Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Duavive®

DUAVIVE is een geneesmiddel dat twee werkzame stoffen bevat: geconjugeerde oestrogenen en bazedoxifen. Geconjugeerde oestrogenen behoren tot de groep geneesmiddelen genaamd hormoonsubstitutietherapie (HST). Bazedoxifen behoort tot een groep niet-hormonale geneesmiddelen genaamd selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM's).

DUAVIVE packshot

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe te gebruiken

DUAVIVE wordt gebruikt door vrouwen na de overgang die een intacte baarmoeder (uterus) hebben en die minimaal 12 maanden geleden hun laatste menstruatie hebben gehad.

DUAVIVE wordt gebruikt voor:

Verlichting van symptomen die na de overgang optreden

Tijdens de overgang neemt de aanmaak van oestrogeen in het lichaam van de vrouw af. Dit kan symptomen veroorzaken zoals het warm worden van gezicht, nek en borst ('opvliegers'). DUAVIVE verlicht deze symptomen na de overgang. U krijgt dit geneesmiddel alleen voorgeschreven als de klachten uw dagelijkse routine ernstig belemmeren en uw arts bepaalt dat andere typen HST niet geschikt zijn voor u.

SPC(s) (artseninformatietekst) + Bijsluiter