Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

Van moeder op zoon

Hemofilie is een erfelijke aandoening. Hemofilie wordt door moeder op zoon overgedragen. Meisjes zijn over het algemeen drager van hemofilie, maar hebben de aandoening zelf niet. Dit geldt zowel voor hemofilie A als hemofilie B. Hoe gaat het overdragen precies in zijn werk? Hiervoor is een lesje erfelijkheidsleer nodig.

Elke cel in het menselijk lichaam bevat 23 paar chromosomen. Eén paar daarvan bestaat uit de zogenaamde geslachtschromosomen. Bij mannen bestaat dit chromosomenpaar uit een X- en een Y-chromosoom.

Vrouwen hebben twee X-chromosomen en produceren voor de voortplanting eitjes die een X-chromosoom bevatten.

Als de man zijn X-chromosoom overdraagt, wordt een meisje geboren

Mannen maken, met hun chromosomenpaar dat uit een X- en een Y-chromosoom bestaat, sperma aan dat of een X- of een Y-chromosoom bevat. 

Als de man zijn X-chromosoom overdraagt, wordt een meisje geboren. Als hij zijn Y-chromosoom overdraagt, komt een jongen ter wereld. 
 

Een fout gen

Kun je dit volgen? Dan gaan we een stapje verder met uitleggen hoe het dan precies zit met hemofilie.  

Hemofilie kan zich alléén ontwikkelen als alle X-chromosomen een fout gen bevatten dat voor hemofilie zorgt. 

Mannen hoeven maar één fout X-chromosoom te ontvangen om ziek te worden. Zoals net al verteld, krijgen mannen die X-chromosomen van hun moeder.

Hoe zit het dan met meisjes?

Wanneer vrouwen één normaal X-chromosoom hebben en één met een foutje erin en hun mannelijke partner geen fout X-chromosoom heeft, is de kans vijftig procent dat zij een zoon krijgen met hemofilie. Ook dochters van zo’n stel met één fout en twee normale X-chromosomen hebben vijftig procent kans dat ze draagster worden. Vrouwen kunnen in zeldzame gevallen zelf ook hemofilie krijgen. Dit gebeurt wanneer zij zowel een fout X-chromosoom van hun moeder als hun vader erven. Met andere woorden hebben vrouwen twee foute X-chromosomen nodig om echt ziek te worden en niet alleen draagster te zijn van de aandoening. Het is wel zo dat vrouwen die draagster zijn een verlaagde stollingsfactor hebben met bijbehorende bloedingsproblemen. 

erfelijkheid

Van vader op kind

We zijn nog niet klaar met uitleggen. Als een man met hemofilie een zoon krijgt met een vrouw die geen draagster is, krijgt die geen hemofilie. 

Een vader geeft immers zijn normale Y-chromosoom door aan zijn zoon en de moeder geeft een gezond X-chromosoom door. 

Een moeder die draagster is van het hemofilie A kan geen zoons krijgen met hemofilie B 

Dochters van een man met hemofilie worden wel draagsters van de aandoening. Dat komt omdat zij wel het foute X-chromosoom van hun vader krijgen. 

Kort samengevat, zijn het meestal vrouwen die draagster zijn van hemofilie. Zij geven de aandoening door aan hun zonen die dan hemofiliepatiënt zijn. 

Het laatste wat we nog kwijt willen is dat zowel hemofilie A en B erfelijk zijn en ook de ernst van de hemofilie is erfelijk bepaald. Dat wil dus zeggen dat een moeder die draagster is van hemofilie A geen zoons kan krijgen met hemofilie B.

Bronnen

Bronnen


https://www.erfelijkheid.nl/
http://www.mijnhemofilie.be/
https://hemophilianewstoday.com/
 

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.