Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

FSME-IMMUN® 0,25 ml Junior

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior is een vaccin dat gebruikt wordt ter preventie van de ziekte veroorzaakt door het tekenmeningo-encefalitisvirus (TBE) . Het is geschikt voor kinderen van 1 tot en met 15 jaar.

  • Het vaccin stimuleert uw lichaam om zijn eigen bescherming (antistoffen) tegen dit virus aan te maken.

  • Het biedt geen bescherming tegen andere virussen en bacteriën (waarvan sommige ook overgedragen worden door tekenbeten) die soortgelijke verschijnselen kunnen veroorzaken.

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe werkt FSME-IMMUN 0,25 ml Junior ®?

Het tekenmeningo-encefalitisvirus kan zeer ernstige infecties veroorzaken van de hersenen of de ruggengraat en het ruggenmergsvlies. Deze infecties starten vaak met hoofdpijn en een hoge lichaamstemperatuur. Bij sommige personen en in de ernstigste gevallen kunnen zij zich verder ontwikkelen en leiden tot bewustzijnsverlies, coma en overlijden.

Teken kunnen drager zijn van het virus dat via tekenbeten overgedragen wordt op de mens. De kans om te worden gebeten door teken die het virus dragen is zeer hoog in grote delen van Europa en Centraal- en Oost-Azië. Mensen die in deze delen van de wereld wonen of er op vakantie gaan, lopen het risico om tekenencefalitis te krijgen. Teken worden niet altijd herkend op de huid, zodat beten niet kunnen worden opgemerkt.

  • Zoals alle vaccins, kan ook FSME-IMMUN 0,25 ml Junior geen volledige bescherming bieden van iedereen die ingeënt is.

  • Het is niet waarschijnlijk dat u met één dosis van het vaccin beschermd bent tegen infecties. U heeft drie doses nodig voor een optimale bescherming.

  • Het product biedt geen levenslange bescherming. Regelmatige boosterdoses zijn noodzakelijk.

  • Er zijn geen gegevens over profylaxe na blootstelling (vaccinatie na tekenbeet).

Bijsluiter(s)

SPC(s) (artseninformatietekst)