Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Lorviqua®

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Lorviqua bevat de werkzame stof lorlatinib, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met gevorderde stadia van een vorm van longkanker die ’niet-kleincellige longkanker’ (NSCLC) wordt genoemd. Lorviqua behoort tot de groep geneesmiddelen die een enzym remmen met de naam anaplastisch- lymfoomkinase (ALK). Lorviqua wordt alleen gegeven aan patiënten die een verandering in het ALK-gen hebben, zie ‘Hoe Lorviqua werkt’ hieronder.

Lorviqua | Pfizer geneesmiddel
Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Waarvoor wordt dit middel ingenomen?

Lorviqua wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met een type longkanker die ‘niet-kleincellige longkanker’ (NSCLC) wordt genoemd. Het wordt gebruikt als uw longkanker:

  • ALK-positief is; dat houdt in dat uw kankercellen een fout in een gen hebben dat een enzym aanmaakt dat ALK (anaplastisch lymfoomkinase) wordt genoemd. Zie Hoe Lorviqua werkt hieronder; en
  • in een gevorderd stadium is.

Lorviqua kan aan u worden voorgeschreven als:

  • u niet eerder behandeld bent met een ALK-remmer; of
  • u eerder behandeld bent met een geneesmiddel met de naam alectinib of ceritinib, dit zijn ALK-remmers; of
  • u eerder behandeld bent met crizotinib en daarna met een andere ALK-remmer.

Hoe Lorviqua werkt

Lorviqua remt een soort enzym, dat tyrosinekinase wordt genoemd, en veroorzaakt de dood van kankercellen bij patiënten met veranderingen in de genen voor ALK. Lorviqua wordt alleen gegeven aan patiënten van wie de ziekte het gevolg is van een verandering in een gen voor ALK-tyrosinekinase.

Als u vragen heeft over de werking van Lorviqua of waarom dit geneesmiddel aan u werd voorgeschreven, neem dan contact op met uw arts.

SPC(s) (artseninformatietekst) + Bijsluiter(s)