Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ Waardevol Werk

Algemeen

Wat houdt het programma Waardevol Werk in?

Waardevol Werk is een maatschappelijk initiatief waarbij Pfizer collega’s, kennis en middelen inzet om (chronische zieke) jongeren die graag willen werken een steuntje in de rug te geven om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Met dit nieuwe programma gaat Pfizer, samen met maatschappelijke organisaties die onder andere chronisch of langdurig zieke jongeren ondersteunen en begeleiden naar werk.
 

Waarom richten we ons op chronisch en langdurige zieke jongeren?

In Nederland zijn zo’n 500.000 chronisch zieke jongeren voor wie het niet eenvoudig is om geschikt werk te vinden. Vaak worden hun unieke capaciteiten en kwaliteiten niet gezien, waardoor jongeren zich buitengesloten voelen. Als Pfizer willen en kunnen wij een positief verschil maken voor deze jongeren.
 

Waarom is het lastig voor chronisch en langdurige zieke jongeren om werk te vinden?

Jongeren die chronisch of langdurig ziek zijn, zijn vaak ‘onzichtbaar ziek’. Vaak hebben mensen geen idee welke invloed een chronische ziekte kan hebben op je dagelijks leven en je vermogen om te werken. Het is voor deze jongere extra moeilijk om werk te vinden. Ze lopen voortdurend tegen hindernissen op, zoals vooroordelen, gebrek aan voorzieningen en het ontbreken van begeleiding en kennis.

Waarom is het belangrijk dat chronisch of langdurig zieke jongeren gaan werken?

Het is zowel voor de jongeren zelf alsook voor de arbeidsmarkt een gemiste kans als het talent van deze jongeren onderbenut blijft. Een overgroot deel van de jongeren wil én kan gewoon werken, al dan niet in aangepaste vorm. Denk bijvoorbeeld aan kortere dagen, een aangepast rooster, aangepaste werkruimte, thuiswerken of flexibiliteit in werkzaamheden. Het is belangrijk dat hier maatschappijbreed bewustwording voor ontstaat. En dat deze jongeren daarnaast actief worden ondersteund in hun zoektocht naar een passende baan.
 

Wanneer is het programma Waardevol Werk gestart?

In 2021.
 

Met welke maatschappelijke organisaties werkt Pfizer dit jaar samen?

We werken dit jaar samen met Emma at Work en de Buzinezzclub.

Emma at Work ondersteunt sinds 2006 jongeren met een fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst. Het doel van de organisatie is om de kloof tussen jongeren en de maatschappij te dichten.

De Buzinezzclub zet zich in om chronisch zieke jongeren op de arbeidsmarkt kansrijk te maken door ze een trainingsprogramma te bieden dat bestaat uit workshops, persoonlijke coaching en training in ‘hard en soft skills’.
 

Waarom heeft Pfizer het initiatief genomen voor Waardevol Werk?

We hebben als Pfizer Nederland al jaren een maatschappelijk betrokkenheidsprogramma waarmee we een bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving door kwetsbare groepen in de gemeenschap te ondersteunen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op zijn best is, ook als je werkt en ziek wordt. Samen met anderen willen we het daarom voor iedereen vanzelfsprekend maken dat je bij ziekte kunt blijven werken. Wij spannen ons in om meer bewustzijn en aandacht te creëren voor dit thema en ondernemen diverse projecten om werkbehoud te stimuleren.

Het project Waardevol Werk heeft als doel om de ‘werk & ziek’-initiatieven die we al hebben te versterken door ons ook specifiek te richten op chronisch of langdurig zieke jongeren die op het punt staan om te starten op de arbeidsmarkt. Wij willen hen daar op verschillende manieren ondersteunen, bijvoorbeeld door de jongeren te koppelen aan Pfizercollega’s die hen coachen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en talenten. En ook bijvoorbeeld door hen sollicitatietrainingen te geven.
 

Hoe kan ik in contact komen met Waardevol Werk?

Stuur een bericht naar [email protected]

Pfizer medewerkers

Kan ik me nog aanmelden als vrijwilliger?

Op dit moment is de inschrijving gesloten. Zodra er weer vraag is naar vrijwilligers sturen we alle medewerkers een bericht. Wil je alvast op de wachtlijst komen, stuur dan een mail naar [email protected]
 

Kan je er zeker van zijn dat je mee kunt doen aan Waardevol Werk krijgt als je je aanmeldt?

Als er meer mensen mee willen doen dan we nodig hebben, dan gaan we loten. De collega’s die afvallen komen dan bovenaan de lijst van volgend jaar.
 

Kun je je ook als team inschrijven?

Zeker! We organiseren dan, in overleg met onze maatschappelijke partners, een activiteit op maat. Denk bijvoorbeeld aan een middag sollicitatietrainingen geven met jouw team aan jongeren uit de doelgroep.
 

Aan welke vereisten moet je voldoen?

Voorwaarde is dat bij je Pfizer in dienst bent of als contracter voor Pfizer werkt. Maar het is vooral belangrijk dat je het leuk vindt om, samen met collega’s, bij te dragen aan de kans dat deze jongeren een geschikte baan vinden. Helaas mogen zzp’ers niet meedoen aan het programma. De activiteiten voor Waardevol Werk mag je trouwens doen onder werktijd. Wel is het belangrijk dat je dit doet in overleg met je leidinggevende.
 

Hoe worden de Pfizer medewerkers die zich aanmelden gekoppeld aan de jongeren?

De maatschappelijke organisaties waar we mee samenwerken, bekijken welke jongeren en Pfizermedewerkers het beste bij elkaar passen op basis van hun wensen, talenten, vaardigheden en mogelijkheden.
 

Waar vinden deze projecten plaats?

We hebben ervoor gekozen om met dit programma te beginnen in Groot Rotterdam en op termijn uit te breiden naar meerdere gemeenten in Nederland.

Maatschappelijke organisaties

Aan welke criteria moeten maatschappelijke organisaties voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning?

Het is belangrijk dat de maatschappelijke organisaties zich vooral richten op het ondersteunen van chronisch of langdurig zieke jongeren die graag aan het werk willen maar voor wie dat door hun beperking niet vanzelfsprekend is. Ook willen we dat de organisaties actief zijn in de regio Groot-Rotterdam en een CBF-keurmerk hebben.
 

Hoe kunnen we ons als maatschappelijke organisatie aanmelden voor ondersteuning?

Organisaties kunnen een bericht sturen naar [email protected] Wij nemen dan contact op als we ruimte hebben voor nieuwe projecten.

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.