Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Je wordt niet meer beter - Palliatieve zorg bij uitgezaaide kanker

Oncologie Hybride Geaccrediteerd voor 2 punten door de V&VN en VSR NAPA

Workshop over aandachtsgebieden in de palliatieve fase voor de patiënt met gevorderde of uitgezaaide kanker.

Aanmelden/interesse

We spreken regelmatig over palliatieve zorg, advance care planning, kwaliteit van leven en rouw. De onderliggende aspecten zoals zelfmanagement, omgaan met angst, relaties, werk en de dood zijn daarbij vaak terugkerende thema’s. Maar hoe kunt u die het best bespreekbaar maken met uw patiënt, naast het medisch inhoudelijke? Deze workshop geeft in vogelvlucht een aantal achtergronden en praktische tips om met dergelijke thema’s aan de slag te gaan en vooral om er met de patiënt over in gesprek te gaan.

Doelstelling

Onder leiding van Arrien van Prooijen de Jong van de Care Academy (www.care-academy.nl) is er in deze twee uur durende nascholing aandacht voor diverse aspecten in de palliatieve zorg. De doelstelling van deze workshop is om professionals handreikingen te doen op een aantal deelonderwerpen behorend bij de palliatieve zorg voor een patiënt. De onderwerpen die worden besproken zijn: de psychosociale gevolgen van een palliatieve diagnose, advance care planning en kwaliteit van leven.

Een leerzaam en praktisch programma

Deelnemers ervaren dat ze na het volgen van dit programma beter toegerust zijn om de patiënt te ondersteunen bij individuele vragen in de palliatieve fase.

Inhoud workshop

  • Introductie
  • Advance care planning
  • Organisatie van palliatieve zorg
  • Kwaliteit van Leven in relatie tot autonomie
  • Angst
  • Rouw en hoe leef je naar de dood
  • Gesprekshulp
  • Afsluiting

Accreditatie

De workshop is geaccrediteerd door de V&VN en VSR NAPA voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten met 2 punten.

Klankbordgroep

Emmy Harms (NKI-AvL), Ilona Coenen (Jeroen Bosch Ziekenhuis), Jacqueline Opdenoordt (Rijnstate ziekenhuis), Yvonne Wijholds (Maxima Medisch Centrum) en Femke Ytsma (UMCG) droegen bij aan de inhoud en het programma van deze nascholing.

Patiënten met uitgezaaide borstkanker ondersteunen bij monde van de expertgroep van Borstkankervereniging Nederland deze nascholing van harte.

Praktische informatie

Er zijn twee data gepland voor open inschrijving voor een online workshop over palliatieve zorg bij borstkanker.

Interesse in het volgen van deze workshop? Schrijf u dan zo snel mogelijk in voor één van beide data.

  1. Maandag 10 juni 2024 van 17.00 -19.00 uur
  2. Woensdag 11 september 2024 van 9.30 – 11.30 uur

Deze workshops worden georganiseerd door de Borstkankervereniging Nederland (BVN), de Care Academy en Pfizer.

Mocht geen van beide data passen en/of wilt u een workshop volgen maar werkt u niet binnen de borstkankerzorg, informeer dan naar de mogelijkheden. Ook bieden de Care Academy en Pfizer de mogelijkheid aan om met uw eigen team op locatie een workshop te organiseren.
 

Over de Care Academy

We organiseren workshops over care thema’s: onderwerpen waarmee mensen mee te maken krijgen na een diagnose kanker. We bieden praktische workshops vol met handvatten om vanuit een coachende rol in gesprek te gaan met de patiënt en diens naasten.

Naast standaard trainingen via open inschrijvingen, ontwikkelen we ook maatwerk workshops, leergangen, trainingen, leadership-programma’s en webinars voor verschillende doelgroepen met uiteenlopende programma’s en onderwerpen.

Voor meer informatie over de workshops voor zorgprofessionals, kijk op onze website.

Meer informatie over Care Academy

Aanmelden/interesse

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.