Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Solu-Medrol®

Methylprednisolon, het actieve bestanddeel van Solu-Medrol, is een stof uit de groep van de bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Deze worden toegepast om ontstekingen te remmen, om allergische reacties tegen te gaan of om de functie van het afweersysteem te onderdrukken wanneer behandeling via de mond (oraal) niet mogelijk is.
 

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe werkt Solu-Medrol ?

Solu-Medrol wordt gebruikt wanneer er snel hoge bloedspiegels van het werkzame bestanddeel, methylprednisolon, nodig zijn om binnen enkele uren een ontsteking te remmen, een allergische reactie tegen te gaan of de functie van het afweersysteem te onderdrukken.

Hoe te gebruiken

 • Solu-Medrol wordt ook gebruikt wanneer behandeling via de mond (oraal) niet voldoende resultaten geeft of behandeling per infuus of injectie noodzakelijk is of de voorkeur heeft boven behandeling via de mond bij de volgende aandoeningen:
 • Reumatologische aandoeningen  zoals gewrichtsontsteking (artritis). Solu-Medrol kan in deze gevallen kortdurend worden gebruikt als toevoeging aan de therapie om de patiënt over een acute episode of verergering heen te helpen.
 • Bindweefselaandoeningen  zoals acute reumatische hartontsteking, het syndroom van Goodpasture (een bepaalde celafwijking in long- en nierweefsel), lupus erythematodus disseminatus (LED), nierontsteking als gevolg van LED, dermatomyositis en polyarteriitis nodosa. Solu-Medrol kan bij verergering van deze aandoeningen of als onderhoudsbehandeling worden gebruikt.
 • Longziekten  zoals knobbelachtige zwellingen in de longen (sarcoïdose), ademhalingskramp ten gevolge van een heftige astma aanval (status astmaticus), verergering van astma en andere chronische longziekten (COPD) die de ademhaling belemmeren. Ontstekingen van de longen door inademing van stof of vloeistof (berylliose, boeren- en duivenmelkerslong). Longontsteking waarbij de concentratie van een bepaalde soort bloedcellen (eosinofielen) in het bloed is toegenomen, die veroorzaakt kan worden door een worminfectie (Syndroom van Löffler). Ernstige en heftige tuberculose (in combinatie met middelen tegen tuberculose).
 • Problemen aan het maagdarmkanaal  om patiënten over een kritische periode heen te helpen bij colitis ulcerosa (terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed) en de ziekte van Crohn (een terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering).
 • Bloedbeeldafwijkingen  zoals bloedarmoede (anemie) en een tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingneiging (trombocytopenie).
 • Nierfunctiestoornissen  (nefrotisch syndroom) met onbekende oorzaak of veroorzaakt door lupus erythomatosus (bepaalde reumatologische aandoening) waarbij het ureumgehalte in het bloed niet verhoogd is.
 • Afwijkingen in de hormoonregulatie  ten gevolge van (acuut) niet goed werkende bijnieren. Solu-Medrol kan worden toegediend voorafgaand aan een operatie of na een ernstig ongeval, of bij ziekte van patiënten met een niet goed werkende bijnier, of bij een teveel aan calcium (hypercalciëmie) ten gevolge van kanker.
 • Bepaalde vormen van bloedkanker  (leukemie) bij volwassenen, snel verlopende bloedkanker (acute leukemie) bij kinderen, lymfeklierkanker en een bepaalde vorm van beenmergkanker (ziekte van Kahler). Solu-Medrol kan in deze gevallen als verzachtend middel worden gebruikt; het kan verlichting brengen, maar bestrijdt de ziekte zelf niet.
 • Afwijkingen van het zenuwstelsel  zoals vochtophoping (oedeem) in de hersenen als gevolg van een tumor en plotselinge verergering van multiple sclerose.
 • Ernstige, snel optredende en langdurige ontstekings- of allergische reacties van bepaalde delen van het oog  (iritis, iridocyclitis, chorioretinitis, uveitis posterior, chorioditis, neuritis optica) en ontsteking van de slagader bij de slaap met als mogelijk gevolg stoornissen in het zien (arteriitis temporalis).
 • Huidaandoeningen  zoals blaasjes op de huid (pemphigus), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), huidschilfering (dermatitis exfoliativa), huidontstekingen met blaasvorming (dermatitis herpetiformis bullosa) en schimmelinfecties (mycosis fungoides).
 • Allergische aandoeningen , ter onderdrukking van ernstige allergische reacties.
 • Diverse aandoeningen  als gevorderde hersenvliesontsteking (meningitis) ten gevolge van tuberculose in combinatie met middelen tegen tuberculose; haarworminfectie (trichinosis) wanneer het zenuwstelsel of de hartspier zijn aangedaan; ter onderdrukking van de afweer na orgaantransplantatie; als toevoeging aan bestaande behandeling ter voorkoming van misselijkheid en braken bij behandeling van kanker met sterk braakopwekkende antikanker middelen (bijvoorbeeld cisplatine).