Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Prevenar 20®

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Prevenar 20 is een pneumokokkenvaccin dat wordt gegeven aan:

Kinderen van 6 weken tot 18 jaar ter voorkoming van ziekten zoals meningitis (hersenvliesontsteking), sepsis (bloedvergiftiging) of bacteriëmie (bacteriën in het bloed), pneumonie (longontsteking) en oorontstekingen (acute otitis media) veroorzaakt door 20 typen van de bacterie Streptococcus pneumoniae.

Personen van 18 jaar en ouder ter voorkoming van ziekten zoals pneumonie (longontsteking), sepsis (bloedvergiftiging) of bacteriëmie (bacteriën in het bloed) en meningitis (hersenvliesontsteking), veroorzaakt door 20 typen van de bacterie Streptococcus pneumoniae.

Prevenar 20 biedt bescherming tegen 20 typen van de Streptococcus pneumoniae-bacterie.

Het vaccin werkt door het lichaam te helpen zijn eigen antistoffen aan te maken, die u of uw kind tegen deze ziekten beschermen.

SPC(s) (artseninformatietekst) + Bijsluiter(s)