Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Vaccinaties het beste gelijktijdig, op één locatie’

Het is goed om de griepprik en de COVID-vaccinatie op één locatie en tegelijkertijd te geven. Dat gaat de Nederlandse Influenza Stichting voorstellen aan minister Kuipers. De stichting verwacht dat de minister het advies van de Gezondheidsraad zal overnemen om de hele ‘griepprikpopulatie’ deze herfst uit te nodigen voor een COVID-vaccinatie. ’’We hadden dit advies verwacht, mooi dat het er nu ligt’’, stelt Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting.

Ted van essen

De voormalige huisarts en GGD-vaccinatiearts vindt het een goede zaak dat er in het advies staat dat naast ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid ook zwangeren een COVID-vaccinatie kunnen krijgen.
 

‘Zo beschermen de vrouwen zichzelf en hun ongeboren kind’

’’Deze COVID- en influenzavaccinaties kunnen veilig tegelijkertijd worden gegeven. Zo beschermen de vrouwen zichzelf en hun ongeboren kind.’’ Ook is Van Essen tevreden over het advies om mantelzorgers van zeer hoogrisicopatiënten en zorgmedewerkers uit te nodigen voor een COVID-vaccinatie. Dit advies gaf de Gezondheidsraad eerder ook al over de griepprik, maar tot nog toe is die groep mantelzorgers niet toegevoegd aan het Nationaal Programma Grieppreventie. ’’Ook voor zorgmedewerkers geldt: je beschermt jezelf en de kwetsbare patiënten in je omgeving. Met vaccinatie voorkom je de kans op besmetting nooit helemaal. Maar maak je het risico op ernstige ziekte wel kleiner.’’

Hoe krijg je anders een vaccin?

Toch plaatst hij een kanttekening. ’’De Gezondheidsraad gaat met haar advies voorbij aan het risico op het post-covid-syndroom dat reëel is en ook voorkomt bij mensen die verder volstrekt gezond zijn.’’ Van Essen vindt dat minister Kuipers alle mantelzorgers de mogelijkheid moet bieden om zich te laten vaccineren. En dat eigenlijk iedereen zich moet kunnen laten vaccineren. ’’Dus ook als je geen medisch risico loopt en dan tegen betaling. Maar er is echt een grote groep die graag gevaccineerd wil worden. En die mogelijkheid bestaat nu niet.’’ De vaccinatiearts vervolgt: ’’Voor de griepprik kun je een recept krijgen van je huisarts, maar een COVID-vaccinatie kun je niet krijgen, ook niet tegen betaling. Alleen als je een verhoogd risico hebt, kom je tot nog toe in aanmerking.’’

De Nederlandse Influenza Stichting gaat er bij het ministerie van VWS van minister Kuipers op aandringen om de griepprik en COVID-vaccinatie op hetzelfde moment te geven en op één locatie: bij de huisarts.

’’De herfst is een goed moment. Omdat we verwachten dat het aantal coronabesmettingen opleeft in de winter, net zoals bij andere luchtweginfecties het geval is’’, legt hij uit. Op die manier zorg je dat mensen op tijd beschermd zijn.’’

Ted van essen

‘Er is geen fijnmaziger zorgnetwerk dan dat van de huisarts’

Van Essen verwacht dat het aanbieden van de griepprik en de COVID-vaccinatie op één locatie, liefst dichtbij huis, bovendien een gunstig effect heeft op de vaccinatiegraad. ’’Er is geen fijnmaziger zorgnetwerk dan dat van de huisarts. Ook de GGD heeft daar baat bij. Ze hoeven geen artsen mee te sturen, alleen verpleegkundigen en mensen om de administratie bij te houden.’’

Op eenzelfde manier kunnen de griepprik en de COVID-vaccinatie tegelijkertijd aan zorgpersoneel worden aangeboden in ziekenhuizen en zorginstellingen. ’’Ik hoop dat ook de vaccinatiegraad onder zorgverleners dit jaar omhooggaat. Vaccinatie is zinvol om jezelf, je gezin en ook de kwetsbare mensen waarmee je werkt te beschermen. Het staat als zorgverlener in je professionele code dat je patiënten moet beschermen tegen ziekte. Dat kun je onder meer doen door je te laten vaccineren. Zo help je voorkomen dat je luchtweginfecties verspreidt.’’

Webinar voor zorgverleners op 27 september

Speciaal voor zorgverleners - in het bijzonder artsen en verpleegkundigen - houdt de Nederlandse Influenza Stichting op 27 september een webinar over de griepprik en COVID-vaccinatie van zorgverleners. ’’Eerdere webinars die er waren tijdens de pandemie over COVID werden enorm goed bezocht. We verwachten hiervoor ook veel animo.’’ Zorgverleners die zich alvast willen aanmelden voor het webinar, dat start om 19.30 uur, kunnen dat doen door een mailtje te sturen naar [email protected].

Ted van essen

Tot slot wil Van Essen even stilstaan bij de corona- en vaccinatiemoeheid onder de bevolking. De coronapandemie is dan weliswaar voorbij, maar bij mensen met een kwetsbare gezondheid kan COVID-19 nog steeds leiden tot ziekenhuisopnames en sterfte.

’’Het is belangrijk dat iedereen zich blijft realiseren dat je, of je nu gevaccineerd bent of niet, altijd een luchtweginfectie kunt oplopen. En dat het daarbij belangrijk is om te bedenken dat je deze kunt overdragen op anderen. Voordat je klachten krijgt, kun je al besmettelijk zijn. Daarom blijft het belangrijk om je bijvoorbeeld als zorgmedewerker te laten vaccineren en dat je bij een luchtweginfectie thuisblijft. We moeten ons inspannen om onszelf en de kwetsbare mensen om ons heen te beschermen.’’

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.