Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Position paper over werk(behoud) bij ziekte

De Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid hebben onlangs een position paper over werk(behoud) bij ziekte overhandigd aan de Tweede Kamer. Deze organisaties willen dat het voor alle mensen mogelijk wordt om te blijven werken als ze ziek zijn. Ook vinden ze het belangrijk dat elke patiënt tijdens of na zijn behandeling toegang heeft tot gefinancierde bedrijfsgeneeskundige zorg: gezondheidszorg voor werknemers.

De organisaties die zich als de Samenwerkende organisaties Arbeid &Gezondheid hebben verenigd, zijn de patiëntenkoepelorganisatie Patiëntenfederatie Nederland, LAN (Long Alliantie Nederland), NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) en patiëntenvereniging VMCE, voor mensen met Constitutioneel Eczeem.

Deze organisaties vinden dat er integraal beleid moet komen om te zorgen dat de kloof tussen arbeid en zorg verkleint en mensen die ziek zijn in staat stelt om te kunnen blijven werken wanneer en hoe zij willen.

Overhandiging in Tweede Kamer

De position paper is op 9 november 2021 aangeboden aan de Tweede Kamercommissies van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Roel Masselink, belangenbehartiger van de NFK en Emiel Rolink, directeur van de LAN overhandigden het document aan kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA.

Hierbij aanwezig waren de portefeuillehouders voor zorg en sociale zaken voor hun partijen: Evan Esch (PvdD), Daan de Kort (VVD), Judith Tielen (VVD), Senna Maatoug (GL), Marijke van Beukering (D66), Wieke Paulusma (D66) en beleidsmedewerkers Patrick Steijn (Bij1) en Femke Wiersma (BBB).

Position paper

Actiepunten

De position paper bevat drie actiepunten:

1. Richt een interdepartementaal actieprogramma in

Richt een interdepartementaal actieprogramma in vanuit de ministeries SZW en VWS. Om duurzaam en integraal overheidsbeleid op het gebied van arbeid en gezondheid te ontwikkelen. Met concrete, heldere acties gericht op integratie van werk in de reguliere (medische) zorg.

2. Maak van werk een behandeldoel

Maak van werk een behandeldoel door werk vanaf diagnose op te nemen in het zorg- en behandeltraject. Goede zorg is meer dan alleen medische zorg. Bij medische behandelingen moet ook rekening gehouden worden met de rol én het belang van werk voor patiënten. Daarbij moet er aandacht zijn voor het voorkomen of verminderen van klachten door de aandoening of de behandeling daarvan.

3. Financier arbocuratieve zorg

Financier arbocuratieve zorg (bedrijfskundige zorg binnen de reguliere zorg) in de Zorgverzekeringswet. Dit is niet alleen van belang voor bijvoorbeeld zzp’ers, maar ook voor (gewezen) werknemers die geen toegang tot adequate arbozorg hebben. Beschikbaarheid van arbocuratieve zorg via de Zorgverzekeringswet stimuleert de samenwerking tussen zorgverleners en arboprofessionals.

Voor mensen met een chronische aandoening, maar ook voor mensen die kampen met de (blijvende) gevolgen van een ziekte, is behoud van of terugkeer naar werk lastig.

De gezondheidszorg in Nederland is vooral gericht op behandelen en genezen van de aandoening en minder op het herstel van het functioneren van mensen op hun werk en privé. Dat terwijl werk voor veel mensen erg belangrijk is. Naast meedoen in de maatschappij, biedt werk structuur en zingeving. En het zorgt voor inkomen en financiële zekerheid.

De overheid heeft de afgelopen jaren al een aantal belangrijke stappen genomen om de positie van patiënten met een ernstige of chronische ziekte op de arbeidsmarkt te verbeteren. Meerdere kabinetten spraken zich uit om de belemmerende factoren met betrekking tot arbeidsparticipatie weg te nemen. Daarnaast richtte het overheidsbeleid zich op het scheppen van stimulerende regelingen ter ondersteuning van werkgevers en -werknemers.

Het is in ieders belang dat mensen die ziek zijn kunnen blijven werken

Toch heeft dit volgens de samenwerkende organisaties er nog niet tot geleid dat de arbeidsdeelname van mensen met een chronische of ernstige ziekte echt is verbeterd.

Dat moet veranderen, vinden zij. Zeker nu de bevolking langzaam vergrijst, de arbeidsmarkt verandert en de zorgkosten steeds verder oplopen, is het belangrijk dat mensen die ziek zijn of leven met de gevolgen daarvan, kunnen blijven werken. Uiteindelijk is het voor iedereen belangrijk dat mensen die ziek zijn kunnen blijven werken. Het is goed voor de werknemers zelf, voor de werkgevers, maar ook voor de hele maatschappij.

Bouw een brug tussen werk gezondheid voor beter werkbehoud bij ziekte. Dat is het motto van de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid. Pfizer en Abbvie ondersteunen dit initiatief. Kijk ook eens naar de animatie die deze organisaties hebben gemaakt over werk(behoud) bij ziekte.
 

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.