Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

RegelRecht in de praktijk

Praktijkvoering Fysieke bijeenkomst

Om de zorg beschikbaar te kunnen houden, moet nu worden begonnen met het inzetten van fundamentele veranderingen. Een pijler onder de veranderingen is een veel nauwere samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals. Samenwerking betekent het delen van informatie; dat moet veel efficiënter. Maar kan dat juridisch wel en is dat niet in strijd is met het beroepsgeheim? Het IZA beoogt nadrukkelijk dat gegevens veel beter beschikbaar moeten zijn; in het webinar worden de kaders uiteengezet. Ook wordt aandacht besteed aan de eisen van de organisatie van de samenwerking.

Nu aanmelden

In het webinar worden deze thema’s vertaald naar de dagelijkse praktijk, opdat de deelnemers na afloop een eerste houvast hebben om in de eigen regio een begin te maken met nieuwe handelingsperspectieven.
 

Docent

Mw. mr J.J.A. van Boven is gezondheidsjuriste en directeur van Van Boven Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg. Haar bureau geeft onderwijs en adviezen op het gebied van gezondheidsrecht en arbeidsrecht aan instellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Mevrouw van Boven is daarnaast voorzitter van klachtencommissies en van een medisch-ethische toetsingscommissie. Bekijk hieronder haar introductievideo

Het IZA formuleert dit als volgt:

“Elektronische gegevensuitwisseling draagt bij aan goede en veilige zorg voor de patiënt/cliënt, verlicht de werkdruk van zorgverleners en is een essentiële randvoorwaarde om de andere doelen uit het IZA te behalen. Om optimaal gebruik te maken van patiëntgegevens moeten deze goed beschikbaar, bereikbaar en voor primair en secundair gebruik herbruikbaar zijn voor andere zorgverleners in het netwerk van de patiënt..” De vraagt rijst dan meteen of de AVG daartoe geen grote belemmering opwerpt.

Bij de nauwere samenwerking moet ook betrokken worden dat zorgverleners - meer dan nu het geval is - weten van elkaar dat ze betrokken zijn bij de patiënt en wat ieders taken rollen en verantwoordelijkheden zijn, alsmede wie de regie heeft!
 

Datum & programma

Datum: 12 oktober 2023

19.00-19.10  Welkom en opening
19.10-19.50  Uiteenzetting van de grote veranderingen in de zorg voortvloeiend uit onder meer het IZA
19.50-20.00  Gelegenheid tot stellen van vragen
20.00-20.10  Pauze
20.10-20.45  Vervolg uiteenzetting juridisch kader
20.45-21.00  Gelegenheid tot stellen van vragen

Doelgroep

Huisarts, Apotheker, Praktijkondersteuner.

Uiteraard is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van eigen casuïstiek. Indien gewenst kan de workshop ‘op maat worden gemaakt’ voor een bepaalde groep zorgverleners.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor 2 uur bij het ABC1, KNMP en NVvPO.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.