Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

’s Nachts groei je het meest

Leestijd: 4 minuten

Als een kind blijvend in groei achterblijft komt dat vaak doordat het lichaam zelf niet voldoende groeihormoon aanmaakt. In dat geval kan de kinderarts in overleg met zijn ouders besluiten om het kind te behandelen met groeihormoon.
 

’s Nachts groei je het meest

Om de groei te stimuleren moet het natuurlijke groeiproces zoveel mogelijk worden benaderd. Normaal gesproken geeft de hypofyse, de klier die groeihormoon produceert, ’s avonds en ’s nachts het meeste groeihormoon af aan het lichaam. 

Je kind moet daarom voortaan iedere avond groeihormoon toegediend krijgen. De exacte dosis groeihormoon is afhankelijk van de lengte en het gewicht van je kind en is eenvoudig in te stellen op de speciale injectie-pen. Het injecteren kan door jou als ouder worden gedaan of als je kind al wat ouder is, kan hij of zij het ook zelf doen.
 

Gemaakt in een laboratorium 

Groeihormoon wordt al sinds midden jaren tachtig in een laboratorium geproduceerd. Het is volkomen identiek aan groeihormoon dat het lichaam zelf produceert en is uitgebreid getest op werking en veiligheid.

Als je kind langere tijd zelf geen groeihormoon heeft aangemaakt en het dan krijgt toegediend, zullen de effecten na ongeveer drie maanden bij de eerste meting bij de arts merkbaar zijn. Je kind begint te groeien. In het eerste jaar van de behandeling is de groei het sterkste. De achterstand moet worden ingehaald en dat noemen we inhaalgroei.

Het lichaam moet wennen aan de groeihormonen 

Soms merken kinderen ook andere dingen. Ze kunnen meer energie en meer spierkracht en minder vet krijgen. Maar het kan ook zo zijn dat ze groeipijn krijgen en vocht vasthouden. 

Hun lichaam moet nu eenmaal wennen aan groeihormoon dat lange tijd niet of onvoldoende aanwezig was. Als je kind hier flink last van heeft of wanneer de klachten niet over lijken te gaan, is het verstandig om jullie behandelend arts in te schakelen.  
 

Over bijwerkingen

Kunstmatig geproduceerd groeihormoon is volkomen identiek aan menselijk groeihormoon en wordt over het algemeen dan ook goed verdragen. Bijwerkingen zijn er zelden. Soms kunnen door het verhoogde hormoongehalte in de eerste weken van de behandeling de enkels opzwellen of de vingers gaan tintelen. 

Ook kan pijn in spieren of gewrichten ontstaan. Verder is er minimale kans op voorbijgaande huidreacties en op verschijnselen van een verhoogde hersendruk.

’s Nachts groeien kinderen het meest

Positieve effecten 

Meestal nemen de positieve effecten op de groei, de gezondheid en het welbevinden van het kind al snel de overhand. Mochten er toch bijwerkingen optreden, neem ook dan contact op met de arts.

Doe dit eveneens bij vragen die bovenkomen. Zoals ‘Wat is groeihormoon precies? Is het wel veilig? Hoe moet ik injecteren? Wat als ik het een keertje vergeet? Hoe lang moet mijn kind het blijven gebruiken?’ Tijdens de behandeling kunnen zich steeds weer nieuwe vragen voordoen, maar de specialist zal deze prima weten te beantwoorden.
 

De ontwikkeling van het kind

Om te zien hoe uw kind op de behandeling reageert, moet het regelmatig op controle komen bij de arts. In het begin is dat elke drie tot vier maanden, later eens in de zes maanden. 

Bij iedere controle worden de lengte, het gewicht en de bloeddruk gemeten. Eén keer per jaar laat de arts een röntgenfoto maken van de linkerhand. Hieraan kan hij zien met welke snelheid de botleeftijd toeneemt. 

Het bloed zelf wordt ook regelmatig onderzocht om naast groeihormoon ook de andere hormonen te blijven controleren. De meetresultaten verwerkt de arts in een groeicurve. 

Voor ouder en kind is dit een belangrijk moment, want aan de lijn van groeicurve is te zien of én hoeveel het kind is gegroeid. Vaak weet je als ouder al wel dat het kind groeit, maar het is mooi en stimuleert om de toegenomen lengte bevestigd te zien in de groeicurve.

Naarmate je kind groeit, zal de arts de dosis groeihormoon bijstellen. Als je kind de puberteit bereikt, gaat de dosis meestal extra omhoog om zoveel mogelijk in de pas te blijven met het natuurlijke verloop van de groei. In de puberteit maken kinderen normaliter veel groeihormoon aan en maken ze een forse groeispurt door.

De lengte van de behandeling met groeihormoon verschilt per kind 

Als een kind zijn of haar streeflengte (de te verwachten eindlengte op basis van de lengte van beide ouders) heeft bereikt en minder dan een centimeter per jaar groeit, zal de arts bekijken of de behandeling kan worden gestopt.
 

Botsterkte peil 

Maar groeihormoon is niet alleen nodig om te groeien. Groeihormoon is een leven lang noodzakelijk om onder meer de botsterkte op peil te houden, voor het onderhoud van de organen en voor de balans tussen vet, water en spieren. 

Wanneer het lichaam na de behandeling zelf nog steeds te weinig groeihormoon aanmaakt, 
dan zou dat een reden kunnen zijn om groeihormoon te blijven gebruiken.

Bronnen
Meer informatie

Bronnen

Meer informatie

Lees meer over groeien en de behandeling met groeihormoon op de website www.groassist.nl. 

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.