Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Like Dislike

Nieuws

Pfizer prijs voor stamcelonderzoeker

30 november 2020

De Pfizer Prijs voor Life Sciences is dit jaar gewonnen door Louis Boylan, een jonge onderzoeker die onlangs afstudeerde aan Maastricht University. Hij heeft de afstudeerprijs gewonnen voor zijn onderzoek naar hoe je de eigenschappen van alginate hydrogels zo kunt aanpassen dat ze ideale ‘broedplaats’ vormen voor stamcellen om lichaamsweefsels te maken of te repareren.

De tweede prijs is toegekend aan Adina Sauciuc, MSc Chemical Biology aan de Rijksuniversiteit Groningen en de derde prijs ging naar Lieke Michielsen, MSc Computer Science, Data Science and Technology Track, Bioinformatics Specialization aan de Technische Universiteit Delft.

De prijzen werden op 30 november uitgereikt aan de drie winnaars door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De jury bestaat uit hoogleraren van diverse universitair medisch centra en werd voorgezeten door Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, directeur van de KHMW.

Marc Kaptein, medisch directeur, reikte de prijzen online uit en sprak de drie winnaars toe. Hij sloot af door te zeggen dat ‘de Pfizer Life Sciences Prijzen 2020 zijn toegekend aan drie geweldige talenten, die allemaal aan het begin van een mooie carrière staan en die allemaal hopelijk de wereld doorbraken zullen brengen die het leven van patiënten veranderen.’

Pfizer prijs voor stamcelonderzoeker
Louis Boylan, winnaar Pfizer Prijs voor Life Sciences

Betekenis voor de maatschappij

In juni haalde de jonge Brit Louis Boylan zijn master of science degree in de biomedische wetenschappen. Daartoe liep hij stage bij het MERLN-instituut dat verbonden is aan Maastricht University en dat onderzoek doet naar technologieën om lichaamsweefsels te kweken of te repareren.

Belangrijke criteria voor de afstudeerprijs zijn het innovatieve karakter van het afstudeeronderzoek, de theoretische onderbouwing ervan en de betekenis voor de maatschappij. De KHMW verzorgt jaarlijks zowel de prijsuitreiking als de onafhankelijke jurering van de prijs die wordt gefinancierd door Pfizer.

De jury was er vrijwel meteen unaniem over uit dat het afstudeeronderzoek van Louis Boylan met de titel ‘An investigation of the Mechanical Properties and Cell Supporting Potential of Oxidised Alginate Hydrogels Crosslinked with Dynamic Covalent Imine Type Chemistry’ buitengewoon goed is.

Gel van alginate

De stamcellen die nodig zijn voor het vormen of herstellen van lichaamsweefsels kunnen worden gekweekt in een kunstmatige omgeving die functioneert als bindweefsel. Het werk van Louis concentreert zich op die kunstmatige omgeving, de zogenaamde extracellulaire matrix: een weefselstructuur waarin je stamcellen kunt laten groeien. De matrix maakt hij van een gel van de stof alginate, een hydrofiel polymeer dat gemaakt wordt uit zeewier. Een polymeer is een molecuul dat zichzelf steeds herhaalt in een keten. De gel van alginate paste hij aan met hulp van chemische processen om hem optimaal geschikt te maken als ‘broedplaats’ voor de stamcellen.
 

Pfizer life sciences

‘Zijn werk is zeer relevant voor de patiëntenzorg’

De jury van de Pfizer Prijs voor Life Sciences vindt zijn werk van ‘zeer hoog niveau’. Volgens de jury strekt zijn werk zich uit van het scheikundelaboratorium tot de biologie en is het bijzonder relevant voor de patiëntenzorg.

Zelf vertelt Louis Boylan in zijn motivatiebrief voor de prijs dat hij biomedische wetenschappen heeft gestudeerd aan Maastricht University en dat hij zijn master heeft gedaan in de richting van het onderzoeksveld regeneratieve geneeskunde. De jonge onderzoeker schrijft dat hij zeer geïnteresseerd is in het onderzoeken van het ontwikkelen van organen uit verschillende weefseltypes en het gebruik van stamcellen daarbij.

Mechanobiologie

Ook vermeldt hij dat hij bij zijn werk bij MERLIN verschillende technieken heeft gecombineerd die worden gebruikt in de cellulaire biologie, materiaalkunde en polymeerchemie om daarmee te zoeken naar antwoorden op openstaande vraagstukken in de regeneratieve geneeskunde en de mechanobiologie. Mechanobiologie is een opkomend wetenschapsgebied op het raakvlak van biologie, engineering en fysica dat zich richt op hoe fysieke krachten en veranderingen in de mechanische eigenschappen van cellen en weefsels bijdragen aan ontwikkeling, celdifferentiatie, fysiologie en ziekte.

’In mijn optiek kunnen moderne ontwikkeltechnieken, celstudies en polymeerchemie ervoor zorgen dat de regeneratieve geneeskunde een belangrijke behandeloptie gaat vormen voor patiënten’, schrijft hij verder.

Om te vervolgen: ‘Ik vind het geweldig om in een wetenschapsgebied te werken waarin fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en translationeel onderzoek samenkomen.’

De winnaar van Pfizer Prijs voor Life Sciences, die bestaat uit een geldbedrag en een oorkonde, is vastberaden om verder gaan met zijn onderzoek naar stamcellen en de ideale broedplaats hiervoor in de vorm van hydrogel- en microvloeistof-platforms.

Pfizer prijs voor stamcelonderzoeker
Adina Sauciuc (L) 2e prijs Pfizer Prijs voor Life Sciences en Lieke Michielsen (R), 3e prijs Pfizer Prijs voor Life Sciences

De tweede prijs is toegekend aan Adina Sauciuc voor haar scriptie ’Towards Ribosomally-Synthesized Teixobactin Analogues Employing a RiPP System’. Lieke Michielsen ontving de derde prijs voor haar scriptie ’Cell identification in single-cell RNA-sequencing data’.

Pagina beoordelen Like Dislike