Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Like Dislike

Dossier corona

De ondersteuning van productie, handel en eerlijke wereldwijde toegang tot COVID-19 Vaccins

Eerlijke verdeling was vanaf het begin onze leidraad. Om ervoor te zorgen dat elk land dat kiest voor het Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccin er toegang toe kan hebben, moest aan twee voorwaarden worden voldaan: een prijs die alle landen zich kunnen veroorloven en een betrouwbare productie om brede wereldwijde distributie mogelijk te maken.

Pfizer factsheet vaccin


Op basis van de huidige projecties verwachten Pfizer en BioNTech:

3 miljard vaccindoses wereldwijd te leveren tegen het einde van 2021 en 4 miljard doses in 2022.

Tijdens de Global Health Summit in Rome in mei 2021 hebben wij toegezegd om 2 miljard doses vaccin te verstrekken aan lage- en middeninkomenslanden in 2021 en 2022 - ten minste 1 miljard doses per jaar. Tot nu toe liggen we op schema om deze belofte voor 2021 te voldoen en hebben we meer dan 808 miljoen doses geleverd aan 95 van deze landen.
 

Leveringstrajecten

 • Directe leveringsovereenkomsten aan regeringen van landen over de hele wereld.
 • Een directe leveringsovereenkomst met COVAX voor maximaal 40 miljoen doses in 2021.
 • Overeenkomst om 1 miljard doses aan de Verenigde Staten te leveren tegen een prijs zonder winstoogmerk voor landen met een laag en lager middeninkomen en de Afrikaanse Unie.
 • Gerichte humanitaire donatieprogramma's waar nodig voor kwetsbare bevolkingsgroepen.
   

Gedifferentieerd prijsbeleid

Vanaf 2020 bieden we ons vaccin aan via gedifferentieerde prijsstelling:

 • De prijs voor welvarende landen zou ongeveer de kosten van een afhaalmaaltijd bedragen, en zou worden aangeboden tegen een prijs die regeringen in staat stelt het gratis aan hun bevolking te verstrekken.
 • Landen met een gemiddeld inkomen kregen doses aangeboden voor ruwweg de helft van die prijs.
 • Landen met lage inkomens kregen doses aangeboden tegen een niet-winstgevende prijs.

Met onze partners uit de sector delen wij ook de vijf toezeggingen1 om een gelijke verdeling van de vaccins met urgentie te bevorderen:
 

 • Verdeling van doses opvoeren
 • Doorgaan met het optimaliseren van de productie
 • Handelsbelemmeringen opheffen
 • Ondersteunen van de voorbereidingen van landen
 • Innovatie bevorderen

Cruciaal voor onze toegangsstrategie is om de productie wereldwijd op te schalen

 

Vanaf het begin hebben we ons onophoudelijk gericht op efficiency, zodat we de productie snel kunnen opschalen. Het verkorten van de productietijd is bereikt door:
 

factsheet vaccin


Het vaccin van Pfizer-BioNTech vereist:

 • 280 componenten;
 • van 86 leveranciers in 19 landen;
 • ~10-15 unieke grondstoffen2 en eenzelfde aantal unieke / gespecialiseerde componenten;
 • >40 individuele kwaliteitscontroletests voor elke afgewerkte batch.

We werken ook samen om schaalgrootte op te bouwen. Op 23 november 2021 omvat de wereldwijde COVID-19-vaccin toeleveringsketen en het productienetwerk van Pfizer-BioNTech vier continenten en omvat het meer dan 20 faciliteiten.
 

Factshieet

Wij selecteren partners aan de hand van een rigoureus proces op basis van verschillende factoren, waaronder: kwaliteit, compliance safety track record, technische mogelijkheden, beschikbaarheid van capaciteit, hoog opgeleid personeel, capaciteiten op het gebied van projectmanagement en eerdere werkrelaties.

Stappen die betrokken zijn bij een technologietransferproces voor een nieuwe faciliteit zijn onder andere: on-site ontwikkeling, installatie van apparatuur, engineering en proceskwalificatietests, en wettelijke goedkeuringen.

Pfizer en BioNTech zullen doorgaan met het onderzoeken en nastreven van mogelijkheden om nieuwe partners in ons toeleveringsnetwerk op te nemen om de toegang tot het COVID-19-vaccin verder te versnellen.
 

Aanbevelingen voor beleidsmakers:

Steun open handel
Het productieproces van vaccins is afhankelijk van een complex wereldwijd netwerk van leveranciers van grondstoffen en apparatuur, die met elkaar concurreren om materialen tussen farmaceutische fabrikanten en andere industrieën. Handelsbelemmeringen - zoals uitvoerbeperkingen, tarieven en douanebureaucratie - brengen extra kosten met zich mee en vertragen de productie en opschaling van vaccins.

Investeren in veerkrachtige gezondheidszorgstelsels
Naast de productie vereist de inzet van vaccins schaalvergroting van de capaciteit van de ultrakoude keten, goed opgeleid personeel in de gezondheidszorg en een veerkrachtiger infrastructuur van de gezondheidszorgstelsels om de toediening van vaccins over de hele linie te ondersteunen, met name in lage- en lage-middeninkomenslanden.

Innovatie mogelijk maken
De fabrikanten werken op ongekende schaal samen om de ontwikkeling en productie van vaccins te ondersteunen, deels dankzij de bescherming van intellectuele eigendom en andere innovatiebevorderende beleidsmaatregelen. Aanvullend onderzoek en samenwerking blijven nodig om oplossingen te vinden voor speciale bevolkingsgroepen (bv. kinderen) en nieuwe varianten van het virus te overwinnen.

Download PDF

Referenties:

Referenties:

1.  https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2021/05/News-Release-Five-steps-to-urgently-advance-COVID-19-vaccine-equity-19-May-2021.pdf

2. Including plasmid DNA, nucleotides, capping agents, and lipids.

Pagina beoordelen Like Dislike