Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Prevenar 13®

Prevenar 13 biedt bescherming tegen 13 typen van de Streptococcus pneumoniae-bacterie en vervangt Prevenar, dat bescherming bood tegen 7 typen.

Het vaccin werkt door het lichaam te helpen zijn eigen antistoffen aan te maken, die u of uw kind tegen deze ziekten beschermen.

Wil je meer weten over vaccinatie? Over de geschiedenis van vaccineren, waarom vaccins zinvol zijn voor ouderen en waarom het ook belangrijk is voor tieners? Lees hier meer over vaccins en kindervaccins.

Prevenar
Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe werkt Prevenar 13?

Prevenar 13 is een pneumokokkenvaccin dat wordt gegeven aan:

  • kinderen van 6 weken tot en met 17 jaar, ter bescherming tegen ziekten zoals meningitis (hersenvliesontsteking), sepsis of bacteriëmie (bacteriën in het bloed), pneumonie (longontsteking) en oorontstekingen

  • volwassenen van 18 jaar en ouder ter voorkoming van ziekten zoals pneumonie (longinfectie), sepsis of bacteriëmie (bacteriën in het bloed) en meningitis (hersenvliesontsteking)

veroorzaakt door 13 typen van de bacterie Streptococcus pneumoniae.

SPC(s) (artseninformatietekst) + Bijsluiter(s)