Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Communicatie en wederzijds begrip

 |  Danil Blinov

Deze maand vieren we Wereldgezondheidsdag met een tegenstrijdig gevoel. We leven in een angstige, turbulente tijd en kampen binnen de gezondheidszorg met een aantal grote uitdagingen. Oplossingen daarvoor bedenk je niet in je eentje. Dat doe je met alle zorgpartijen samen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door samen te komen via zorgplatfora. Ook Pfizer draagt daaraan haar steentje, als medeoprichter van Healthcare Innovation Platform dat deze zomer live gaat.

‘Communicatie leidt tot een samenleving, dat wil zeggen, het leidt tot begrip, intimiteit en wederzijdse waardering.’ – Rollo May

In een tijd van rampzalige gebeurtenissen die de hele mensheid beïnvloeden, schetste de WHO het belangrijkste idee van de Gezondheidsdag als ‘Onze planeet, onze gezondheid’. De WHO benadrukt de acties die nodig zijn om ‘mensen en de planeet gezond te houden en om een beweging te stimuleren die erop gericht is om samenlevingen te creëren die gefocust zijn op welzijn.’

Dit is het moment waarop we op het scherpst van de snede balanceren leven en door moeilijke en soms angstaanjagende momenten in de geschiedenis van de mensheid gaan. Dit is de tijd waarin we niet willen geloven in wat onze ogen zien, maar waarin elke volgende dag meer verwoestend nieuws brengt.

Danil

Deze tijd van dramatische veranderingen raakt elk aspect van ons leven, inclusief de gezondheidszorg. Het systeem dat is ontwikkeld om te redden, te ondersteunen en te beschermen, vraagt zelf om ondersteuning en bescherming.

We zitten met aantal belangrijke en uitdagende zorgvragen waar we geen antwoord op hebben. Ik zal ze opsommen.

We zitten met grote ongelijkheid in de verdeling van goederen in diensten in de gezondheidszorg tussen verschillende landen en zelfs werelddelen. Ook kampen we met vergrijzing en een duidelijke ongelijkheid in de verdeling van middelen die nodig zijn om ouderen te ondersteunen in vergelijking tot mensen in andere leeftijdsgroepen.

Een derde uitdaging is de duurzaamheid van gezondheidszorgdiensten en dan vooral de productie en het afvalbeheer van medische producten. Daarnaast groeit het aantal zorgprofessionals met een burn-out. En hebben zij steeds minder tijd voor hun patiënten.

Verder is er een enorme toename van informatiestromen met een enorme hoeveelheid digitale patientendata die het menselijk brein onmogelijk kan verwerken. Een andere uitdaging is dat patiënten steeds zelfbewuster worden. Je ziet een aanzienlijke verschuiving van patiënten richting zelfleren, zelfdiagnose en zelfbehandeling met hulp van open mediabronnen. Dat leidt tot verstoring van het vertrouwen tussen artsen en het grote publiek. Ook bestaat er een enorme druk op de zorgbudgetten en daardoor bestaan er aanzienlijke uitdagingen voor gezondheidszorgmodellen en vergoedingssystemen in het algemeen.

Dit is maar een korte lijst van de problemen waar samenlevingen dagelijks mee te maken hebben, wat leidt tot frustratie en steeds minder geloof in ons vermogen om impact te hebben. Dit is dus het moment waarop we als professionals en experts, die nauw betrokken zijn bij veel zorggerelateerde processen, bepaalde oplossingen moeten voorstellen.

‘Dit is dus het moment waarop we als professionals en experts bepaalde oplossingen moeten voorstellen.’

Natuurlijk zou het naïef zijn om te verwachten dat we hier passende ‘recepten’ kunnen schetsen om alle moeilijkheden te overwinnen. Maar één ding waarvan we allemaal geloven dat het aan de basis staat - maar wat tegelijkertijd vaak vergeten wordt als het om praktische besluitvorming gaat - is communicatie en wederzijds begrip. En natuurlijk wordt met communicatie veel meer het proces van actief en zorgvuldig bedoeld dan actief spreken.

Alle enorme problemen waarmee we worden geconfronteerd bij het onderhouden en ondersteunen van gezondheidszorgsystemen kunnen alleen worden aangepakt met een duidelijk en inclusief communicatieproces dat moet worden bewerkstelligd. Tot het moment dat we aan tafel kunnen zitten met belangrijke belanghebbenden en krachten die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg en de kans krijgen om niet alleen te praten, maar ook om te luisteren, zouden we geen redelijke oplossingen kunnen voorstellen.

Daarom werkt Pfizer in Nederland actief met alle partijen die betrokken zijn bij de onderwerpen value based healthcare, datamanagement, diagnose, vroege behandeling, e-medicine en patiëntenondersteuning aan belangrijke samenwerkingsverbanden.

Deze partijen moeten patiëntenorganisties, overheid, verzekeringsmaatschappijen, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, beroepsverenigingen en geneesmiddelenbedrijven vertegenwoordigen. Daarom helpen wij bij het creëren van platforms die zorgprofessionals van alle belangrijke belanghebbenden zullen verenigen, zoals het Healthcare Innovation Platform dat deze zomer live gaat.

En daarom vieren we ‘Our planet, our Health’ Wereldgezondheidsdag als unieke kans om alle geïnteresseerden uit te nodigen voor de dialoog en communicatie. En wederzijds begrip.

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.