Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Vyndaqel®

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Vyndaqel bevat het werkzame bestanddeel tafamidis. Vyndaqel is een geneesmiddel voor de behandeling van een ziekte die transthyretine- (TTR-) amyloïde polyneuropathie genoemd wordt, ook wel bekend als familiaire TTR-amyloïde polyneuropathie (TTR-FAP).

Wil je meer weten over de stapelingsziekte amyloïdose? Onder andere over wat het precies is en hoe een patiënt met amyloïdose met zijn ziekte omgaat? Lees hier meer over amyloïdose.

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe werkt Vyndaqel?

TTR-amyloïde polyneuropathie wordt veroorzaakt door een eiwit dat niet goed werkt. Dit eiwit heet TTR. TTR is een eiwit dat andere stoffen, zoals hormonen, door het lichaam vervoert. Bij patiënten met deze aandoening valt het TTR uiteen. De eiwitfragmenten kunnen vezels vormen die amyloïd worden genoemd. Het amyloïd kan worden afgezet rondom zenuwen en op andere plaatsen in het lichaam. Hierdoor kunnen de zenuwen en organen niet meer normaal werken. Uiteindelijk veroorzaakt dit amyloïd de ziekteverschijnselenVyndaqel kan voorkomen dat het TTR uiteenvalt en daarmee dat amyloïd wordt afgezet

Hoe te gebruiken

Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met deze aandoening bij wie de zenuwen zijn aangetast (mensen met symptomatische polyneuropathie) om verdere progressie te vertragen.

SPC(s) (artseninformatietekst) + Bijsluiter(s)