Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Aandacht voor werk kan veel opleveren voor een patiënt’

Als je tijdens je werk in aanraking komt met bepaalde stoffen, kun je daar (long)klachten van krijgen. Heleen den Besten, Sr. Projectleider Arbeid en Zorg bij Long Alliantie Nederland (LAN) legt uit dat veel klachten of verergering van klachten voorkomen kunnen worden als je het op tijd signaleert. “Dit is voor de LAN een reden om aandacht aan dit onderwerp te besteden, zowel op de werkvloer als bij zorgverleners, maar ook in politiek Den Haag.”

Heleen den Besten

Heleen den Besten werkt als senior Projectleider Arbeid en Zorg voor de Long Alliantie Nederland (LAN). “De LAN is een federatieve vereniging op het gebied van chronische longaandoeningen. Bij de LAN zijn onder andere patiëntenverenigingen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en bedrijven aangesloten die zich samen inzetten voor preventie en goede zorg voor mensen met een longaandoening.”

“Bij de LAN ligt mijn aandachtsgebied bij werk en beroepslongziekten. Mensen kunnen namelijk ziek worden als ze tijdens hun werk met schadelijke stoffen in aanraking komen. Het is zelfs zo dat bij vijftien procent van alle mensen met COPD of astma stoffen op het werk een rol spelen. En die stoffen kunnen niet alleen klachten veroorzaken, ze kunnen ook bestaande longklachten verergeren. Daarnaast kan het hebben van een chronische longaandoening invloed hebben op je werkende leven.”

‘Mensen kunnen namelijk ziek worden als ze tijdens hun werk met schadelijke stoffen in aanraking komen.’

Heleen geeft aan dat de link tussen stoffen op het werk en klachten onvoldoende wordt gelegd, zowel bij zorgverleners als patiënten. “Terwijl werk een ontzettend belangrijke rol speelt in het leven van mensen. Dit is voor de LAN een reden om meer aandacht aan dit onderwerp te besteden, zowel op de werkvloer als bij zorgverleners en in politiek Den Haag.”

Marleen de Besten

‘Bij tijdige signalering kan verergering voorkomen worden’

De projectleider legt uit dat veel gevallen van longklachten die veroorzaakt of verergerd worden door stoffen op het werk voorkomen hadden kunnen worden als er eerder was ingegrepen. “Wanneer mensen op de hoogte zijn van de risico’s en wanneer er bij beginnende klachten op tijd wordt gereageerd, dan kunnen effectieve maatregelen genomen worden. Je kunt ervoor zorgen dat het niet erger wordt. Bovendien is het zo dat met preventieve maatregelen op de werkplek niet alleen de patiënt geholpen is, ze kunnen ook voorkomen dat andere collega’s ziek worden. Zorgverleners hebben daarin een belangrijke signalerende rol, want aandacht voor werk kan veel opleveren voor een patiënt.”

De LAN heeft in 2019 en 2020 twee pilots gestart bij twee zorginstellingen. In deze pilots hebben artsen en andere zorgverleners patiënten actief bevraagd naar hun werkomstandigheden. “Een arbeidshygiënist en een bedrijfsarts sloten maandelijks aan in een multidisciplinair teamoverleg, om de artsen te adviseren over mogelijke preventieve maatregelen op de werkplek. Dit leidde tot andere adviezen naar de patiënt, waardoor patiënten minder klachten kregen en daardoor minder medicijnen nodig hadden.”

De pilots laten volgens Heleen zien dat een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en arboprofessionals belangrijk is. “Wanneer de zorgverlener doorvraagt op mogelijke oorzaken van klachten in het werk, kan de hulp worden ingeroepen van de bedrijfsarts. Samen met de werkgever kan dan worden gezocht naar oplossingen. De patiënt is hierbij enorm geholpen. Het is daarom belangrijk dat het thema werk wordt meegenomen vanaf het moment dat iemand bij een zorgprofessional komt.”

Politiek event in maart 2022

Om het onderwerp arbeid en gezondheid ook op de politieke agenda een prioriteit te maken, heeft de LAN de handen ineengeslagen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de Patiëntenfederatie Nederland en de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE), onder de naam Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid. Op 7 maart 2022 houden deze samenwerkende partijen een dialoogsessie met leden van de Tweede Kamer.

Tijdens dit event, dat wordt ondersteund door Pfizer en Abbvie, staat de impact van leven met en na een ziekte of aandoening op werk centraal. Want, zo benadrukt Heleen, arbeid en gezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. “De gezondheidszorg in Nederland zet zich in op het behandelen van een aandoening. Er is minder aandacht voor hoe het verder moet met je leven en je werk tijdens of na je behandeling. Bovendien is er onvoldoende aandacht voor mogelijke werkgerelateerde oorzaken van een aandoening. En daar moet verandering in komen.”

Samenvattingskaarten, een check, een boek en een e-learning

Al eerder zette de LAN zich in voor het thema arbeid en gezondheid. Zo zijn er samenvattingskaarten over werkgerelateerde longziekten gemaakt, vertelt Heleen. “Deze samenvattingskaarten zijn ontwikkeld voor zorgverleners om hen te ondersteunen bij het signaleren van werkgerelateerde longziekten. Er staan vragen op die zorgverleners kunnen stellen, mogelijke vervolgacties en er worden tips gegeven over op welke manier ze een patiënt kunnen informeren. De kaarten zijn speciaal voor longartsen, longverpleegkundigen, huisartsen en praktijkondersteuners.”

 

boekenkast van Marleen de BEsten

Ook lanceerde de LAN een werk- en longencheck voor werknemers . “Met de werk en longencheck kunnen werknemers aan de hand van zes vragen nagaan of ze mogelijk te maken hebben met werkgerelateerde luchtwegklachten. Deze check is bedoeld voor alle longaandoeningen die je zou kunnen krijgen door blootstelling aan stoffen. Op de site van de werk- en longencheck staat ook veel informatie over hoe je gezond kunt werken met stoffen.” In het boek Ademnood verzamelde de LAN verhalen van patiënten die ziek zijn geworden door het werk.

Het meest recente product dat de LAN heeft ontwikkeld, is een e-learning  voor mensen die in de zorg werken. “Dit hebben we in samenwerking met beroepsverenigingen gemaakt. In de gratis e-learning worden zorgverleners geïnformeerd over stoffen, de relatie met longziekten en wat zij kunnen doen om patiënten hier adequaat bij te begeleiden.”

 

De reden dat het onderwerp arbeid en gezondheid op 7 maart aan de politiek wordt voorgelegd, is omdat de bedrijfsgeneeskundige zorg nu niet wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet. “Hierdoor hebben veel werkenden, waaronder zzp’ers, flex- en uitzendkrachten, op dit moment geen toegang tot deze zorg. Als dit beschikbaar wordt via de zorgverzekeringswet, stimuleert dit ook de samenwerking tussen zorgverleners in de reguliere gezondheidszorg en arboprofessionals.”

Tijdens het event in november wordt een position paper aan de leden van de Tweede Kamer aangeboden, vertelt de projectleider van de LAN.

“In het position paper staan drie actiepunten. Als eerste: Zorg voor een goede samenwerking tussen de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en maak een goed beleid op het gebied van arbeid en gezondheid. Het tweede actiepunt is dat werk een behandeldoel moet zijn in de zorg en dat het vanaf het moment dat iemand een diagnose krijgt moet worden opgenomen in het behandeltraject. En als derde pleit het position paper ervoor om arbocuratieve zorg – dit is de (gezondheids)zorg voor een werknemer – te financieren vanuit de zorgverzekeringswet.”

Niet alleen politici zijn voor het politieke event uitgenodigd, voegt Heleen als laatste toe. “Ook zorgprofessionals, vertegenwoordigers van verschillende patiëntenorganisaties, gezondheidsfondsen, arbeidsgerelateerde instellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties zullen aanwezig zijn. Want we willen dat het thema arbeid en gezondheid bij al deze partijen op de agenda staat.”

‘We willen dat het thema arbeid en gezondheid bij al deze partijen op de agenda staat.’

Pagina beoordelen Like Dislike
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.