Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Zeven succesfactoren voor een geslaagde corona-vaccinatie-campagne

 |  Marc Kaptein

Door enorme investeringen (tijd en geld) van vaccinontwikkelaars is het moment dat een coronavaccin ook daadwerkelijk beschikbaar komt in mijn optiek aanstaande. Mijn bedrijf (Pfizer) en BioNTech zullen deze maand al een eerste kijkje nemen in de database met de gegevens van 44.000 vrijwilligers. Indien het vaccin veilig en effectief blijkt te zijn, zullen we overgaan tot het indienen van een goedkeuringsdossier bij de autoriteiten. Daarmee is succes echter niet gegarandeerd …

Een veilig en werkzaam vaccin moet door een groot deel van de Nederlandse bevolking geaccepteerd worden zodat eerst bescherming van kwetsbare groepen en later groepsimmuniteit kan worden bereikt. Wat zijn de zeven succesfactoren voor een geslaagde vaccinatie campagne zodat we straks allemaal veilig zijn? Ik neem u graag mee door mijn top zeven.

Eén; Implementeer een simpele en heldere managementstructuur. Een vaccinatiecampagne op landelijke schaal vraagt om een bedrijfsmatig management met een duidelijk mandaat. De eindverantwoordelijkheid zal bij een ervaren crisismanager moeten liggen die in staat is om advies en beslissing samen te brengen. Verder zal een optimale procesvoering voorop moeten staan. Heilige huisjes (vaccinatie door huisarts, om de hoek van de patiënt, fijnmazige netwerken) mogen om. Kernwoorden; standaardisatie, centralisatie, snelheid en besluitvaardigheid.

Twee; Schakel de ervaring en expertise in die reeds aanwezig is in Nederland. Enerzijds is een organisatie als de GGD/GHOR in staat gebleken om snel teststraten in te richten, anderzijds is een vaccin-alliantie met haar communicatie-expertise in staat gebleken om de dalende vaccinatiebereidheid om te buigen. Maak gebruik van deze expertise, preventie is hun vak!

Drie; Start nú een corona-vaccinatie-informatiecampagne. Het huidige beleid om te wachten met informeren over vaccins en alleen desinformatie te bestrijden werkt niet. De communicatieruimte die wordt opengelaten moet zo snel mogelijk met betrouwbare, eerlijke en gebalanceerde informatie worden gevuld. Geen ‘hoera boodschap’ maar een uitnodiging om in gesprek te gaan met experts.

Vier; Zorg voor een consistente boodschap voor, tijdens en na de coronavaccinatie. We kunnen lering trekken uit geslaagde marketing campagnes, consistentie communicatie van een heldere boodschap (‘melk is goed voor elk!’) via verschillende kanalen (TV, radio en social media zoals Instagram & Facebook) is cruciaal. Niet te onderschatten is de overtuigingskracht van artsen, verpleegkundigen en influencers - ook Famke Louise! - die persoonlijk vertellen het vaccin te willen.

Vijf; Neem zorgen van twijfelaars serieus. Een substantieel deel van de bevolking, vaak jonger en/of hoger opgeleid, heeft zorgen rond het vaccin. Is het veilig (genoeg), is het niet te snel ontwikkeld, wat zijn de financiële belangen van overheid en bedrijven? Neem deze vragen serieus, wees eerlijk, geef aan wanneer je geen antwoord hebt. Een specifieke, persoonlijke (online) dialoog met deze groep is wenselijk.

Zes; Wees eerlijk over de voor én nadelen van een vaccin. De voordelen van een coronavrije samenleving zijn duidelijk maar bijwerkingen, hoewel zeldzaam, zijn niet uit te sluiten.  Leg uit welke bijwerkingen mogelijk wel, en waarschijnlijk niet, gerelateerd zijn aan vaccinatie, begin hier zo vroeg mogelijk mee. Geef het Bijwerkingencentrum Lareb https://www.lareb.nl/pages/wat-melden de ruimte om hier objectief - maar niet los van de campagne - over te communiceren en geef deze organisatie de financiële ruimte en menskracht om zich voor te bereiden op de werkdruk die samenhangt met de vaccinatiecampagne.

Zeven; Zorg voor nazorg van patiënten die bijwerkingen ervaren. De gevolgen van bijwerkingen zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van vaccinbedrijven en overheid. Bedrijven dragen de verantwoordelijkheid over reeds bekende bijwerkingen, de overheid over de weliswaar zeldzame, nog niet bekende bijwerkingen (wat samenhangt met de korte tijd om gevaccineerde vrijwilligers te monitoren). Burgers die bijwerkingen ervaren moeten optimale zorg en aandacht krijgen. Tevens zal een adequate financiële compensatieregeling ingericht moeten worden.

Ten slotte wil ik iedereen op het hart drukken dat elke vaccinontwikkelaar de veiligheid van haar vaccin vooropstelt. Juist vaccins, die aan gezonde mensen worden toegediend, moeten aan de allerhoogste standaard voldoen. Pfizer, of welk ander bedrijf, zal daar geen enkele concessie aan doen.

Ik wens u een veilig en gezond najaar toe,

 

Marc Kaptein

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.