukken van melkproductie na een bevalling als hiervoor een dringende reden is en algemene verpleegkundige maatregelen niet geschikt blijken te zijn. Dit kan ook nodig zijn na een miskraam of doodgeboorte.

Dostinex kan ook worden gebruikt om aandoeningen te behandelen die gepaard gaan met een te hoge concentratie prolactine in het bloed (hyperprolactinemie), zoals het uitblijven van de menstruatie (amenorroe), een onregelmatige menstruatie (oligomenorroe), onvruchtbaarheid of melkafscheiding. Dostinex kan zowel worden gebruikt bij hyperprolactinemie die wordt veroorzaakt door een gezwel van het hersenaanhangsel (hypofyse) dat prolactine afscheidt (prolactinoom), bij hyperprolactinemie die gepaard gaat met een andere afwijking van het hersenaanhangsel (empty sella syndroom), als bij hyperprolactinemie zonder aanwijsbare oorzaak.

DOSTINEX packshot
Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

SPC(s) (artseninformatietekst)