Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Ibrance®

  Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

IBRANCE is een geneesmiddel tegen kanker dat de werkzame stof palbociclib bevat.

Wil je meer weten over borstkanker? Onder andere wat het precies is en welke gevolgen het kan hebben voor je seksualiteit? Lees hier meer over borstkanker.

Ibrance pack

Bent u Zorgprofessional

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe werkt Ibrance?

Palbociclib werkt door het blokkeren van eiwitten die cyclineafhankelijke kinase 4 en 6 worden genoemd. Deze eiwitten reguleren de celgroei en celdeling. Het blokkeren van deze eiwitten kan de groei van kankercellen vertragen en de verergering van uw kanker uitstellen.

Hoe te gebruiken

IBRANCE wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met bepaalde typen borstkanker (hormoonreceptor-positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 negatieve borstkanker) die zich buiten de oorspronkelijke tumor en/of naar andere organen hebben verspreid. Het wordt samen met aromataseremmers of fulvestrant gegeven. Dit zijn middelen die gebruikt worden als hormoonbehandeling tegen kanker.