Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Vyndaqel®

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Vyndaqel bevat het werkzame bestanddeel tafamidis. Vyndaqel is een geneesmiddel voor de behandeling van een ziekte die transthyretineamyloïdose wordt genoemd. De Vyndaqel 20 mg capsule wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met deze aandoening bij wie de zenuwen zijn aangetast (mensen met symptomatische polyneuropathie stadium 1) om verdere progressie te vertragen. De Vyndaqel 61 mg capsule wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten bij wie het hart is aangedaan (mensen met symptomatische cardiomyopathie).

Wil je meer weten over de stapelingsziekte amyloïdose? Onder andere over wat het precies is en hoe een patiënt met amyloïdose met zijn ziekte omgaat? Lees hier meer over amyloïdose.

Bent u Zorgprofessional?

Het besloten gedeelte van deze website is voorbehouden aan zorgprofessionals met voorschrijfbevoegdheid.

Hoe werkt Vyndaqel?

Transthyretineamyloïdose wordt veroorzaakt door een eiwit dat niet goed werkt. Dit eiwit heet transthyretine (TTR). TTR is een eiwit dat andere stoffen, zoals hormonen, door het lichaam vervoert. Bij patiënten met deze aandoening valt het TTR uiteen. De eiwitfragmenten kunnen vezels vormen die amyloïd worden genoemd. Het amyloïd kan worden afgezet rondom zenuwen (bekend als transthyretineamyloïde polyneuropathie of ATTR-PN) en op andere plaatsen in het lichaam. Wanneer het amyloid zich in het hart stapelt, veroorzaakt dit transthyretineamyloïde cardiomyopathie of ATTR-CM. Het amyloïd veroorzaakt de ziekteverschijnselen omdat organen en/of zenuwen niet goed meer kunnen functioneren. Vyndaqel kan voorkomen dat het TTR uiteenvalt en dat amyloïd wordt gevormd.

Hoe te gebruiken

Vyndaqel 20 mg zachte capsules:
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met deze aandoening bij wie de zenuwen zijn aangetast (mensen met symptomatische polyneuropathie) om verdere progressie te vertragen.

Vyndaqel 61 mg zachte capsules:
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten bij wie het hart is aangedaan (mensen met symptomatische cardiomyopathie).

SPC(s) (artseninformatietekst) + Bijsluiter(s)