Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking nodig bij bestrijding resistentie

Om antibioticaresistentie te bestrijden is het essentieel dat alle betrokken partijen (patiënten, medische professionals, wetenschap, geneesmiddelbedrijven en overheden) samenwerken. Dat is noodzakelijk om onnodig en onjuist antibioticagebruik en verspreiding van infecties te verminderen.

Samenwerking nodig bij bestrijding resistentie

De overheid probeert iedereen bewust te maken van het probleem van antibioticaresistentie. Iedereen kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het probleem. Dit kan door onnodig antibiotica te voorkomen, door voorgeschreven kuren af te maken en door regelmatig de handen te wassen om zo verspreiding van infecties te vermijden.

De overheid en de Europese Unie subsidiëren onderzoek naar antibiotica en innovatieve behandelmethoden. Ook vindt er onderzoek plaats naar methodes om aandoeningen veel sneller te kunnen vaststellen. De samenwerking tussen de gezondheidszorg en geneesmiddelbedrijven wordt versterkt om nieuwe antibiotica of behandelmethodes sneller op de markt te brengen.

De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij verschillende partijen samen.

Gedeelde verantwoordelijkheden

De reikwijdte van antibioticaresistentie is zo groot, dat verantwoordelijkheid voor de oplossing bij verschillende partijen samen ligt. Ze kunnen hun aandacht richten op een mix van economische en regelgevende prikkels om de krimpende pijplijn van nieuwe antibiotica aan te pakken en de ontwikkeling van nieuwe vaccins te ondersteunen.

 • De overheid kan het publiek voorlichten en onderzoek aanmoedigen. 
 • De patiënt kan er voor zorgen dat hij niet onnodig antibiotica gebruikt en voorgeschreven kuren afmaakt.
 • De wetenschap kan onderzoek doen naar nieuwe antibiotica, behandelmethoden en diagnostiek. 
 • Artsen kunnen minder onnodige antibioticakuren voorschrijven.
 • Geneesmiddelmakers kunnen investeren in onderzoek en nieuwe behandelmethoden. 

Oplossingen in de strijd tegen antibioticaresistentie

 • Het voorkomen van infecties door betere hygiëne 
 • Katheters met een antibacteriële laag en speciale afvalwaterzuiveringen, die bacteriën en antibiotica uit afvalwater van ziekenhuizen filteren, zijn voorbeelden van innovaties ter bestrijding van antibioticaresistentie.
 • Snellere diagnostiek kan leiden tot vermindering in het onnodig gebruik van antibiotica. Dit geldt voor virale en schimmelinfecties, waarbij antibiotica niet werken. Nu gaat het als volgt: een patiënt gaat naar de dokter, krijgt een behandeling en als die niet werkt gaat hij weer terug. Dan kan de arts besluiten tot bloedafname of weefselkweek en dan moet de patiënt weken op zijn uitslag wachten. In de toekomst komen er nieuwe tests die arts en patiënt binnen een uur vertellen welke behandeling de beste is. 
Artsen en patiënten hebben vaak verschillende ideeën

Relatie tussen arts en patiënt

Artsen en patiënten hebben vaak verschillende ideeën over gebruik en voorschrijven van antibiotica. De relatie tussen patiënten en artsen is vaak gecompliceerd. Patiënten willen vaak medicijnen terwijl artsen hun patiënten tevreden willen houden. Deze ingewikkelde situatie leidt er vaak toe dat artsen onnodig antibiotica voorschrijven.
 

Wat denkt en zegt de arts?

 • Patiënten noemen antibiotica vaak wanneer ze me bezoeken.
 • Sommige patiënten staan erop om een antibioticum te krijgen. Voor hen is het de bevestiging dat ze ziek zijn. 
 • Patiënten denken vaak dat ik geld wil besparen door geen antibiotica voor te schrijven.
   

Wat denkt en zegt de patiënt?

 • Nu ik antibiotica heb gekregen, word ik snel beter.
 • Ik heb één pil genomen om mijn immuunsysteem een boost te geven en heb de rest weggegooid. 
 • Mensen hebben meer begrip voor je, wanneer je antibiotica gebruikt. 
Bronnen

Bronnen

De informatie uit dit artikel is afkomstig van het expositiemateriaal van het Kuurtje Hoe Lang
nog, die een half jaar lang te zien was in het Natuurhistorisch Museum en gemaakt was door het Erasmus MC. 

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.