Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruxience

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Ruxience bevat de werkzame stof "rituximab". Dit is een type eiwit dat een "monoklonaal antilichaam" wordt genoemd. Het bindt aan het oppervlak van een type witte bloedcel met de naam "B-lymfocyt". Wanneer rituximab aan het oppervlak van deze cel bindt, sterft de cel af.

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe te gebruiken

Ruxience kan worden gebruikt voor de behandeling van verschillende aandoeningen bij volwassenen. Je arts kan Ruxience voorschrijven voor de behandeling van:

a) Non-Hodgkin-lymfoom
Dit is een ziekte van het lymfeweefsel (deel van het immuunsysteem) die een bepaald type witte
bloedcellen met de naam B-lymfocyten aantast. Ruxience kan alleen gegeven worden of in combinatie met geneesmiddelen die "chemotherapie" worden genoemd. Bij patiënten bij wie de behandeling werkt, kan Ruxience ook als onderhoudsbehandeling worden gebruikt gedurende 2 jaar nadat de aanvankelijke behandeling afgerond is.

b) Chronische lymfatische leukemie
Chronische lymfatische leukemie (CLL) is de vaakst voorkomende vorm van leukemie bij volwassenen. CLL tast een bepaalde lymfocyt, de B-cel, aan die ontstaat vanuit het beenmerg en zich ontwikkelt in de lymfeklieren. Patiënten met CLL hebben te veel afwijkende lymfocyten, die zich voornamelijk ophopen in het beenmerg en in het bloed. De woekering van deze afwijkende Blymfocyten veroorzaakt de symptomen die u mogelijk heeft. Ruxience in combinatie met chemotherapie vernietigt deze cellen, die geleidelijk door middel van biologische processen uit het lichaam worden verwijderd.

c) Reumatoïde artritis
Ruxience wordt gebruikt voor de behandeling van reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis is een ziekte van de gewrichten. B-lymfocyten zijn betrokken bij de oorzaak van sommige symptomen die u kunt hebben. Ruxience wordt gebruikt om reumatoïde artritis te behandelen bij mensen die al enkele andere geneesmiddelen geprobeerd hebben die ofwel niet meer werken, ofwel niet goed genoeg gewerkt hebben, ofwel bijwerkingen veroorzaakt hebben. Ruxience wordt meestal gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel dat methotrexaat wordt genoemd. Ruxience vertraagt de schade aan uw gewrichten die door reumatoïde artritis veroorzaakt wordt en verbetert uw vermogen om uw normale dagelijkse activiteiten uit te voeren. Mensen die een positieve bloedtest hebben voor reumafactor (RF) en/of antistoffen tegen cyclisch gecitrullineerd peptide (anti-CCP) hebben, reageren het beste op Ruxience. Beide testen zijn vaak positief bij reumatoïde artritis en helpen bij het bevestigen van de diagnose.

d) Granulomatose met polyangiitis of microscopische polyangiitis
Ruxience wordt gebruikt voor de behandeling van granulomatose met polyangiitis (voorheen Wegener-granulomatose genoemd) of microscopische polyangiitis, wanneer het gebruikt wordt in combinatie met corticosteroïden. Granulomatose met polyangiitis en microscopische polyangiitis zijn twee vormen van ontsteking van de bloedvaten, die voornamelijk de longen en nieren treffen, maar ook andere organen kunnen treffen. De B-lymfocyten zijn betrokken bij de oorzaak van deze aandoeningen.

e) Pemphigus vulgaris
Ruxience wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met matige tot ernstige pemphigus
vulgaris. Pemphigus vulgaris is een auto-immuunziekte die pijnlijke blaren veroorzaakt op de huid,
binnenkant van de mond, neus, keel en geslachtsdelen.

Wil je meer weten over biologische geneesmiddelen en biosimilars? Lees hier meer over biologische geneesmiddelen.