Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Lorviqua®

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Lorviqua bevat de werkzame stof lorlatinib, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met gevorderde stadia van een vorm van longkanker die 'niet-kleincellige longkanker' (NSCLC) wordt genoemd. Lorviqua behoort tot de groep geneesmiddelen die een enzym remmen met de naam anaplastisch-lymfoomkinase (ALK). Lorviqua wordt alleen gegeven aan patiënten die een verandering in het ALK-gen hebben.

Lorviqua | Pfizer geneesmiddel

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Lorviqua mag in de volgende situaties aan u worden voorgeschreven:

  • u bent eerder behandeld met een geneesmiddel met de naam alectinib of ceritinib, dit zijn ALK-remmers; of
  • u bent eerder behandeld met crizotinib en daarna met een andere ALK-remmer.

Hoe Lorviqua werkt

Lorviqua remt een soort enzym, dat tyrosinekinase wordt genoemd, en veroorzaakt de dood van kankercellen bij patiënten met veranderingen in de genen voor ALK. Lorviqua wordt alleen gegeven aan patiënten van wie de ziekte het gevolg is van een verandering in een gen voor ALK-tyrosinekinase.

Als u vragen heeft over de werking van Lorviqua of waarom dit geneesmiddel aan u werd voorgeschreven, neem dan contact op met uw arts.

SPC(s) (artseninformatietekst) + Bijsluiter(s)