Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Je wordt niet meer beter

Oncologie Fysieke bijeenkomst

Nascholing over aandachtsgebieden in de palliatieve fase voor de patiënt met gevorderde of uitgezaaide longkanker.

Ik heb interesse

We spreken regelmatig over palliatieve zorg, palliatieve trajecten en natuurlijk kwaliteit van leven. De onderliggende aspecten zoals zelfmanagement, omgaan met angst, werk en kanker, de dokter en de dood of bijvoorbeeld relaties zijn daarbij vaak terugkerende thema’s. Maar hoe pas je dat in de praktijk toe, naast het medisch inhoudelijke. Deze nascholing geeft in een vogelvlucht een aantal achtergronden en praktische tips van de trainers om met dergelijke thema’s aan de slag te gaan.

Doelstelling

Onder leiding van AnneMarie Kuijs en Machteld de Bont van de Care Academy (www.care-academy.nl) is er in deze anderhalfuur durende nascholing aandacht voor diverse aspecten in het palliatieve traject. De doelstelling van deze workshop is om professionals handreikingen te doen op een aantal deelonderwerpen behorend bij de palliatieve zorg voor een patiënt. De onderwerpen die worden besproken zijn: rollen in begeleiding van palliatieve patiënten, definities van leefdomeinen en kwaliteit van leven. Een leerzaam en praktisch programma. Na deelname stelt deze u in staat om uw behandeling aan te vullen met meer oog voor individuele behoeften van de patiënt aan de hand van modellen en laagdrempelig materiaal.

Inhoud nascholing

 • Introductie
 • Intervisie op palliatieve zorgvraagstukken
 • Organisatie van palliatieve zorg
 • Zelfmanagement als concept
 • Kwaliteit van Leven
 • Leefdomeinen als model voor Kwaliteit van Leven
 • De dokter/verpleegkundige en de dood
 • Individuele gespreksbehoeften
 • Gesprekshulp
 • Afsluiting
   

Klankbordgroep

Emmy Harms (NKI-AvL), Ilona Coenen (Jeroen Bosch Ziekenhuis), Jacqueline Opdenoordt (Rijnstate ziekenhuis), Yvonne Wijholds (Maxima Medisch Centrum) en Femke Ytsma (UMCG) droegen bij aan de inhoud en het programma van deze nascholing.

Nascholing voor

Verpleegkundig specialist (VS)
Oncologen
Longarts

Docent

De nascholing is ontwikkeld door Arrien van Prooijen en Machteld de Bont in samenspraak met Pfizer. AnneMarie heeft geruime tijd in verschillende functies in de oncologische zorg gewerkt. Haar drijfveer is het ontwikkelen en verzorgen van trainingen die aansluiten bij de praktijk; even stil staan om van daaruit een stap te maken in professionele ontwikkeling. Machteld is oprichter en directeur van de Care Academy. Zij brengt ervaring vanuit verandermanagement en personeelsvraagstukken en 15 jaar leiding geven aan oncologieverpleegkundigen van Care for Cancer.

Duur nascholing

1 1/2uur – virtueel of face to face.

Accreditering

Accreditatie is aangevraagd voor longartsen, verpleegkundig specialisten en oncologieverpleegkundigen bij het bureau medisch specialisten, V&VN, NAPA, VSR

Aantal deelnemers

N.v.t.

Eigen bijdrage

Voor deze nascholing is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Datum en locatie

Virtueel of op locatie

Deelname

In overleg met uw multidisciplinair behandelteam longkanker. Virtueel of face-to-face op een gezamenlijk te bepalen moment zowel in vorm als plaats.
 

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd? Uw contactpersoon bij Pfizer, Vivian van Even, informeert u graag over de mogelijkheden. Of neem  dan gerust contact op met Pfizer Nascholing via 010 – 406 42 60.

care academy

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.